We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Wednesday, 1 April 2009

Chương trình Tưởng niệm 30/4

Chương trình Tưởng niệm 30/4
Sài Gòn Những Ngày Cuối Tháng Tư (truyện lính ) của Vinh Khánh do Nguyễn Đình Khánh đọc
Việt Nam Cộng Hòa 4 Tháng Trước Tháng Tư 1975
Viết Cho Con Đêm 30 Tháng Tư
tác giả NGUYỄN PHỤC HƯNG
người đọc HẠ ĐAN
QUÊ HƯƠNG NGHÌN TRÙNG TANG TRẮNG
Lưu Trùng Dương
Diễn Đọc : Hạt Sương Khuya
Đôi mắt phượng Nguyễn Đạt Thịnh
-------------------------------------------------------------------------
Thơ Hòai Quốc
----------------------------------------------------------------
Nhớ Huế
NguyênThành
HạtSươngKhuya diển đọc

------------------------------------------------------------
Thảm Sát Trên Đảo Trường Sa

--------------------------------------------------------
ThiếuTướng Nguyển Ngọc Loan
nghe tiếp
Chương trình Tưởng niệm 30/4
Sài Gòn Những Ngày Cuối Tháng Tư (truyện lính ) của Vinh Khánh do Nguyễn Đình Khánh đọc
Việt Nam Cộng Hòa 4 Tháng Trước Tháng Tư 1975
Viết Cho Con Đêm 30 Tháng Tư
tác giả NGUYỄN PHỤC HƯNG
người đọc HẠ ĐAN
QUÊ HƯƠNG NGHÌN TRÙNG TANG TRẮNG
Lưu Trùng Dương
Diễn Đọc : Hạt Sương Khuya
Đôi mắt phượng Nguyễn Đạt Thịnh
-------------------------------------------------------------------------
Thơ Hòai Quốc
----------------------------------------------------------------
Nhớ Huế
NguyênThành
HạtSươngKhuya diển đọc

------------------------------------------------------------
Thảm Sát Trên Đảo Trường Sa

--------------------------------------------------------
ThiếuTướng Nguyển Ngọc Loan
nghe tiếp

34 năm nhìn lại


Bài Xem Nhiều