We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Sunday, 12 April 2009

Lời tuyên bố

của đại diện các tổ chức, hội đoàn và người Việt Tự do tại Pháp hưởng ứng lời kêu gọi ngày 29-03-2009 của Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ..

Cuộc hội thảo do Văn Phòng Liên lạc các Hội đoàn và Người Việt tự do tại Pháp tổ chức ngày 11-04-2009 tại Paris, Quận 13 đã dẫn tới những đồng thuận sau đây :

1 - Nhiệt liệt hưởng ứng lời kêu gọi một tháng bất tuân dân sự dưới hình thức tọa kháng tại gia cho dân chúng trong nước và hỗ trợ bằng mọi cách thích hợp cho dân chúng ở hải ngoại để chống lại âm mưu của Trung Hoa xâm lược Việt Nam về các mặt quân sự, văn hóa, kinh tế với sự tiếp tay của tập đoàn tay sai đảng Cộng sản Việt Nam.

2 - Xác định ý chí tích cực tranh đấu bảo toàn lãnh thổ quốc gia, đòi lại chủ quyền đất nước đang bị những người cầm quyền cộng sản tiếm đoạt và sẵn sàng phối hợp với mọi nỗ lực khác của cộng đồng người Việt ở hải ngoại và đồng bào trong nước để bảo vệ độc lập quốc gia và xây dựng tự do dân chủ .

3 - Đòi hỏi tập đoàn cầm quyền Hà Nội :
a - Thứ nhất phải cấp tốc nạp cho Ủy Ban Ranh Giới Thềm Lục Địạ (UNCLOS) của Liên Hiệp Quốc hồ sơ xác nhận thềm lục địa Việt Nam theo luật biển trước ngày 13-05-2009.
b - Thứ hai phải công bố toàn bộ nội dung hai bản Hiệp Ước Biên giới trên đất liền và trên biển, kèm theo bản đồ, mà Hà Nội đã ký kết năm 1999 và 2000 với Trung Quốc.
c - Thứ ba khẩn cấp mời các nhà khoa học, các chuyên gia kinh tế, kỹ thuật cơ khí luyện kim, các chiến lược gia quân sự cùng đại diện các thành phần dân tộc không phân biệt chính kiến, tôn giáo trong và ngoài nước để thống nhất ý kiến chặn đứng việc khai thác quặng bauxite ở Tây Nguyên.

4 - Khẩn thiết kêu gọi đồng bào ở hải ngoại trong tháng 5-2009 không về du lịch trong nuớc, không gửi tiền về Việt Nam trừ trường hợp bất khả kháng như là một hình thức cảnh cáo tập đoàn cầm quyền Hà Nội hãy mau chóng thật sự chuyển hoá độc tài sang dân chủ.


Làm tại Paris, Quận 13, ngày 11-04-2009

Ô. Nguyễn Quốc Nam, Chủ tịch Ủy Ban Chấp Hành Liên Minh Dân Chủ Việt Nam
Ô. Nguyễn Băc Ninh, Đại Việt Cách Mạng Đảng
B. Nguyễn Thị Kim Nhung, Đại Việt Quốc Dân Đảng
Ô. Trần Kỉnh Thành, Việt Nam Canh Tân Cách mạng Đảng
Ô.B. Võ Văn Ái Chủ tịch, Quê Mẹ Hành Động cho Dân Chủ
Ủy ban bảo vệ Quyền làm Người Việt Nam
Ô. Trần Minh Ran, Tổ chức Phục Hưng
Bác-sĩ Phan Khắc Tường, Chủ tich Cộng Đồng người Việt Quốc Gia Tữ do tại Pháp
Nhà văn Đinh Lâm Thanh, Chủ tịch Hội Văn Hoá Người Việt Tự Do
Ô. Nguyễn Trắc Việt, Hội Thanh Thiếu Niên Viêt Nam taị Paris
Ô. Đặng Vũ Lợi, Hội Hải Quan và Hàng Hãi /VNCH tai Pháp
Ô. Châu Văn Lộc, Văn Phòng liên lạc quân nhận Âu Châu
Ô. Trần Nghĩa Hiệp, Câu lạc bộVăn Hoá Người Việt Tư do
Ô. Trần Văn Thu, Cựu Công Chức VNCH và Pháp
Ô. Nguyễn Như Giác, Hội Dịch Học
Cô. Dương Thùy Trang, Tổ chức Phục Hưng
Cô Dương Thuý Phượng, Văn Phòng Liên Đới Xã Hội
Luật sư Trần Thanh Hiệp, Trung Tâm Việt Nam về Nhân Quyền
Ô. Nguyễn Phúc Tửng, Văn Phòng Liên lạc
Trung Tướng Trần Văn Trung, Nhân sĩ
Ô. Đoàn Trần Đức, Nhân sĩ
Ô. Nguyễn Văn Châu, Nhân sĩ
Ô. Nguyễn Văn Thuận, Nhân sĩ
Cô Hà Lan Phương, Nhân sĩ
Bà Đặng Thi Phương Lan, Nhân sĩ

Bài Xem Nhiều