We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Friday, 22 May 2009

Việt Nam trở vào CPC

Ngày mai Quốc Hội Hoa Kỳ sẽ bỏ phiếu cho một tu chính án của dự luật Foreign Relations Authorization Act khởi xướng bởi DB Ed Royce. Tu chính án này đưa Việt Nam trở vào danh sách “Các Quốc Gia Cần Phải Quan Tâm” (CPC) vì vi phạm tự do tôn giáo. Mọi việc tiến hành suông sẻ theo kế hoạch, nhưng giờ chót bị Tòa Đại Sứ Việt Cộng và một vài nhân vật hỗ trợ họ đã tạo một số cản trở cho việc này. Chúng ta phải bằng mọi giá giúp cho tu chính án này đươc đưa ra bầu như đã dự định.Xin quý anh chị thực hiện:

Việc chúng ta cần làm là vận động một số dân biểu bỏ phiếu cho đề nghị của DB Ed Royce, có nghĩa là đưa Việt Nam trở vào CPC.Hướng dẫn:
Xin quý anh chị vào trang web dưới đây để gửi thư mẫu có sẳn, chỉ cần điền số Zip Code, tên và địa chỉ rồi gửi đi là xong.


http://capwiz.com/democracyforvietnam/issues/alert/?alertid=13379036

Xin vui lòng thực hiện ngay vì chúng ta chỉ còn có vài tiếng để làm chuyện này và xin phổ biến gấp đến bạn bè của quí anh chị.

Thành thật cảm ơn.

Thanh Nhàn


---------------------------------------------------------
Dear Friend,

I just took action to support the Human Rights Movement in Vietnam by urging
Chairman Howard Berman (CA) of the House Foreign Affair Committee to support
amenmend to the Foreign Relation Authorization Act to relist Vietnam on the
"Country of Particular Concern" (CPC) list. As a person with concern on human
rights, you might find that this cause is worthy of your support.

Please land-a-hand by urging Rep. Howard Berman to support religious freedom in
Vietnam. Your action will send a strong message to the dictatorial regime of
the Vietnamese Communist that their brutal oppression on the Vietnamese people,
particularly the democracy activists inside Vietnam, is not in-line with the
progressive development of the human rights standard worldwide.

Please take action today!!!


Click on this URL to take action now
http://capwiz.com/democracyforvietnam/utr/2/?a=13379036&i=93811647&c=&u=capwiz.c\
om%2Fdemocracyforvietnam%2Fissues%2Falert%2F%3Falertid%3D13115576


If your email program does not recognize the URL as a link,
copy the entire URL and paste it into your Web browser.

Bài Xem Nhiều