We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Thursday, 2 July 2009

Vìì cầu nguyện, giáo dân xứ Cam Châu – GP Thái Bình liên tục bị sách nhiễu


Giáo xứ Cam Châu – GP Thái Bình là một Giáo xứ mới ở xã Thụy Liên – huyện Thái Thụy – Tỉnh Thái Bình. Ở đây, giáo dân có đời sống đạo đức và nhiệt thành. Đặc biệt tinh thần hiệp thông của giáo dân ở đây rất mạnh mẽ và kiên cường.

Những ngày qua, giáo dân xứ Cam Châu luôn tỏ tinh thần hiệp thông mạnh mẽ với Giáo hội và những vấn nạn mà anh chị em những nơi khác đang gặp phải bằng những cuộc hành hương, thắp nến cầu nguyện cho Thái Hà, cho Đức Tổng Giuse, các giáo dân, giáo sĩ Thái Hà, cho vấn nạn bô-xit với đồng bào Tây Nguyên .

Cuộc hành hương về đền Đức Mẹ Hằng cứu giúp ở Thái Hà đầu tháng 5/2009 được công an và cán bộ quan tâm hết sức bằng cách gửi giấy triệu tập trưởng hội kèn nữ lên làm việc vào ngày đó. Thậm chí bằng những biện pháp hết sức ngang ngược là “cấm đường, ngăn cản”… giáo dân về hành hương.

Tuy nhiên, chị em đã không quản ngại đe dọa, khó khăn về bằng được để hành hương Thái Hà nhưng lòng họ mong ước.

Sau những ngày hành hương về Đền Đức Mẹ Hằng cứu giúp tại Thái Hà – Hà Nội và những cuộc cầu nguyện hiệp thông, Ban hành giáo và hội kèn nữ Cam Châu đã liên tục bị Công an sách nhiễu và đe dọa.

Sau khi giáo dân thắp nến cầu nguyện, đặc biệt sau khi giáo dân Thái Bình nhất loạt tẩy chay cuộc văn nghệ “chào mừng ngày 19/5, công an huyện Thái Thụy đã gọi điện thoại để triệu tập ông Gioan Đoàn Viết Xuân lên công an huyện đe dọa, thậm chí đến tận nhà xứ gặp linh mục quản xứ Luca –Maria Nguyễn Văn Định để “làm việc”.

Mới đây,công an huyện lại liên tục gửi giấy mời bà Trần Thị Cát, trưởng hội kèn nữ Giáo xứ lên huyện để “trình bày công việc cần”.

Trước những hành động ngang ngược trái pháp luật của cơ quan thực thi pháp luật qua những giấy “triệu tập” vô lý, bà Trần Thị Cát đã không đến công an huyện vì “không có lý do gì để công an phải triệu tập”.

Chưa biết trong những ngày tới công an Thái Thụy sẽ còn giở những trò gì với giáo dân và linh mục nơi đây.

Phải chăng, họ đang muốn các giáo dân, giáo xứ khác trong Giáo phận Thái Bình và khắp nơi lại thắp nến cầu nguyện cho giáo dân Cam Châu?

Ngày 30/6/2009


CTV

Những chương bi thảm

Như chúng tôi từng đã nói, trong cuộc chiến Việt Nam, sự “đồng minh” giữa đảng CSVN và đảng CSTQ cũng như sự “đồng minh” giữa VNCH và Hoa Kỳ đều mang nhiều chương bi thảm. Những chương bi thảm trong quan hệ Việt – Trung đã được mô tả khá rõ nét trong tập Sự Thật Về Quan Hệ Việt Nam – Trung Quốc Trong 30 Năm Qua do Bộ Ngoại Giao Hà Hội xuất bản năm 1979. Trái lại, những chương bi thảm trong quan hệ Việt – Mỹ chỉ được giải mã dần qua thời gian.

Mới đây, hôm 23.6.2009, Văn Khố Quốc Gia (National Archives) Hoa Kỳ đã công bố những cuốn băng ghi âm dài hơn 150 giờ về các cuộc đối thoại của cựu Tổng thống Nixon, trong đó ông chỉ trích giới truyền thông và Quốc hội Hoa Kỳ đã huỷ hoại những nỗ lực cứu vãn cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Đặc biệt, để ép buộc Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu phải ký vào hiệp định ngưng chiến do Mỹ và Hà Nội soạn thảo, ông nói nếu ông Thiệu không chịu ký, ông sẵn sàng “cắt đầu y nếu cần thiết” (cut off his head if necessary). Ông đã yêu cầu Ngoại Trưởng Kissinger nói với Tổng Thống Thiệu rằng Quốc Hội Mỹ sẽ cắt viện trợ nếu Sài Gòn không đồng ý với kết quả hoà đàm.

Thật ra, đây chỉ là phần thứ hai của bộ tài liệu nói về kế hoạch tiến tới chấm dứt chiến tranh Việt Nam của Hoa Kỳ. Phần thứ nhất đã được Văn Khố An Ninh Quốc Gia (National Security Archive) của Hoa Kỳ công bố ngày 26.5.2006 gồm 2.100 bản văn (memoranda) dài 28.000 trang mang tên “The Kissinger Transcripts: A Verbatim Record of U.S. Diplomacy, 1969-1977” (Bản chép lời của Kissinger: Một hồ sơ đúng nguyên văn của ngành Ngoại Giao Hoa Kỳ, 1969 – 1977). Tài liệu này đã được chúng tôi tóm lược và phân tích trong bài “Chuyện hồ sơ Kissinger” phổ biến ngày 16.6.2006.

Những chương bi thảm về quan hệ Việt – Mỹ không phải mới khởi sự từ khi Mỹ muốn chấm dứt chiến tranh Việt Nam mà khởi sự từ khi Mỹ quyết định nhảy vào Đông Dương thay Pháp, nhất là kể từ thời kỳ Tổng Thống Kennedy trở đi. Vụ Tổng Thống Nixon đòi “cắt đầu” Tổng Thống Thiệu cũng chỉ là một sự tái diễn những gì đã xẩy ra trước đó. Phải nhìn lại những diễn biến lịch sử này chúng ta mới có thể rút ra được những bài học lịch sử.

Bộ Thuộc Địa và Toàn Quyền Đông Dương

Ngày xưa, người Pháp đến đô hộ miền Nam và “bảo hộ” miền Bắc và Miền Trung Việt Nam đều có ký hiệp ước với Triều Đình Huế. Đến năm 1887, Pháp kết hợp Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ và Cao Miên lại thành Liên Bang Đông Dương (Union Indochinoise) do một Toàn Quyền Đông Dương (Gouverneur Général de l’Indochine) ở Hà Nội cai trị và đặt dưới quyền của Bộ Thuộc Địa (Minstère des Colonies).

Tuy chính phủ Mỹ không hề ký với các chính phủ Việt Nam một hiệp ước nào về quyền “đô hộ” hay “bảo hộ” như chính phủ Pháp trước đây, nhưng Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã tự động biến thành Bộ Thuộc Địa để áp đặt mọi chính sách và đường lối của Hoa Kỳ lên trên miền Nam và một vài Đại Sứ Mỹ tại Sài Gòn đã tự coi mình như Toàn Quyền Đông Dương hay Cao Ủy Mỹ tại Đông Dương, thường được người Việt gọi là “Quan Thái Thú”. Trạm CIA (CIA Station) tại Toà Đại Sứ Mỹ ở Sài Gòn đã hoạt động giống hệt Sở Mật Thám hay Sở Liêm Phóng Đông Dương (Service de Sureté Généralle de l’Indochine) của Pháp ngày xưa! Các Lãnh Sự Mỹ ở tỉnh cũng đóng vai trò của các Công Sứ Pháp.

Dưới thới Tổng Thống Eisenhower, ông Elbridge Durbrow khi làm Đại Sứ Mỹ tại VNCH (1957 – 1960), đã tự coi mình là Toàn Quyền Đông Dương, buộc Tổng Thống Ngô Đình Diệm phải thi hành các chỉ đạo của ông mới được nhận viện trợ. Nhưng Washington không đồng ý với nhiều chủ trương và cách thức hành động của ông, nên ông chưa làm gì được thì đến cuối năm 1960 ông đã bị thay thế vì có liên hệ đến cuộc đảo chánh ngày 11.11.1960.

Đến thời Tổng Thống Kennedy, Averell W. Harriman, đã trở thành một con người có thế lực nhất ở Washington vì được Tổng Thống Kennedy tin cậy nhất, mặc dầu ông ta chỉ là Phụ Tá Ngoại Giao về Đông Nam Á Sự Vụ và sau đó trở thành Thứ Trưởng Ngoại Giao đặc trách về Chính Trị Sự Vụ. Ông nghiễn nhiên trở thành Bộ Trưởng Bộ Thuộc Điạ khi Tổng Thống Kennedy quyết định “trung lập hóa” Lào để giải quyết cuộc chiến Việt Nam và giao cho ông thi hành quyết định này. Khi giải pháp “trung lập hóa” Lào bị thất bại thê thảm, ông quyết định lật đổ ông Diệm và đề nghị Tổng Thống Kennedy đưa ông Henry Cabot Lodge đến Sài Gòn làm Toàn Quyền Đông Dương để thực hiện chủ trương này.

Sau khi Tổng Thống Ngô Đình Diệm bị giết, miền Nam gần như không còn chủ quyền nữa.

Sau đây là những sự kiện chính có thể giúp chúng ta hiểu rõ chính sách của Hoa Kỳ trong cuộc chiến Việt Nam hơn.

Bộ Trưởng Bộ Thuộc Địa

Trước khi nhận chức Tổng Thống, ngày 19.1.1961 ông Kennedy đã họp với Tổng Thống Eisenhower để nghe trình bày vấn đề Đông Dương. Tổng Thông Eisenhower nói rằng Lào là mấu chốt của toàn bộ khu vực Đông Nam Á. Nếu Lào sụp đổ, cả khu vực sẽ sụp đổ. Nhưng sau khi nhận chức Tỗng Thống, ông Kennedy đã hành động theo cảm tính. Ông nói ông không muốn là kẻ thừa kế chính sách Đông Nam Á của Tổng Thống Eisenhower. Ông thích một giải pháp ngoại giao hơn là quân sự. Ông ra lệnh cho Harriman tìm cách “trung lập hoá” Lào bằng mọi giá với sự tin tưởng rằng sau khi Lào trở thành trung lập, Cộng Sản Bắc Việt sẽ không còn đường xâm nhập miền Nam nữa!

Ngày 16.5.1961 Hội Nghị Quốc Tế Giải Quyết Vấn Đề Lào được tổ chức tại Genève.

1.- Cãi lộn với ông Ngô Đình Nhu

Tháng 7 năm 1961, hoàng tử nước Moroco là Moulay Hassan lên ngôi kế vị cha, được gọi là Hoàng Đế Hassan II. Nhân dịp này, Tổng Thống Ngô Đình Diệm đã cử ông Ngô Đình Nhu, Cố Vấn Chính Trị của Tổng Thống, đại diện chính phủ Việt Nam Cộng Hoà đi dự lễ đăng quang này với mục đích tạo cơ hội cho ông ghé Genève thảo luận với ông Harriman về vấn đề trung lập Lào. Ông Nhu đã ghé qua Pháp rồi cũng Giáo sư Bửu Hội đến Rabat dự lễ. Sau đó ông trở lại Pháp rồi cùng ông Cao Xuân Vỹ và người con gái là cô Ngô Đình Lệ Thuỷ đến Genève gặp Harriman đang tham dự hội nghị trung lập Lào tại đây.

Ông Cao Xuân Vỹ tường thuật lại rằng, theo chương trình, ông Harriman chỉ chịu tiếp ông Nhu trong vòng nửa tiếng. Ông Vỹ và cô Ngô Đình Lệ Thuỷ không được tham dự. Nhưng cuộc nói chuyện đã kéo dài đến 3 tiếng đồng hồ. Khi Harriman tiển ông Nhu đi ra cửa phòng, ông thấy mặt hại người đều hầm hầm. Sau đó, ông Nhu có than phiền với ông Vỹ: “Thằng cha này chẳng hiểu gì hết!”. Ông Vỹ hiểu rằng Harriman không chịu bỏ chủ trương trung lập hóa Lào. Trong buổi ăn tối, ông Nhu đã tiết lộ hai điểm rất quan trọng nói lên sự ngạo mạn của Harriman:

Điểm thứ nhất: Harriman cho rằng Việt Nam chưa bằng California, thế mà người Mỹ còn mua California được, miền Nam Việt Nam không nghĩa lý gì!

Điểm thứ hai: Harriman khẳng định rằng vấn đề Lào là vấn đề riêng giữa chính phủ Mỹ và chính phủ Lào, vấn đề này không liên hệ gì đến VNCH. Chính phủ VNCH cứ lo vấn đề Việt Nam đi, đừng can thiếp vào vấn đề Lào.

Ông Nhu trả lời rằng vấn đề Lào liên quan đến sự tồn vong của Miền Nam Việt Nam nên chính phủ Miền Nam phải quan tâm, nhưng Harriman gạt đi.

2.- Đe doạ Tổng Thống Diệm

Vì có sự bất đồng giữa Harriman và ông Ngô Đình Nhu, ông Diệm đã rút phái đoàn VNCH khỏi hội nghị Genève. Trung tuần tháng 9 năm 1961, Harriman phải đích thân đến Sài Gòn để thảo luận với các viên chức Hoa Kỳ và chính phủ Ngô Đình Diệm về giải pháp trung lập hoá Lào. Một cuộc họp đã diễn ra ngày 20.9.1961 tại một căn phòng nhỏ tại Dinh Gia Long. Ông Diệm trình bày qua một thông dịch viên. Ông giải thích cho Harriman một cách thẳng thắn tại sao ông không tin tưởng Cộng Sản sẽ thi hành hiệp ước sau khi đã ký. Tuy nhiên, Harriman đã không thèm nghe và nhắm mắt lại. Ông xem ra đang ngủ. Ông Diệm chú ý đến thái độ này và hơi bực mình, nhưng vẫn tiếp tục độc thoại.

Đại Sứ Nolting ngồi gần Harriman trên một cái sofa, nhận thấy rằng ông ta đang trải qua một giấc mơ dài và mệt mỏi. Ông cố gắng làm cho ông ta chú ý. Cuối cùng, Harriman gắt gỏng:

“Thưa Tổng Thống, tôi có “cảm nghiệm tường tận” (fingertips feeling) rằng Liên Sô sẽ thi hành các thỏa ước này và làm cho những người khác tuân theo thỏa ước đó. Tôi không thể đưa ra cho ngài bất cứ bảo đảo nào, nhưng có một điều rõ ràng là: nếu ngài không ký hiệp ước này, ngài sẽ mất hết viện trợ. Ngài phải chọn.”

Sau đó, Harriman trở lại Genève.

Ngày 22.6.1962, chính phủ liên hiệp Lào được thành lập gồm 3 chính đảng: trung lập 7 ghế, phe Phoumi 4 ghế, phe Pathet Lào 4 ghế và 4 ghế dành cho những người không thuộc đảng phái nào. Đây là chính phủ liên hiệp thứ hai của Lào.

Ngày 23.7.1962, Hiệp Ước Hoà Bình tại Lào đã được ký kết. Có 14 quốc gia đứng ra bảo đảm sự trung lập của Lào. Các cố vấn quân sự của Hoa Kỳ được lệnh rút ra khỏi Lào. Nhưng sau đó, 7.000 quân của CSBV chẳng những không rút lui mà còn tăng cường thêm. Họ đã xử dụng một cách tự do con đường Tây Trường Sơn trên đất Lào để xâm nhập vào miền Nam, Mỹ phải can thiệp trở lại.

3.- Quyết định lật đổ ông Diệm

Ông Frederick Nolting, cựu Đại Sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Cộng Hoà, ghi rõ trong cuốn From Trust to Tragedy như sau:

“Âm mưu “trung lập hóa” Lào của ông ta (Harriman) là một sự thất bại thê thảm, và sự thù nghịch ngày càng gia tăng của ông với Tổng Thống Ngô Đình Diệm và gia đình của ông ta, trở thành một yếu tố chủ yếu trong việc lật đổ ông Diệm. Tuy nhiên, thanh thế và ảnh hưởng của Harriman ở Washington lớn đến nổi trở thành quyết định trong các hành động cốt yếu mà chính phủ chúng ta đã thực hiện trong năm 1963.”

4.- Nhìn vào việc người

Trong cuốn hồi ký mang tên The memoirs of Richard Nixon, Tổng Tống Nixon có kể lại rằng khi đến Pakistan, ông gặp lại người bạn cũ là Tổng Tống Ayub Khan. Tổng Thống Khan đã nói một cách đau buồn về việc hạ sát Tổng Tống Ngô Đình Diệm:

“Tôi không thể nói – lẽ ra các ông đừng bao giờ ủng hộ ông Diệm ngay từ đầu. Nhưng các ông đã ủng hộ ông ta trong một thời gian dài và mọi người ở Á Châu đều biết điều đó. Dù họ có tán thành hay không tán thành điều đó, họ biết điều đó. Rồi đột nhiên các ông ngừng ủng hộ ông ta – và ông Diệm đã bị giết.” Ông ta lắc đầu và kết luận: “Việc hạ sát ông Diệm có ba ý nghĩa đối với các nhà lãnh đạo Á Châu: làm một người bạn với Hoa Kỳ là nguy hiểm; trung lập phải trả cái giá của nó; và đôi khi làm kẻ thù (của Hoa Kỳ) lại tốt hơn! Lòng tin cậy như một sợi chỉ mong manh và một khi nó đã đứt, rất khó mà nối lại.”

Mặc dầu biết như vận, sau này ông Nixon cũng làm giống hệt chính phủ Kennedy.

5.- Kennedy quay ngược lại và bị giết

Sau khi lật đổ và giết ông Diệm, Tổng Thống Kennedy không còn tin tưởng vào cuộc chiến thắng tại miền Nam Việt Nam. Trong cuộc họp báo ngày 14.11.1963, Tổng Thống hỏi: “Bạn có chào thua tại miền Nam Việt Nam không?” Rồi ông tự trả lời câu hỏi của chính mình: “Chương trình quan trọng nhất, dĩ nhiên là cho nền an ninh của chúng ta, nhưng tôi không muốn Hoa Kỳ đưa quân tác chiến sang đó.” Sau đó ông nói: “Giờ đây mục tiêu của chúng ta là đưa quân nhân Hoa Kỳ về nước, cho phép Việt Nam tự duy trì lấy nước mình như là một quốc gia độc lập.”

Trong khi đó, các thế lực tư bản đứng đàng sau đang làm mọi cách để mở rộng chiến tranh và đổ quân vào Việt Nam. Vì thế, Tổng Thống Kennedy đã bị giết ngày 23.11.1963 tại Dallas.

Bộ Trưởng bộ Thuộc Địa Kissinger

1.- Những lời tiên đoán

Chúng tôi xin nhắc lại, trong công điện gởi cho Bộ Ngoại Giao lúc 2 giờ chiều ngày 7.9.1963, Đại Sứ Cabot Lodge có kể lại lời ông Ngô Đình Nhu đã nói với ông như sau:

“Tôi báo động về những gì sẽ xẩy ra trong Quân Lực. Nếu tôi ra đi, Quân Lực sẽ nắm chính quyền. Bọn cóc nhái của CIA và USIS này sẽ phá hoại nỗ lực chiến tranh.” (I am alarmed by what’s going on in the Armed Forces. If I leave, the Armed Forces will take over the government. ‘Ces grenouillards’ (which I translate as “these schemers” or ‘these contrivers’) of the CIA and USIS will sabotage the war effort.)

Trong công điện gởi Bộ Ngoại Giao lúc 6 giờ 39 phút chiều 29.10.1963, Đại Sừ Lodge trình rằng chiều 25.10.1963, ông Trần Trung Dung, cựu Phụ Tá Bộ Trưởng Quốc Phòng, đã nói với viên chức CIA rằng ông được biết các tướng lãnh dự định làm đảo chánh trong vòng 10 ngày. Theo ông biết, các tướng lãnh không tiếp xúc với các nhà lãnh đạo dân sự. Ông ta bày tỏ một vài sự quan tâm về khả năng và ý định của các Tướng Lãnh. “Ông ta coi đa số các Tướng Lãnh không gì khác lơn là các trung sĩ được Pháp huấn luyện trong quân phục Tướng Lãnh” (He consider majority of Generals no more than French trained sergeants in Generals’ uniforms)… Theo ông ta, các Tướng Lãnh thiếu kinh nghiệm chính trị cần thiết để điều hành chính phủ.

Những lời tiên đoán này đã trở thành hiện thực. Trong tác phẩm President Kennedy, Profile of Power, sử gia Richard Reeves đã ghi lại tình trạng tại miền Nam sau khi chế độ Ngô Đình Diệm sụp đổ và các tướng lãnh Việt Nam lên nằm chính quyền như sau:

“Người Mỹ, vì các mục tiêu thực tế, đã cai quản đất nước. Các tướng lãnh Việt Nam cười trước các máy quay phim, nhưng lo lắng và chờ đợi tiền và chỉ thị từ Washington, thủ đô mới của miền Nam Việt Nam. Họ chờ đợi những mệnh lệnh mà ông Diệm từ chối, sẵn sàng bắt đầu công việc thắng cuộc chiến!”

Một số tướng lãnh miền Nam đã tự nguyện làm lính Khố Xanh (Gardes Indigènes) hay lính Khố Đỏ (Tirailleurs) cho Mỹ. Sự mất chủ quyền lên đến cao điểm khi người Mỹ đưa hai nhân viên CIA của họ là Tướng Nguyễn Văn Thiệu và Tướng Trần Thiện Khiêm lên năm chính quyền và cho nhân viên CIA thứ ba là Tướng Đặng Văn Quang ở cạnh Tổng Thống Thiệu để theo dõi. Tướng này trở thành chuyên viên “kinh tài” cho Tổng Thống Thiệu. Từ đó, người Mỹ đã tự quyết định lấy số phận của miền Nam Việt Nam.

2.- “Việt Nam hoá” chiến tranh

Vì không tìm thấy được thắng lợi một cách dễ dàng và nhanh chóng sau khi giết ông Diệm và đổ quân vào Việt Nam như người Mỹ tưởng, kể từ đầu năm 1968, Hoa Kỳ bắt đầu cố gằng làm tiêu hao lực lượng của Cộng quân và “Việt Nam hoá” chiến tranh để rút lui. Việc Hà Nội lập kế hoạch tấn công Tết Mậu Thân là một cơ hội tốt để Hoa Kỳ làm tiêu hao lực lượng của địch.

Các tài liệu cho thấy cả chính phủ VNCH lẫn Hoa Kỳ đã nhận được khá nhiều tin tức về Việt Cộng sẽ tấn công vào dịp Tết Mậu Thân. Cơ quan tình báo Hoa Kỳ biết rất rõ Hà Nội sẽ chiếm thành phố Huế và dùng nơi đây làm thủ đô của Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, nên Mỹ đã tương kế tựu kế, lập kế hoạch để tiêu diệt toàn bộ lực lượng này.

Trước Tết khoảng hai tuần, quân đội Hoa Kỳ đã ra lệnh cho Sư Đoàn 1 Không Kỵ di chuyển từ An Khê, Bình Định, ra Vùng I Chiến Thuật, được nói là để tiếp viện cho mặt trận Khe Sanh, nhưng khi ra tới Huế, sư đoàn này được lệnh dừng lại và đóng ở Phú Bài, phía đông nam thành phố Huế. Sư Đoàn Dù của VNCH cũng được Hoa Kỳ yêu cầu tăng viện cho Vùng I một Chiến Đoàn. Vì thế, trước Tết, Bộ Tư Lệnh Sư Đoàn Dù đã gởi ra Vùng I Tiểu Đoàn 2 và Tiểu Đoàn 9. Đến mồng 2 Tết gởi thêm Tiểu Đoàn 7. Ba tiểu đoàn này đã mai phục ở vùng Sịa để chờ tấn công vào thành phố Huế. Nhờ vậy, khoảng 7.500 Cộng quân chiếm thành phố Huế đã bị tiêu diệt hơn phân nữa.

Trong khi đó, Tổng Thống Thiệu cũng được báo tin khá đầy đủ về Việt Cộng sẽ tấn công vào dịp Tết Mậu Thân, nhưng ông không tin chuyện đó có thể xẩy ra, nên ông không ra lệnh ứng chiến và đã đi Mỹ Tho ăn Tết ở quê vợ!

Sau trận Mậu Thân, tháng 5 năm 1970, Hoa Kỳ phối hợp với Quân Lực VNCH mở các cuộc hành quân qua Cam-bốt phá huỷ hậu cần rất lớn của Sư Đoàn 7 của Cộng quân nằm cách biên giới Việt – Miên khoảng 5 cây số, tịch thu nhiều vũ khí và 300 xe cộ các loại. Nhưng khi mở cuộc hành quân Lam Sơn 719 qua Lào vào tháng 2/1971, cho Sư Đoàn Dù tiến chiếm mật khu 604 của Cộng quân nằm gần thành phố Tchépone của Lào, dụ 5 sư doàn Cộng quân đang lảng vảng trong vùng này nhập cuộc để tiêu diệt thì bị thất bại nặng vì Tổng Thống Thiệu bất thần nhảy vào phá vỡ kế hoạch hành quân, làm Quân Lực Mỹ và VNCH bị tổn thương rất nặng. Washington điên lên.

3.- Quyết định bỏ miền Nam

Qua cuộc hành quân nói trên. Người Mỹ nhận ra rằng “các trung sĩ được Pháp huấn luyện trong quân phục Tướng Lãnh” không đủ khả năng tiếp tục điều khiển cuộc chiến sau khi Mỹ rút, cho dù được viện trợ tối đa. Vì thế, Tổng Thống Nixon đã quyết định bỏ miền Nam và phái Bộ Trưởng Thuộc Địa Kissiger qua Trung Quốc thương lượng để giao miền Nam cho Trung Quốc.

Vào tháng 8 năm 2004, nhân kỷ niệm 30 năm ngày Tổng Thống Nixon từ chức (9.8.1974 đến 9.8.2004), Miller Center of Public Affairs thuộc Đại Học Virgina đã cho công bố băng ghi âm các cuộc nói chuyện giữa Nixon và Kissinger. Tài liệu này cho biết mặc dầu đang mở cuộc oanh tạc Bắc Việt trong suốt mùa xuân và mùa hè 1972, Tổng Thống Nixon kết luận rằng Hoa Kỳ ủng hộ việc “Nam Việt Nam có thể không bao giờ còn tồn tại dù bất cứ cách nào”. (South Vietnam probably can never even survive anyway).

Tổng Thống Nixon đã hỏi Kissinger rằng “chúng ta có thể có một chính sách ngoại giao sống còn (a viable foreign policy) nếu một năm kể từ bây giờ hay hai năm kể từ bây giờ, Bắc Việt thôn tính Nam Việt Nam? Đó thật là vấn đề”.

Kissinger trả lời: “Nếu một hay hai năm kể từ bây giờ, Bắc Việt thôn tính Nam Việt Nam, chúng ta có thể có một chính sách ngoại giao sống còn nếu coi điều đó như là kết quả của sự bất tài của người Nam Việt Nam (if it’s the result of South Vietnamese incompetence).

Trái lại, trong cuộc nói chuyện với Thủ Tướng Chu Ân Lai ngày 20/6/1972 tại Bắc Kinh, khi Chu Ân Lai nói Trung quốc sẽ không nói chuyện với Hoa Kỳ chừng nào Hoa Kỳ chưa lật đổ chế độ Tưởng Giới Thạch ở Đài Loan, Kissinger trả lời:

“Chúng tôi đã không làm việc đó dù rất trân trọng quan hệ giữa hai nước chúng ta. Then chốt quan hệ giữa chúng ta là để mọi sự diễn biến một cách hoà bình, chứ không phải là hành động thiếu danh dự. Nếu chúng tôi có thể phản bội một đồng minh này thì chúng tôi cũng có thể phản bội các đồng minh khác, và còn ai tin chúng tôi nữa?”

Như vậy, trong cách nhìn và lý luận của Kissinger, Hoa Kỳ có thể bỏ miền Nam vì đó là “là kết quả của sự bất tài của người Nam Việt Nam”, còn Hoa Kỳ không thể bỏ Đài Loan được.

4.- Áp lực VNCH ký Hiệp Định Paris

Một cuộc hoà đàm để chấm dứt chiến tranh Việt Nam đã được tổ chức tại Paris kể từ năm 1968. Trong cuốn Viet-Nam, Pourquoi les Etats-Unis ont-ils perdu la guerre (“Việt Nam, Tại sao Hoa Kỳ đã thất trận”), ông Nguyễn Phú Đức, Cố Vấn Đặc Biệt của Tổng Thống Thiệu về Đối Ngoại, đã viết:

“Cuối cuộc họp, khi chúng tôi ở một mình với nhau, Kissinger muốn biết cảm nghĩ của tôi về bản dự thảo Hiệp Định, tôi nói với ông về lập trường của Chính Phủ Việt Nam trên hai vấn đề chính – rút quân lực của Bắc Việt, và không có chính phủ liên hiệp tại Nam Việt Nam – vẫn không thay đổi. Ông ta lưu ý tôi đó là những vấn đề nghiêm trọng. Tôi cách nghĩa cho ông ta rằng đó là vấn đề sinh tử của Nam Việt Nam… Tôi thẩm định rằng Hiệp Định này, với những từ ngữ của nó hiện tại, sẽ đưa đến sự sụp đổ của Nam Việt Nam.” (trang 361)

Ngày 18.10.1972 Kissinger đã bay đến Saigon để làm áp lực buộc Tổng Thống Thiệu phải đồng ý nội dung bản dự thảo nầy, với hy vọng sẽ mang bản dự thảo đó ra Hà Nội ngày 24.10.1972 để Thủ Tướng Phạm Văn Đồng ký tắt vào. Nhưng Kissinger đã thất bại. Chỉ trong một thời gian ngắn, phía Việt Nam Cộng Hoà đã phát hiện ra đến 23 điểm cần phải điều chỉnh. Kissinger chỉ đồng ý điều chỉnh 16 điểm không quan trọng mà thôi. Số còn lại phải để nguyên. Cuộc đối thoại trở nên gay cấn về hai điểm then chốt là việc chấp nhận cho quân đội Bắc Việt ở lại miền Nam Việt Nam và việc thành lập một Hội Đồng Hoà Giải Hoà Hợp giống như một chính phủ liên hiệp. VNCH coi đây là một cách bán đứng miền Nam Việt Nam cho Hà Nội nên cương quyết chống lại.

Thất bại với VNCH, Tổng Thống Nixon và Kissinger quay lại làm áp lực với Hà Nội. Kissinger đưa ra một bản dự thảo mới, yêu cầu Hà Nội tái thảo luận, nhưng Hà Nội từ chối. Tổng Thống Nixon liền gởi cho Hà Nội một thông điệp nói rằng nếu Hà Nội không chấp nhận thảo luận một cách nghiêm chỉnh thì sau 72 tiếng đồng hồ nữa Hoa Kỳ sẽ ném bom trở lại từ vĩ tuyến 20 trở lên. Ngày 18.2.1972, khi thời hạn này chấm dứt, hàng loạt B.52 đã bay đến ném bom xuống các căn cứ quân sự ở Hãi Phòng và Hà Nội. Đây là những khu vực chưa hề là mục tiêu đánh phá từ trước.

Cùng lúc đó, Tướng Haig được cử đến Saigon với sứ mạng vừa hứa hẹn vừa đe dọa. Trong thông điệp trao cho Tổng Thống Thiệu ngày 14.11.1972, Tổng Thống Nixon có cam kết:

“Tôi tuyệt đối cam đoan với Ngài rằng nếu Hà Nội không tuân theo những điều kiện của Hiệp Định nầy thì tôi cương quyết sẽ có hành động trả đũa mau lẹ và ác liệt”.

Nhưng Tướng Haig cũng không quên lặp lại lời đe dọa của Washington rằng nếu Tổng Thống Thiệu không chấp nhận bản dự thảo hiệp định mới, Hoa Kỳ sẽ cắt hết việt trợ và ký một hiệp định riêng với Bắc Việt.

Tổng Thống Thiệu thừa biết Bắc Việt cố giữ lại điều khoản không rút quân để khi Hoa Kỳ rút hết, họ sẽ mở cuộc tấn công trở lại, nhưng bị ám ảnh bởi cái chết của Tổng Thống Ngô Đình Diệm khi Mỹ muốn đem quân vào, Tổng Thống Thiệu đã tự trấn an bằng những lời cam kết của Tổng Thống Nixon mà Tướng Haig mới chuyển đến, kèm thêm một số quân dụng được tiếp tế khẩn cấp qua chương trình Enhance và Enhance Plus, đã ra lệnh cho ký kết bản Hiệp Định Paris ngày 27.1.1973, một bản hiệp định mà ông thấy có quá nhiều điểm thất lợi.

Không cần biết đồng minh và địch

Sau khi buộc VNCH ký Hiệp Định Paris xong, ngày 29.6.1973 Hạ Viện Hoa Kỳ biểu quyết dự luật cấm các hoạt động quân sự của Hoa Kỳ trên toàn lãnh thổ Đông Nam Á. Dự luật nầy đã được lưỡng Viện thông qua ngày 21.9.1973. Đến ngày 12.10.1973, lưỡng Viện Hoa Kỳ lại thông qua dự luật hạn chế quyền của Tổng Thống trong việc đưa quân đội Hoa Kỳ ra ngoại quốc. Đến đây, VNCH phải hiểu ngay rằng Quân Đội Mỹ sẽ không trở lại Đông Dương nữa và VNCH phải tìm một giải pháp khác để sinh tồn. Nhưng điều đáng tiếc là Tổng Thống Thiệu đã không hiểu như thế!

Tổng Thống Thiệu có tướng mạo khá phương phi, nhưng lại có cái đầu đặc, biết rất ít về chính trị lẫn quân sự, thường hành động theo cảm tính và sự độc đoán của mình, KHÔNG CẦN BIẾT ĐỒNG MINH VÀ ĐỊCH ĐANG LÀM GÌ. Ông đúng là một “trung sĩ được Pháp huấn luyện trong quân phục Tướng Lãnh” như ông Trần Trung Dung đã nói với Đại Sứ Cabot Lodge.

Mỗi lần xẩy ra biến cố gì, ông đều có bảo cấp dưới nghiên cứu và đề nghị giải pháp, nhưng sau khi liếc qua phúc trình của cấp dưới, ông xếp vào đống hồ sơ rồi hành động theo những cảm nghĩ nông cạn của mình.

Người Việt chống cộng thường nhắc đi nhắc lại một câu nói của Tổng Thống Thiệu: “Đừng nghe những gì Công Sản nói, mà hãy nhìn kỹ những gì Cộng Sản làm”. Tuy dạy người khác như vậy, nhưng ông không bao giờ chịu “nhìn kỹ những gì Cộng Sản làm”.

Sau khi ký Hiệp Định Paris, trong khi Hà Nội quyết định làm lại con đường 14, gọi là con đường Đông Trường Sơn, để đưa quân vào Phước Long và Bình Long rồi đánh thẳng xuống Sài Gòn năm 1976, bỏ qua các tỉnh miền Trung, Tổng Thống Thiệu lại hô hào “cải tổ hành chánh” để được lòng dân và thắng Cộng Sản! Ông bắt các công chức cao cấp đi dự một khoá huấn luyện ở Vũng Tàu và đưa Hoàng Đức Nhã xuống giảng về luân lý giáo khoa thư lớp đồng ấu! Tôi nhờ khi bước lên diễn đàn, Hoàng Đức Nhã đã đưa tay chỉ lên trời và nói: “Tôi đi guốc trong bụng tên Võ Nguyên Giáp!”

Chẳng những không quan tâm đến các khuyến cáo của cơ quan DAO, Tổng Thống Thiệu còn quyết định bỏ Phước Long “để xem Mỹ nó làm gì”, tức xem Hoa Kỳ có “hành động trả đũa mau lẹ và ác liệt” như Tổng Thống Nixon đã hứa không!

Khi viện trợ quân sự bị cắt dần, Tổng Thống Thiệu không nghĩ phải tìm một giải pháp chính trị mà cho rằng Mỹ cho 2 tỉ, ta giữ cả miền Nam. Mỹ rút xuống còn 700 triệu, ta chỉ giữ một phần lãnh thổ thôi. Ông làm như miền Nam là của Mỹ, ông chỉ là người làm công hay lính đánh thuê. Ông cho mời Chuẩn Tướng Ted Sarong, một chuyên viên du kích chiến của Úc, hợp tác với Tướng Đặng Văn Quang, một tay chuyên đi làm tiền, lập kế hoạch bỏ Vùng I và Vùng II và thiết lập một phòng tuyến mới từ Tây Ninh đến Nha Trang, gọi là kế hoạch “Đầu Bé Đít To”, để giữ phần đất còn lại! Kế hoạch này đã bị phê phán nặng nề, nhưng ông vẫn cho thi hành, làm mất miền Nam nhanh chóng.

Lấy thúng úp voi

Mặc dầu các tài liệu bí mật về chiến tranh Việt Nam đã được Hoa Kỳ cho tiết lộ gần hết, một số người Việt chống Cộng vẫn chủ trương đừng nhắc đến những chuyện bi thảm này và chỉ nên nói đến những thất bại của Cộng Sản. Họ muốn lấy thúng úp voi, mặc dầu không thể làm được.

Điều quan trọng không phải là “lấy thúng úp voi”. Điều quan trọng là phải rút kinh nghiệm lịch sử để tìm ra một hướng đi mới giải phóng dân tộc.

Lữ Giang
(Ngày 30.6.2009)
==================================
lời bàn "
khổ quá ông Tú Gàn ạ
ông quá say sưa phô diễn cái tôi của mình mà không cân nhắc trong sự so sánh giữa Mỹ và Tàu
Cho cả 2 cùng giống nhau như hệt thề rồi vứt bỏ tuốt luốt , đứng riêng 1 ốc đảo không cây không nước giữa đại dương đầy sóng gío thì làm sao mà sống đây ?
Trên đời này có cái gì mà hoàn toàn đâu ? trong những cái xấu mình phải chọn cái ít xâu nhất để dùng nó .
Nam hàn, Nhật bản , cũng chơi thân với Mỹ tuy người ta biết Mỹ xấu nhưng họ biết cách tận dụng trên căn bản tự lực tự cường đưa dân tộc họ lên mức thang giàu mạnh thì Mỹ đâu có xem thường , 2 bên cùng có lợi thì Mỹ đâu có sỏ mũi được .
tri kỷ tri bỉ… tự tiên trách kỹ nhi hậu trách nhân
hơn nữa đòi hỏi mọi chuyện cho mình phải toàn bích thì e rằng mò kim đáy biển .
Phải biết tận dụng thời cơ, đừng ỷ lại ai , độc lập tự cường trước mọi chuyện thì VN đâu có như hôm nay .
Còn 1 sai lầm , ông Tù gàn so sánh bản chất 2 chế độ và 2 bối cảnh hoàn toàn như nhau thì không ổn tí nào .
Chính quyền miền Nam tuy có những khiếm khuyết nhưng xét về bản chất không CỐ TÂM BÁN NƯỚC CHO HOA KỲ như chế độ CỘNG SẢN HÀ NỘI hiện nay đã lộ nguyên hình CHỦ Ý BÁN NƯỚC CHO TÀU như vậy có mang “nhiều chương bi thảm ” như bài ông viết không
Theo tôi bản chất 2 tập đoàn lãnh đạo miền Nam và Miền Bắc hòan toàn khác nhau và cho hết ý thì chỉ có chúng ta mới bi thảm chứ tập đoàn bán nước CSVN đâu có "bi thảm "(ông hãy xét những gì xảy ra hiện nay thì hiểu lấy ).
Ông Tú gàn nên xem lại vấn đề trong phép so sánh trong bài này ‘
Hiện nay chúng ta đang cần những bình luận những phân tích những rút "ưu khuyết điểm " cho tương lai và phương hướng là gì? chứ còn "dơwn load tư liệu " trên Internet xuông thì chỉ "dài dòng lê thê" thôi vì ai cũng cần thì có ngay thôi.
Hãy viết những gì ông nghĩ thì hay nhất

xuân khê


vantuyen.net

37 thượng nghị sĩ Hoa Kỳ: Việt Nam phải trả tự do tức khắc và vô điều kiện cho cha Lý

Một nhóm gồm 37 thượng nghị sĩ thuộc cả hai đảng hôm thứ Tư 1/7 đã gởi một lá thư cho Nguyễn Minh Triết yêu cầu “trả tự do tức khắc và vô điều kiện” cho một linh mục Công Giáo đối lập đã chịu hình phạt 8 năm tù từ năm 2007.

Các nhà làm luật Hoa Kỳ đã thúc giục Triết can thiệp cho cha Tađêô Nguyễn Văn Lý, người đã vị kết án trong một phiên tòa chóng vánh chỉ có nửa ngày tại Huế vì tội tuyên truyền chống nhà nước cộng sản.

Các thượng nghị sĩ dẫn đầu bởi thượng nghị sĩ Dân Chủ Barbara Boxer và thượng nghị sĩ Cộng Hòa Sam Brownback nói rằng phiên tòa xử cha Lý “quá thiếu sót” khi nhấn mạnh rằng nhà tranh đấu cho dân chủ này đã không được tiếp xúc với luật sư và bị ngăn cản không cho biện hộ tại tòa.

Lá thư có đoạn viết như sau:

“Trước những thiếu sót nghiêm trọng liên quan đến việc bắt giam, xét xử và giam giữ này, chúng tôi yêu cầu ông phải trả tự do cho cha Lý tức khắc và vô điều kiện, cho phép ngài về với gia đình và công việc của ngài mà không có bất cứ ngăn trở nào về quyền phát biểu ý kiến, hội họp và di chuyển”.

Vị linh mục 63 tuổi này đã bị cầm tù 3 lần từ những thập niên 1970 với tổng cộng 14 năm tù đầy. Phiên tòa năm 2007 đã lôi kéo sự lên án của các nhà ngoại giao, các nhóm quan sát nhân quyền Việt Nam đối với chế độ độc đảng đang cố sức lấy lại uy tín trong năm qua.

Lá thư của nhắc chủ tịch nước Việt Nam về nghĩa vụ phải bảo vệ quyền lợi chính đáng của những người bị bắt giữ trên các nguyên tắc như phải coi bị can là vô tội khi chưa bị kết án bởi một phiên tòa nghiêm chỉnh theo đúng luật, quyền được nhờ luật sư bào chữa và tự biện hộ.

Lá thư nhấn mạnh: “Việc bắt giữ cha Lý, phiên tòa và việc tiếp tục giam cầm như thế này đặt ra nghi vấn nghiêm trọng về việc tuân giữ của Việt Nam đối với những nguyên tắc này”.

Hai thượng nghị sĩ là những người ủng hộ việc bình thường hóa quan hệ Mỹ- Việt trong thập niên 1990, là thượng nghị sĩ Dân Chủ John Kerry và thượng nghị sĩ Cộng Hòa John McCain, một tù nhân chiến tranh Việt Nam bị giam ở Hỏa Lò Hà Nội trên 5 năm đã không ký vào lá thư này.

Lá thư được đưa ra chỉ vài tuần sau khi một luật sư nhân quyền Việt Nam là ông Lê Công Định đã bị bắt về cùng một tội danh “tuyên truyền chống nhà nước cộng sản.” Trường hợp của ông Định đã gây ra những quan ngại tại các nước Châu Âu, Hoa Kỳ, các hiệp hội luật sư thế giới, các tổ chức nhân quyền và các giới báo chí trên thế giới.
Nguyễn Việt Namnguồn : Vietcatholic.net

ĐỐI MẶT VỚI CÔNG AN

Ngày 29 tháng 4 năm 2008, ngọn đuốc thế vận hội Bắc Kinh 2008 sẽ đựơc rước vào thành phố Hồ Chí Minh, qua hai quần đảo Hoàng sa,Trường sa của Việt Nam rồi vào đảo Hải Nam,lãnh thổ Trung Quốc để tiến về Bắc Kinh.Thế giới đã có nhiều phản ứng về sự kiện này,nhiều nước lên tiếng tẩy chay thế vận hội,cho rằng trong thời đại ngày nay, Trung Quốc không xứng đáng để tổ chức đăng cai sự kiện thể thao lớn nhất trên hành tinh bởi Trung Quốc là một trong những nước vi phạm trắng trợn về dân chủ,nhân quyền.Môi trường Bắc Kinh bị ô nhiễm không đảm bảo tiêu chuẩn cho việc tổ chức thế vận hội.
Tại Việt Nam,từ cuối năm 2007,các tầng lớp nhân dân lao động,nhất là giới sinh viên,trí thức đã rầm rộ tổ chức các cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc lấn chiếm quần đảo Trường Sa,Hoàng Sa của Việt Nam.Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã thẳng tay đàn áp các cuộc biểu tình được tổ chức ôn hoà,trật tự,biểu lộ mối quan tâm sâu sắc đến hiện trình đất nước. Sự kiện thế vận hội Bắc Kinh,một lần nữa lại dãy lên phong trào lên tiếng ủng hộ việc tẩy chay thế vận hội,phản đối nhà cầm quyền Trung Quốc chiếm quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa,khẳng định hai quần đảo trên thuộc chủ quyềnViệt Nam.Phản đối thái độ bạc nhược của nhà cầm quyền Việt Nam trong tình hình đất nước đang nguy biến.Phong trào dân chủ,các tầng lớp trí thức,sinh viên,những người lao động yêu nước một lần nữa lên tiếng kêu gọi xuống đường biểu tình tại hai thành phố lớn là thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hà Nội.Là một công dân,tự thấy mình không thể không quan tâm đến tình hình của đất nước đang bị ngoại bang gặm nhấm từng ngày đến sự toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc.Tôi chủ động điện thoại cho mấy anh em dân chủ ở Hà Nội,và được biết lần này tại Hà Nội phong trào dân chủ đứng ra tổ chức thu hút mọi tầng lớp nhân dân tham gia tổ chức biểu tình vào lúc 8h ngày 29 tháng 4 năm 2008, đúng vào thời điểm ngọn đuốc thế vận hội Bắc Kinh được rước vào lãnh thổ Việt Nam.Chiều 28 tôi tìm cách thoát khỏi tốp công an canh gác để đi Hà Nội,mãi đến 17h tôi mới lên được xe. Đến Hà Nội,tôi điện cho mấy anh em dân chủ hỏi han tình hình nhưng không ai trả lời,mãi sau có số máy lạ điện cho tôi, đó là Nguyễn Tiến Nam,thì ra là Tiến Nam thay sim mới để gọi tôi tránh sự nghe lén của công an.
-Anh em đã tập kết đông đủ,chú cứ tìm chỗ nghỉ rồi sáng sớm mai sẽ có người thông tin.Tối nay chú tắt máy đi,kẻo bọn cớm nó phát hiện.Mọi việc đã bố trí rồi,chú yên tâm đi,mai sẽ có người thông báo địa điểm.Anh em thống nhất chú không cần trực tiếp tham gía đâu,vì chú là người đã có tuổi,chỉ cần chú có mặt để động viên anh em và làm những việc sau khi anh em bị bắt, đó là nhiệm vụ của chú.
-OK.
Tôi đáp xe buýt quay về bến xe Gia Lâm tìm chỗ nghỉ,vì ở đó vừa tiện xe đi các tuyến,giá phòng nghỉ lại rẻ.Vừa cập bến,Nguyễn Bá Đăng quê Hải Dương điện cho tôi.
-Anh đang ở đâu?
-Đang ở Hà Nội.
-Anh sang chỗ em nghỉ đi,em mua phòng rồi,hai anh em cùng nghỉ cho vui!
Tôi lại đi xe cửu sang chỗ Nguyễn Bá Đăng cách đó chừng hai cây số,một địa điểm rất an toàn.Suốt cả đêm hai anh em không sao ngủ được một mặt vì nước chè,cà phê làm mất ngủ,mặt khác canh cánh bên mình về sự kiện ngày mai sẽ ra sao?kết quả thế nào?... đúng là “thức khuya mới biết đêm dài”. Đúng 6h,Nguyễn Tiến Nam,”phát ngôn nhân”của ban tổ chức điện cho tôi(lại một số điện thoại mới) giao nhiệm vụ:
-Địa điểm tại chợ Đồng Xuân,thời gian không có gì thay đổi.Nhiệm vụ của chú là trực tiếp quan sát và thông tin ra ngoài về diễn biến cuộc biểu tình,theo rõi sát họ bắt bớ thế nào, đưa đi đâu?và tìm cách liên lạc với mọi người để tiếp tế,thăm nuôi.
-0k,ok.
-Ta đi sớm để còn xem tình hình thế nào anh ạ.Nguyễn Bá Đăng đề xuất.
Hai anh em đi xe máy của Đăng vào trong nội thành tìm quán vắng,khuất ăn sáng cho yên tâm.Gần 7h,tôi đến chợ Đồng Xuân,tình hình yên ắng,không có bóng dáng công an lảng vảng khu chợ,lòng bảo dạ:”chắc mọi việc suôn sẻ”.Nguyễn Bá Đăng đi gửi xe,tôi vào trong chợ quan sát.Chợ bắt đầu đông,các sạp hàng đã được bày ra,sẵn sàng cho một phiên giao dịch,trao đổi,mua bán của một thị trường sầm uất bậc nhất của thủ đô.Bỗng ở trước cửa chính của chợ có tiếng loa:”kính thưa đồng bào!”,lập tức tứ phía nhốn nháo,tôi cố nghe tiếp nhưng không nghe được vì tếng ồn ào,náo nhiệt của hàng trăm người trong nhà chợ.Mọi người đổ xô,chen chúc nhau về phía có tiếng loa,tôi cũng vội chen qua nhiều người để đi ra sân cổng chính của chợ.Một đội quân đông đến trên dưới ba chục người mặc trang phục bảo vệ chợ Đồng Xuân đang hành hung mấy anh em dân chủ. Đi trước là anh Nguyễn Xuân Nghĩa,có hai người lực lưỡng áp tải hai bên sườn,mặt đỏ văng đang đẩy anh đi về phía nhà bảo vệ chợ Đồng Xuân,tiếp theo là anh Vũ Hùng,anh cố tình chống cự lại,anh ngồi phật xuống đất,họ vừa lôi anh đi vừa đấm, đá vào mặt,vào bụng anh,thấy anh không cử động gì,họ lôi anh đi như một xác chết,còn Nguyễn Tiến Nam,Ngô Quỳnh,mỗi người có một tên ra tay bóp cổ để cho khỏi kêu,hai tên khác mỗi người giữ một tay vừa kéo,vừa đẩy đi vào trạm bảo vệ chợ.Thành ra là lực lượng công an đã cải trang,trá hình toàn bộ thành những nhân viên bảo về chợ Đồng Xuân để phục kích đàn áp cuộc biểu tình.Tôi vẫn đang theo sát diễn biến sự kiện diễn ra,bỗng có ba người đến áp sát tôi,một người lên tiếng:
-Mời anh Hồi đi theo tôi!
-Các ông là ai?
-Tôi mời anh đi làm việc,đề nghị anh tuân thủ!vừa nói ba người xúm vào tôi, đẩy tôi đi.
-Tôi mời anh hẳn hoi đấy nhé!anh chống lại, tôi sẽ có biện pháp rắn đối với anh,mời anh đi cho!
-Anh bỏ tôi ra! để tôi đi.
Thấy tôi vào,mấy anh em ngạc nhiên,Tiến Nam nhanh nhảu:
-Chú cũng bị bắt là sao?
-Hỏi công an,hỏi gì chú!
Mấy anh em nhìn tôi cười,nhìn nét mặt,nhìn người ai cũng đang bị đau nhưng rất lạc quan,anh Nghĩa trêu chọc:”vào đây cho vui”.Lúc này tôi mới có dịp quan sát kỹ mọi người.Người bị đánh đau nhất chắc là anh Vũ Hùng,quê Hà Tây vì trông mặt,cổ anh đầy những vết tím bầm.Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa ở Hải Phòng vẫn đang trong trạng thái đau tức nghẽn từ trong lồng ngực,Nguyễn Tiến Nam,quê Yên Bái,lộ rõ nhất là vết hằn ở cổ bị chúng bóp,rằn,cào cấu, đó là những vết tích lộ rõ bên ngoài,còn bên trong thì chắc là còn đau hơn nhiều.Ngô Quỳnh,Nguyễn Văn Nhất quê Bắc Giang và cậu sinh viên Nguyễn Văn Sơn quê Hải Phòng bị chúng đánh vào chỗ hiểm nên đang gắng mình để vật lộn với những cơn đau.Chỉ có tôi và Nguyễn Thị Kim Thu là không bị đánh vì hai chúng tôi ở vòng ngoài.Tám anh em chúng tôi được họ bố trí ngồi hai ghế băng,tất cả hành lý,tư trang cá nhân đều bị công an lột cho bằng sạch,họ kiểm tra từng người,túi áo,túi quần được lộn ra cho bằng hết.Trong người tôi chẳng có gì ngoài chiếc điện thoại và chiếc đông hồ đeo tay loại rẻ tiền.Một bàn to chất đầy những”tang vật”gồm có áo Đông Xuân in đậm chữ”Hoàng Sa-Trường Sa là của Việt Nam”,một chiếc loa cầm tay,vài biểu ngữ,mấy tờ giấy lộn và trang giấy viết tay lời hiệu triệu cùng các đồ vật cá nhân của tám anh em chúng tôi.Chúng tôi bắt đầu hỏi chuyện nhau.
-Bị lộ phải không anh?tôi hỏi anh Nguyễn Xuân Nghĩa.
-Phải,bị lộ.Tiếc quá. Anh em chưa kịp tập kết đã bị chúng đàn áp,gải tán.Xác định đằng nào cũng bị bắt nhưng nó diễn ra nhanh quá,ta chưa làm được gì!chỉ cần 10 phút nữa là anh em tập kết đến hàng trăm người rồi,lúc đó chúng nó khó mà đối phó.Lực lượng của ta đã nấp xung quanh đó rất đông,riêng khối dân oan đã có đến gần trăm người, đồng bào ở Thanh Hoá ra hơn hai chục,lực lượng sinh viên cũng có vài chục,tất cả đã sẵn sàng.Nhưng ta đã bị phục kích,vừa trương được biểu ngữ,tiếng loa vừa cất lên chúng đã bủa vây chặt,các lực lượng của ta chưa kịp kết nối đã bị phong toả. Đúng là ta chưa có kinh nghiệm,chưa lường hết được các tình huống bất ngờ.Nhưng thôi,thế cũng được rồi.
Lực lượng công an mặc quân phục bắt đầu kéo đến.Một người trung niên,tầm tuổi tôi,mặc thường phục vừa bước vào quan sát thấy tôi, ông ta đến chào tôi,bắt tay tôi.
-Ông Hồi hả? ông xuống Hà Nội làm gì đấy?
-Hà Nội vui lắm,thi thoảng tôi vẫn xuống đây chia vui!
Ông ta cười rồi bỏ đi.Kim Thu đến bên tôi thông báo:Trưởng công an quân Hoàn Kiếm đấy!anh biết không?
-Không.Anh làm sao biết được.
-Thế mà họ biết anh nhỉ!
-Anh em mình nổi tiếng thế ai chẳng biết!
Kim Thu phá lên cười.Một tiếng quát cắt ngang.
-Này! Đây không phải chỗ cười đùa nhé!
Không khí trong căn phòng lắng xuống.Một người đi ra chỗ bàn chất đồ đạc thông báo:”bây giờ từng người một ra nhận những tang vật của mình để chụp ảnh đưa vào hồ sơ”.Máy ảnh,camera bắt đầu quay toàn cảnh của căn phòng rồi quay,chụp từng người cùng với những đồ đạc,tư trang và “những tang vật”liên quan.Xong việc,họ áp giải chúng tôi ra xe đón sẵn trước cửa để đi về đồn công an phường Đồng Xuân.Mấy chiếc máy quay phim,nhiếp ảnh luôn chĩa vào chúng tôi để ghi những khoảnh khắc quan trọng này, một thành tích của công an Hà Nội lập công dâng lên cấp trên,trước sự chứng kiến của đông đảo quần chúng nhân dân.
Chúng tôi ngồi chen chúc nhau trong phòng chờ của đồn công an.Một viên sỹ quan đi đi,lại lại trông dáng vẻ lấc cấc.Anh ta đếm đi, đếm lại chúng tôi rồi anh ta lẩm bẩm:”tám người,tám người,tất cả tám người”.Chúng tôi nhìn anh ta phì cười,anh ta nổi cáu quát to:”vào đây mà còn cười được à!cùm chân lại hết bây giờ!”, được thể mấy anh em nháy nhau chọc tức anh ta,Kim Thu lên tiếng:”Người ở đâu mà ra oai thế?thích cùm thì về mà cùm chó nhà,cùm chó thiên hạ người ta đánh cho toè mỏ đấy!”,mọi người lại cười nhạo báng anh ta,tức quá anh ta chuồn vào bên trong. Điện thoại bàn của trực ban nổ chuông,cậu trực ban nhấc máy,cậu ta nghe một lúc rồi nói:”vâng,chúng tôi là công an Hà Nội đây!chị là đài Á Châu Tự Do à!có việc gì không chị? ở đây không bắt giữ ai cả,chị hỏi chỗ khác nhé.”Kim Thu nhanh nhảu nói to xen ngay vào”họ nói rối đấy!chúng tôi đang bị bắt giữ tại công an phường Đồng Xuân,Hà Nội”.Anh Nghĩa ra hiệu cho Kim Thu:”bọn họ lừa ta đấy!”,Kim Thu hiểu ra thôi luôn,cậu công an cười đắc chí vì đã trả đũa được cho anh bạn đồng nghiệp của mình.
-Vũ Hùng đâu?một người từ bên trong đồn đi ra hỏi.
-Tôi, Vũ Hùng đây!
-Đi theo tôi làm việc.Nói rồi anh ta kéo Vũ Hùng ra ngoài, đẩy lên xe ô tô rồi đưa đi đâu khong ai biết.Lát sau viên công an “lấc cấc” lại đi ra,anh ta quan sát kỹ lưỡng rồi lại đếm,thấy thiếu người anh ta quát to.
-Một người nữa đâu?
Không ai trả lời,cậu công an trực máy ngồi đó cũng không nói gì.Amh ta vào nhà vệ sinh tìm xem có đấy không!lúc quay ra anh ta hoảng hốt,quát trống không.
-Tại sao lại còn có bảy người?một người nữa đi đâu?
-Anh là người quản lý còn không biết thì ai biết.Cậu công an trực máy trả lời.
Hoảng quá,anh ta lao ra hè quan sát,không thấy gì,anh ta lại vào hỏi chúng tôi.
-Một người nữa đi đâu rồi?
-Chúng tôi chỉ có bằng này,lấy đâu ra người nữa!
Anh ta lấy tờ giấy ghi danh sách trong túi quần ra đối chiếu,quả là thiếu một người,anh ta thốc tháo đi vào trong chắc là để hỏi người có chức trách.Lát sau anh ta đi ra vẻ mặt hết lo âu,tiếp tục dáng bộ ra oai quát bọn tôi.”Ngồi tách nhau ra.Co cụm vào để làm náo loạn,mất trật tự.Nói không nghe tôi xích chân vào đấy”,mọi người nhìn nhau cười,sự ồn ào được tạm lắng xuống.
-Anh Nghĩa đâu?
-Có cái thân tôi!
-Anh theo tôi,một người từ bên trong ra dẫn anh Nghĩa đi vào.
-Anh Hồi đâu?theo tôi.Một người khác dẫn tôi đi.Họ đưa tôi vào một phòng vừa ở,vừa làm việc của cán bộ công an phường.Tiếp tôi là một sỹ quan điều tra viên của công an quận Hoàn Kiếm,Hà Nội.Anh ta giới thiệu tên,chức vụ với tôi theo nghi thức quy định, đến giờ tôi cũng chẳng nhớ nổi tên anh ta nữa.Mở đầu cuộc thẩm vấn,anh ta yêu cầu tôi bỏ tất cả những gì trong người tôi ra,tôi lục ra hết những gì trong túi tôi có đặt lên bàn cho anh ta kiểm tra.Chẳng có gì ngoài hơn trăm nghìn tiền lẻ.
-Được rồi,anh cất đi.Chứng minh thư của anh đâu?
-Tôi đánh mất chưa kịp làm.
Một nữ công an đeo quân hàm thiếu uý đi vào đưa cho viên sỹ quan đang hỏi cung tôi chiếc điện thoại.
-Anh xem có phải điện thoại của anh không?viên sỹ quan đưa cho tôi,hỏi.Tôi cầm bấm xem danh bạ.
-Đúng,của tôi.
-Cháu kê toàn bộ các cuộc gọi,tin nhắn đi và đến cho chú.viên sỹ quan giao nhiệm vụ cho nữ thiếu uý.
Bắt đầu cuộc thẩm vấn,viên sỹ quan lên giọng chỉnh huấn:
-Anh là kẻ phạm tội.Trước cơ quan điều tra,yêu cầu anh thành khẩn khai báo,chúng tôi sẽ căn cứ vào sự thành khẩn của anh để có chính sách khoan hồng đối với anh,anh rõ chưa?anh ta quát.
-Anh quát ai?Tôi yêu cầu anh bỏ ngay thái độ hống hách đó đi,nếu không tôi tuyên bố sẽ không làm việc,không hợp tác với anh ngay,anh muốn làm gì tôi thì làm!
Nét mặt anh ta biến sắc, để cố giữ thái độ bình tĩnh,anh ta cặm cụi ghi tiêu đề biên bản lấy lời khai,”Cộng Hoà Xã Hội…”,lúc sau giọng anh ta trấn tĩnh lại.
-Anh cho biết họ,tên tuổi,chỗ ở,nghề nghiệp…của anh?anh xuống Hà Nội từ khi nào?gặp ai,bàn những gì?...chúng tôi có được những căn cứ anh và Nguyễn Xuân Nghĩa là người tổ chức,Vũ Hùng là người nhận tiền từ nước ngoài gửi về để chi phí cho cuộc biểu tình này!
-Nếu anh đã có chứng cứ như vậy thì còn hỏi tôi làm gì?
-Tôi xem thái độ thành khẩn của anh đến đâu!
-Thái độ thành khẩn của tôi là tôi không liên quan đến vụ này!
-Không anh thì ai?ai tổ chức?không lẽ mấy thằng danh con như Nguyễn Tiến Nam,Ngô Quỳnh đó là người tổ chức?
-Đó là việc của các anh,các anh có trách nhiệm làm rõ,tôi không biết.
-Nguyễn Xuân Nghĩa và Vũ Hùng là người trực tiếp đạo diễn,anh là người gián tiếp và đứng đằng sau anh còn vài người nữa chỉ huy,liên lạc với bên ngoài,tôi không lạ gì!
-Người khác tôi không biết,còn tôi,tôi chỉ là người thích tò mò đi xem.
-Ai thông báo cho anh?
-Tôi đọc trên mạng, đầy rẫy thông tin.
-Ai thông báo cho anh về địa điểm?
-Có người nhắn tin vào máy tôi,tôi không biết người đó là ai,số máy lạ hoắc!
-Được rồi,tôi sẽ xem ngay trong máy của anh về nội dung các tin nhắn.
-Tôi đã xoá,làm sao anh thấy được.
-Đây,có những tin nhắn từ tháng trước anh vẫn chưa xoá,tin mới đây mà anh nói là xoá,anh có thấy vô lý không?viên sỹ quan cầm lấy bảng kê trước mặt nữ thiếu úy vặn lại tôi.
-Những tin nhạy cảm, tôi không bao giờ tôi lưu trong máy.
Phòng bên cạnh tiếng đập bàn, tiếng quát tháo:”mày là thằng nào?mày là cái thá gì mà đòi là yêu nước!loại mày thì biết gì mà nói đến Hoàng Sa,Trường Sa!ai cho phép mày động đến công việc của Đảng,nhà nước…” của viên công an đang hỏi cung Nguyễn Văn Nhất vọng sang bên này làm nhức cả óc,viên sỹ quan đứng dậy khép cửa sổ,cửa chính lại nhưng cũng chỉ giảm được đôi chút.Lòng tôi trào dâng những cơn phẫn nộ về thái độ xấc xược của viên công an hỏi cung phòng bên. Điện thoại của tôi cứ chốc chốc lại nổ chuông trên tay viên thiếu uý nữ công an,làm gián đoạn cuộc thẩm vấn.
-Xem ai gọi!viên sỹ quan hỏi cung lại hỏi.
-Số này ở nước ngoài chú ạ.
-Tắt đi!
Hơn một tiếng trôi qua,thiếu uý nữ công an đã hoàn thành nhiệm vụ ghi chép các cuộc gọi,nhắn tin đi, đến trong máy điện thoại của tôi,cả thảy họ chép được đến vài trang giấy,những cuộc điện thoại cách đây đến hơn tháng họ cũng ghi đầy đủ nội dung không thiếu một chi tiết dù là rất nhỏ.
-Đây,có rất nhiều cuộc anh gọi đi,người ta gọi đến,và đây có mấy tin nhắn quan trọng, đây là số máy của Nguyễn Tiến Nam nhắn cho anh:”hàng đã tập kết chú ạ”.Anh giải thích thế nào về nội dung tin nhắn này!
-Tôi không biết.Chắc ai đó nhầm máy.
-Anh nói như trẻ con,rõ ràng là số máy Tiến Nam,gửi vào máy anh,nó gọi anh bằng chú đúng không?thế mà anh còn cãi với tôi!
-Tôi nói cho anh biết,tôi chỉ chịu trách nhiệm về những thông tin tôi phát ra,còn những thông tin gửi đến,tôi không chịu trách nhiệm.Anh xem tôi có xử lý thông tin này không?hoàn toàn không!vậy làm sao tôi phải chịu trách nhiệm về thông tin này?anh là người nắm pháp luật,anh phải hiểu điều này!
Đồng hồ đã chỉ sang 11h30,viên sỹ quan tỏ ra thất vọng về cuộc thẩm vấn sáng nay.
-Cơ quan điều tra sẽ còn làm việc với anh nhiều,anh không thể chối phăng như thế này mãi được đâu!tôi hy vọng anh tiếp tục suy nghĩ để hợp tác với chúng tôi và đó cũng là lối thoát cho anh để được nhẹ tội,tôi nói thật đấy.Nói rồi anh ta hoàn tất hồ sơ đưa cho tôi đọc lại rồi ký.Kết thúc buổi sáng,người tôi đã thấm mệt vì suốt đêm qua không ngủ,sáng nay lo toan nhiều vấn đề,lại phải đấu trí với một điều tra viên có khá bề dày kinh nghiệm ở trung tâm thủ đô Hà Nội.
Mấy anh em,chú cháu chúng tôi lại tập trung tại phòng trực ban,họ bố trí cho chúng tôi mỗi người một suất cơm hộp,vừa ăn vừa kháo chuỵện sua tan những mệt mỏi,bực dọc trong người sau một buổi đối mặt đầy những cam go.14h,chúng tôi phải thực hiên việc gắn số trên ngực để chụp hình,lăn toàn bộ vân tay ở các ngón và bàn tay để làm hồ sơ như chuẩn bị đưa vào trại giam,mỗi người lập thành bốn bộ, đóng gói trong bốn phong bì đựng hồ sơ loại to nhất,bên ngoài ghi rõ họ tên, địa chỉ của mỗi người.Công an ở các tỉnh bắt đầu đến.Phó giám đốc công an tỉnh Yên Bái dẫn đầu tốp công an địa phương đến đầu tiên,tiếp đến là công an Hải Phòng,công an Bắc Giang,Hà Tây và sau cùng là công an Lạng Sơn do trươngr phòng PA38 Hoàng Anh dẫn đầu đã có mặt tại đồn công an phường Đồng Xuân,Hà Nội.16h,cuộc hỏi cung lại tiếp tục,mọi người lại trở về phòng hỏi cung của mình như ban sáng.
-Nguyễn Tiến Nam,Vũ Hùng và kể cả ông Nghĩa nữa đã khai báo anh là người tham gia bàn bạc,tổ chức, đạo diễn cuộc biểu tình.Bây giờ một lần nữa tôi nghe anh nói đây!
-Tôi chẳng có gì để nói,ngoài những gì tôi đã trình bày với anh sáng nay.
-Đến giờ mà anh vẫn ngoan cố!tôi cho đối chất,anh thấy thế nào?
-Tôi sẵn sàng!
-Anh Hồi quan hệ với Nguyễn Khắc Toàn thế nào?
-Tôi chưa có dịp gặp Nguyễn Khắc Toàn.Tháng hai vừa rồi anh Toàn mời tôi xuống nhà nhân dịp anh khánh thành tầng ba nhà ở của anh, đến nơi anh Toàn ra đón tôi liền bị công an ngăn lại,tôi chỉ nói chuyện với anh Toàn được vài câu đã bị giải tán.
-Hôm nay Nguyễn Khắc Toàn ra chỗ diễn ra biểu tình,anh có thấy không?
-Không.Tôi không thấy và cũng không thấy ai nói có anh Toàn ra đó.
-Nguyễn Khắc Toàn là một trong những người cùng bọn các anh chỉ huy cuộc biểu tình này.
-Tôi không được biết điều đó.
-Anh không nói thì người khác nói,mà họ đã nói hết rồi,vấn đề là tôi một lần nữa hỏi anh xem anh có hợp tác với chúng tôi không thôi.
-Vậy anh đi mà hỏi những người biết,những người thấy,còn tôi,tôi không biết và cũng không nhìn thấy anh Toàn ra đó.
-Anh dám cam đoan lời khai của anh?
-Đương nhiên là tôi chịu trách nhiệm về mọi lời khai của mình.
-Rồi.Anh ký biên bản.
Kết thúc cuộc thẩm vấn,chúng tôi lại tập trung với nhau tại phòng trực ban,trời đã tối,chẳng thấy họ mời cơm cháo gì,chúng tôi nhờ người đi mua bánh mỳ về ăn tạm.Các đoàn công an của các tỉnh kéo nhau đi ăn cơm,mãi đến 8h30 tối mới kéo nhau về.Những khuôn mặt đỏ văng,no nê bước xuỳnh xuỵch đi qua chúng tôi như chẳng hề quen biết. Đúng 9h đêm,họ gọi chúng tôi vào làm việc.Họ bắt chúng tôi ký nhiều loại giấy tờ mà đến nay tôi không nhớ nổi là loại giấy tờ gì,họ bắt từng người cầm những thứ được gọi là “tang vật” để họ quay camera,chụp hình.tôi chỉ có chiếc điện thoại di động và một đồng hồ đeo tay của tôi.
-Đây là tang vật đấy à?tôi hỏi bâng quơ với người quay camera rí sát mặt tôi.
Lại viên sỹ quan lấc ca,lấc cấc sáng nay đang ngồi xem ở vòng ngoài nói leo xen vào.
-Biết làm sao được! ăn cắp thì phải chịu đòn,gắng mà chịu thôi!
-Xin lỗi ông! Ông biết gì mà chõ vào đây!
Mọi người nhìn tôi,lại nhìn viên công an lấc cấc kia cười ồ lên.Viên công an này cũng chẳng biết tự ái,tự trọng gì,còn tỏ vẻ đắc trí cười theo mọi người.Xong việc,công an Lạng Sơn áp giải tôi lên xe đi về.
Đường phố Hà Nội xe chật như nêm,chốc chốc xe lại phải dừng lại bởi đèn đỏ chặn lại.
-Tôi không hiểu anh là người gì nữa! đang yên đang lành,bạn bè đông đúc,gặp nhau tay bắt,mặt mừng,mời nhau chén chú,chén anh, đi công tác xe đưa,xe đón,bỗng chốc tự dưng lại đi đàn đúm với bọn trẻ con gây rối ở Hà Nội, ở nhà thì đi viết mấy cái bài vớ va vớ vẩn,vớ vớ vẩn vẩn,bịa đặt,xuyên tạc,vu khống chế độ,rồi để xem anh làm được gì!tôi nói cho anh biết đợt này anh sẽ biết thế nào là lễ độ!trưởng phòng PA38 Hoàng Anh tuôn ra một thôi,một hồi với tôi.
Tôi phì cười vì thấy anh ta lúc nào cũng có câu cửa miệng”vớ va,vớ vẩn,vớ vớ,vẩn vẩn”,nhất là lúc anh ta bí từ.
-Tôi có tội,tôi chịu tội,tôi không có tội,tôi chẳng làm gì phải sợ ai!tôi cũng sẵn sàng đón nhận xem anh cho tôi biết lễ độ thế nào!tôi coi thường cái kiểu”tay bắt,mặt mừng,chén chú,chén anh”,anh cho đó là thú vui,là niềm tự hào,còn tôi, tôi rất coi thường,nếu như không muốn nói đó là vết dơ.
Bầu không khí trong xe có vẻ trở nên căng thẳng,vùa lúc đó có điện thoại gọi đến,anh ta vâng vâng,dạ dạ liên hồi,từ đó suốt trên chặng đường dài gần 80km,mọi người không ai nói với ai,tôi ngả lưng ra phía sau để nghỉ cho đỡ mệt.Hơn 11h đêm,xe về đến đồn công an huyện,họ đưa tôi vào phòng họp của cơ quan,nơi này tôi đã quá quen thuộc vì đây là địa điểm cho các cuộc gọi hỏi,thẩm vấn đối với tôi,chắc không dưới hai chục lần tôi có mặt ở đây để làm việc với công an các cấp.Sau cuộc hội ý chớp nhoáng, trưởng phòng Hoàng Anh đến thông báo với tôi:
-Bây giờ chúng tôi đưa anh về nghỉ,sáng mai làm việc.Tôi thông báo là đêm nay chúng tôi bố trí lực lượng canh giữ anh suốt đêm,nếu anh ra khỏi nhà,chúng tôi sẽ sử dụng biện pháp mạnh đối với anh.
-Đó là việc của anh.Tôi đáp.
Xe đưa tôi đến nhà thì đã thấy một xe 16 chỗ ngồi chặn ngang lối vào nhà tôi,một tốp công an 5 người túc trực suốt đêm canh gác.Sáng hôm sau,6h xe công an cùng ba sỹ quan đến áp giải tôi lên đồn làm việc.Vẫn viên sỹ quan trưởng phòng PA38 Hoàng Anh và đội trưởng Lê Duy Thực tiến hành hỏi cung.Cuộc thẩm vấn lại được tiến hành từ những thủ tục ban đầu,tôi lại lần lượt trả lời những câu hỏi y hệt như hôm qua ở phường Đồng Xuân,Hà Nội.Thỉnh thoảng lại có điện thoại gọi đến,trưởng phòng Hoàng Anh lại đi ra ngoài trao đổi,tôi hiểu đó là các cuộc điện từ trên tỉnh,trên cục anh ninh, các cuộc đàm đạo với công an ở các tỉnh Bắc Giang,Hải Phòng,Hà Tây,Hà Nội,Yên Bái,thông tin cho nhau về kết quả,về diễn tiến trong quá trình hỏi cung,về quan điểm chỉ đạo và mục tiêu cần đạt được của từng đối tượng.
-Đã có người khai anh là người viết lời kêu gọi được Ngô Quỳnh đọc trước nhóm người tụ tập biểu tình tại chợ Đồng Xuân!
-Tôi khẳng định các ông đã bịa đặt,vu khống tôi!
-Anh không thừa nhận là anh viết, vậy ai viết?
-Tôi đã nói tôi không có mặt trong nhóm người đó,tôi không biết.
-Anh lý giải thế nào về các cuộc gọi đến,gọi đi và nội dung một số tin nhắn của Nguyễn Tiến Nam,Ngô Quỳnh,Vũ Hùng và có cả Nguyễn Xuân Nghĩa nữa mà chúng tôi đã ghi được?
-Anh đưa nội dung cụ thể của từng cuộc gọi,từng tin nhắn mà anh cho là có liên quan đến việc tổ chức biểu tình ở chợ Đồng Xuân!
-Đây,rõ nhất là có mấy tin nhắn đến có nội dung:”Hàng đã tập kết chú ạ.Bà con ở Thanh Hoá đã ra đến đây rồi,bây giờ tính sao đây? Số dân oan ở Mai Xuân Thưởng họ yêu cầu được tham gia,họ đề nghị giúp đỡ họ…”
-Anh có thấy tôi trả lời họ không?hôm qua tôi đã nói với công an Hà Nội,hôm nay tôi nói lại với anh rằng:tôi chỉ chịu trách nhiệm với những thông tin tôi phát ra,tôi không chịu trách nhiệm mọi thông tin gửi đến.Ngay bây giờ tôi có thể nhắn hàng loạt tin vào máy anh,với nhiều nội dung xấu,anh có chịu trách nhiệm về những thông tin đó không?
-Được rồi,tôi sẽ tìm ra mọi chứng cứ để anh phải cúi đầu nhận tội!
Một buổi sáng trôi qua,chẳng khám phá ra được tình tiết nào mới,cuộc thẩm vấn đi vào bế tắc.Họ giữ tôi ở lại tại phòng làm việc, đưa cho suất cơm hộp và bố trí hai chiến sỹ canh gác cẩn mật.Tôi tranh thủ ăn cơm rồ kéo mấy chiếc ghế ba lan xếp lại , cố chợp mắt lấy sức để tiếp tục đương đầu với những thách thức mới.14h,thay vì việc tiếp tục cuộc thẩm vấn,một sỹ quan trẻ cũng ở phòng PA38 đến đưa tôi hai tờ báo an ninh thế giới rồi pha nước mời tôi.
-Anh Hồi uống nước rồi xem báo,nghỉ ngơi, các sếp chiều nay bân tý,cuối giờ mới làm việc với anh được.
-Rồi,không sao,cảm ơn.
Trên tầng hai của nhà làm việc công an huyện nhìn xuống,xe của công an huyện,xe của phòng PA38 công an tỉnh lao lên,lao xuống nhiều lần.Tôi hiểu là họ đang có cuộc họp,cuộc hội ý quan trọng về tôi,rất có thể họ sẽ tiến hành khám xét nhà tôi.16h trưởng phòng PA38 vào thông báo cho tôi:
-Bây giờ chúng tôi tiến hành kiểm tra hành chính tại nhà anh!trưởng phòng nhìn thẳng vào mặt tôi để theo rõi sắc mặt tôi biến đổi thế nào!
-Vâng,tôi sẵn sàng.Tôi cũng nhìn thẳng vào mặt anh ta,tươi cười đáp.Tôi nhận thấy sắc mặt anh ta biến đổi,từ một nét mặt tự tin, đắc thắng và thể hiện sức mạnh của mình, đột ngột chuyển sang một sắc mặt lo âu,vì tín hiệu của tôi đã cho anh ta biết cuộc chơi này anh ta đã thất bại, đã lao phải theo lao,anh ta lấy lại chấn tĩnh.
-Bây giờ anh đưa chúng tôi về để tiến hành kiểm tra!
Một cảnh tượng nhốn nháo tụ tập trước nhà tôi,các cán bộ,chiến sỹ công an huyện, bao gồm tất cả lực lượng:an ninh,cảnh sát giao thông,cảnh sát hình sự,công an khu vực,cùng với chính quyền và công an thị trấn,một số người dân trong khu phố tôi cũng có mặt với tư cách người làm chứng, ước chừng cả thảy có đến trên 200 người, đó còn chưa kể đến khách đi đường dừng lại để xem,lúc cao điểm lên đến trên 500 người,làm ùn tắc giao thông.Lực lượng cảnh sát giao thông phải rất vất vả để làm nhiệm vụ rẹp đường nhưng đường vẫn không thông được.Nhà tôi khoá cửa,không ai ở nhà bởi vợ tôi đi trường chưa về,thằng bé nhà tôi nó đi đâu không rõ,tôi không cầm chìa khoá nên không vào nhà được.
-Anh không có chìa khoá vào nhà?một viên sỹ quan công an huyện hỏi.
-Tôi không cầm.
-Vợ anh đâu?
-Chắc là đi trường chưa về!
-Anh gọi chị về đi!
-Điện thoại tôi đã bị tịch thu,vả lại tôi không nhớ số máy của nhà tôi.Anh bấm số máy này để hỏi xem thằng bé tôi có ở đấy không,nó có chìa khoá đấy.Qủa thật thằng bé tôi nó đang ở nhà bác nó,tôi bảo nó về ngay để mở cửa,lát sau nó đi xe đạp về.Cửa mở,tôi mời mọi người vào.Từ phòng khách nhà tôi ra đến cửa, đến sân nhà tôi chật ních người.Một viên sỹ quan đọc “quyết định khám nơi cất giấu tang vật,phương tiện vi phạm hành chính.”
-Anh Hồi có ý kiến gì không?viên sỹ quan hỏi sau khi đọc xong quyết định.
-Tôi yêu cầu giao cho tôi một bản theo đúng quy định!
Viên sỹ quan lúng túng vì trong tay anh ta chỉ có một bản,trưởng phòng PA38 bước lại gần chỉ đạo:” đưa cho đương sự một bản”.Viên sỹ quan vội đưa cho tôi bản anh ta vừa đọc.Lát sau anh ta đề nghị:
-Anh Hồi cho em mượn tờ quyết định vừa rồi,tý nữa lên cơ quan em đưa cho anh bản khác.
-Đây,anh cứ cầm lấy.
Công việc lục soát bắt đầu,họ tiến hành lục lọi từ phòng khách nhà tôi trở vào trong.Vừa lúc đó vợ tôi về,không hiểu đầu cua,tai nheo ra sao,tôi thông báo:
-Họ tiến hành khám nhà ta xem có tang vật,tài liệu phản động không!
-Ôi rời!thì đấy mà khám,xem có thấy gì không!
-Việc của họ,kệ họ.Em gọi điện cho mấy chị em,con cháu nhà mình đến đây ngay.Em phải giám sát chúng trong khi lục soát, đề phòng chúng chơi đểu!
-Nghĩa là thế nào?em chẳng hiểu gì cả!
-Biết đâu trong người nó có bạch phiến,hoặc tài liệu gì đó nó đưa ra mình không phát hiện,nó vu cho là của mình thì chết ,hiểu chưa!gọi mấy anh em nhà mình lên cùng giám sát.
Vợ tôi vội gọi điện cho người nhà tôi đến rồi lập tức theo sát cánh đang lục soát nhà tôi.
-Này thằng kia!ai cho phép mày tuỳ tiện vào buồng nhà tao!ai chỉ huy ở đây?
Mọi người giật mình,trưởng phòng PA38,trưởng công an huyện lập tức lao đến trước mặt tôi,hai cậu quay camera và cậu làm nhiệm vụ chụp ảnh ở trong buồng nhà tôi chui ra mặt tái xanh chưa hiểu điều gì xảy ra với mình.
-Tôi yêu cầu các ông tiến hành kiểm tra từng phòng một,hết phòng này xác nhận không có gì sẽ tiến hành kiểm tra phòng khác. Đang kiểm tra phòng khách chưa xong mà tuỳ tiện nhảy vào buồng tôi là thế nào?các ông bỏ ra một cục bạch phiến để tôi chết sao! ở các nước văn minh,những người được giao làm nhiệm vụ kiểm tra,khám xét,trước khi tiến hành,phải có một lực lượng khác kiểm tra toàn bộ trong người và lập biên bản khẳng định những người này không mang theo gì thì mới được tiến hành.Thôi thì pháp luật Việt Nam tôi không nói nữa,nhưng ai giám bảo đảm rằng khi các ông khám xét chỗ ở của tôi,trong người các ông không có gì!thực tế đã nhiều người chết oan về những thủ đoạn này rồi.Thật sự tôi không nghĩ các ông như vậy nhưng cái gì nguyên tắc là phải tuân thủ theo đúng nguyên tắc.
-Thôi được rồi,cứ tiến hành kiểm tra từng phòng một,xong phòng này đến phòng tiếp theo,lần lượt cho hết các phòng.Trưởng phòng PA38quán triệt.
Sau phản ứng của tôi,hầu hết mọi người đang ở trong nhà tôi bỏ ra ngoài sân, để lại bộ phận chuyên làm nhiệm vụ lục soát trong nhà.Nỗi thất vọng càng ngày càng hiện rõ trên khuôn mặt của viên sỹ quan trưởng phòng PA38.Hơn hai tiếng đồng hồ,công việc khám xét mới kết thúc.Cuối cùng họ cũng thu được hai tờ lịch bóc mà ở đó mặt trái tờ lịch có ghi số điện thoại của mấy người tôi mới được làm quen và một quyển sách bàn về dân chủ do anh Phạm Hồng Sơn tặng tôi hôm trước vẫn đặt trên bàn vi tính mà tôi chưa kịp đọc,cùng với bộ dàn vi tính và chiếc máy in của vợ tôi dùng để soạn giáo án,với chiếc tai nghe của cậu con trai tôi.Họ lạị áp giải tôi về đồn cùng những tang vật thu được sau đợt “tổng động viên”ra quân.Cơm nước xong,20h,trưởng phòng PA38 cùng viên đội trưởng làm việc với tôi,lần này họ xoay sang nội dung mấy bài viết mới đây của tôi.Tôi hiểu khi họ tiến hành lục soát nơi ở của tôi không thu được chứng cớ,tài liệu gì,chủ chương bắt tạm giam tôi đã tan tành thành mây khói. Để cứu vãn danh dự, họ bắt đầu xoay tôi về những bài viết mới đây để xử phạt hành chính tôi thật nặng.Tôi tranh luận khá gay gắt về những vấn đề mà họ đưa ra,nhưng họ vẫn kết luận một mực theo ý họ.Phía trên cầu thang lên lầu ba của nhà làm việc đồn công an huyện,phó giám đốc công an tỉnh Nguyễn Đình Hải,nguyên trưởng công an huyện này vừa được đề bạt làm phó giám đốc đặc trách về an ninh,đang chăm chú theo rõi tôi để xem xét đánh giá tình hình.Anh ta đứng ở vị trí tưởng như tôi không phát hiện nên rất bình thản quan sát.Là người trực tiếp xuống chỉ huy vụ việc của tôi, anh không ra mặt,nhưng tôi biết.Tôi cũng là người hiểu khá tường tận về anh ta, vì có thời gian dài tôi cùng anh ta sinh hoạt trong ban thường vụ huyện uỷ.Việc anh ta vượt được nhiều trở ngại để lên phó giám đốc là câu chuyện khá dài,thực sự thì cũng chẳng có gì lớn nhưng ở trong một cái ngành mang tính đặc thù này,sự bon chen,ghen tị, đố kỵ nhau là việc bình thường,tôi cũng mừng cho anh đã vượt qua được mọi trở ngại.21h30, đội trưởng đội an ninh công an huyện vào thông báo:
-Anh Hồi nghe đây:tôi đến để giao quyết định tạm giữ hành chính cho anh!nói rồi anh ta đọc quyết định.Lý do tạm giữ:”vi phạm sử dụng trái phép thông tin trên mạng,máy tính,hoặc đưa vào mạng,máy tính những thông tin trái với quy định của pháp luật”.Thời hạn tạm giữ là 12 giờ,bắt đầu từ 21h30 ngày 30/4/2008 đến 9h30 ngày 1/5/2008.”Nhận quyết định, tôi đọc lại nội dung,mới vỡ lẽ ra họ tranh thủ làm việc với tôi để gán cho tôi cái tội (như lý do tạm giữ nêu trên) để có cớ ra quyết định tạm giữ hành chính tôi. Trao quyết định xong,trưởng phòng PA38 tuyên bố:”hôm nay nghỉ tại đây,sáng mai tiếp tục làm việc”.Một viên sỹ quan công an huyện đưa tôi xuống phòng “tạm giữ hành chính”.Lần đầu tiên tôi biết nhà tạm giữ hành chính của chế độ xã hội chủ nghĩa,không biết còn nơi nào tồi tệ hơn thế nữa không!trong phòng kê bốn chiếc giường cá nhân,hai chiếc một đầu sập xuống đất tạo thành độ dốc 45 độ,trên giường chất một đống chăn bông loại tiết kiệm và những chiếc màn cá nhân chắc chắn được trang bị vào cuối thế kỷ và thiên niên kỷ trước.Trong phòng không có bóng điện,họ lấy ánh sáng từ ngọn đèn cao áp của cơ quan rọi qua cửa sổ vào phòng,mùi hôi mốc sặc sụa làm tôi xuýt nữa phải nôn mửa ra phòng.Buồng vệ sinh ở bên trong tối um,nước ngập đến mắt cá chân do hệ thống thoát nước bị tắc.Tiết trời đầu hè làm bốc lên những mùi pha tạp không thể ngôn ngữ nào tả nổi.Tôi lần mò cheo chiếc màn cá nhân, một đầu tìm được những chiếc đinh đóng vào tường, đầu còn lại vắt lên đầu giường rồi chui vào trong ngồi cho đỡ muỗi.Khoảng 1hsáng có một cậu thanh niên cũng bị tống vào phòng tôi.
-Chú làm sao mà vào đây?
-Chú đi đào mả bố chúng nó,bị bắt nên bị tống vào đây.
Cậu ta như hiểu ý nên không hỏi nữa.
-Mày làm sao?
-Cháu mượn chiếc xe máy của ông anh họ đi đánh bạc,bị thua nặng quá nên cắm luôn, ông ta không thấy cháu về liền báo công an,chúng truy lùng bắt được cháu.Thằng Được nó đá cháu vào ngực bây giờ cháu vẫn đau,thằng ấy là thằng khốn nạn nhất trong cái huyện công an này đấy chú ạ.Hai chú cháu nói chuyện mãi đến khi xem đồng hồ đã gần 3h sáng.
-Thôi nghỉ một lúc lấy sức mai chống chọi với chúng nó.Tôi đề nghị.
Sáng hôm sau 6h,cánh cửa sắt mở,một viên sỹ quan gọi tôi.
-Anh Hồi dậy đi!
Tôi đi ra,hai người phụ nữ cấp dưỡng của cơ quan đang quét dọn bếp núc sát với phòng tạm giam hành chính nhìn tôi,một người hỏi.
-Ông này tông quen quen, bị làm sao mà phải vào đây! Đánh bạc phải không?
-Đánh bạc.Tôi đáp.
Viên sỹ quan đưa tôi lên phòng làm việc,bảo tôi đi đánh răng,rửa mặt.Cậu công an có tên Cát,là người được trên giao túc trực ở một tư gia họ hàng của cậu ta sát với tường nhà tôi canh giữ tôi từ hơn hai tháng nay, đến gần tôi hỏi.
-Chú đi ăn sáng,cháu đưa đi!
-Ra hỏi sếp xem có cho đi không!
Cậu ta nhanh nhảu đi tìm sếp xin ý kiến,lát sau cậu ta quay lại.
-Sếp không cho đi đâu chú ạ.
-Mày đi mua cho chú hai cái bánh mỳ nhân thịt,hai bao thuốc vina và chai nước lọc giúp chú.Tiền đây.
-Vâng.
Ăn sáng xong,người tôi khoẻ khoắn và tỉnh táo lại,sẵn sàng bước vào cuộc chiến mới.7h30,cuộc thẩm vấn xung quanh các bài viết của tôi lại bắt đầu.Tôi chủ động phát biểu quan điểm của tôi.
-Trước khi làm việc,tôi có một số ý kiến phát biểu với hai anh!
Vâng.Chúng tôi xin nghe.
-Trước hết tôi rất cảm ơn các anh đã tiến hành kiểm tra,lục soát tại gia tư của tôi.Tôi không hề khách sáo!bởi vì cả một thời gian dài,các ông tuyên truyền rằng tôi là kẻ phản động,trong nhà tôi chứa rất nhiều tài liệu,có cả điện đàm để thường xuyên liên lạc với nước ngoài,có thể có cả cờ quạt để chuẩn bị gây bạo loạn,có nhiều đôla do nước ngoài chuyển đến…cuộc lục soát hôm qua tự các ông đã tát vào mặt các ông,tôi không cần thanh minh với những người xung quanh tôi,thông qua việc làm của các ông hôm qua họ đã hiểu.
-Tôi nói cho anh biết hôm qua,chủ trương chúng tôi là tiến hành kiểm tra trên máy tính của anh,vì chính anh cũng thừa nhận anh soạn thảo,phát tán những bài viết của anh trên máy tính của anh tại nhà anh,vì vậy tôi tiến hành tạm thu về đây để kiểm tra để kiểm chứng những lời khai của anh có đúng không!
-Anh nói vậy mà nghe được à!kiểm tra,thu máy tính mà anh cho người lùng xục khắp nhà tôi,người của các anh chui tận gầm buồng vợ tôi để lục soát,anh giải thích thế nào về những hành vi này?nhưng thôi,tôi rất cảm ơn các anh.Việc thứ hai tôi nói với các anh, tôi phản đối hành vi tống giam của các anh đối với tôi tối qua!anh nhớ rằng chính tôi là người đi giới thiệu pháp lệnh xử phạt hành chính cho mọi đối tượng ở địa phương này,tôi hiểu các quy chuẩn về nơi tạm giữ hành chính,hôm qua các ông đã tống tôi vào một hầm lò,mục đích các ông là để tôi nhụt ý chí,nhưng các ông nhầm rồi,hôm nay các ông sẽ thấy thái độ của tôi khác hẳn hôm qua,bởi qua một đêm suy nghĩ,trong điều kiện khắc nghiệt,tôi hiểu thêm về bản chất của các ông,hiểu mục tiêu của các ông là gì!tôi tuyên bố từ giờ phút này tôi sẵn sàng đi với các ông đến cùng,tôi chỉ có một đề nghị các ông cho vợ tôi gửi cho tôi mấy bộ quần áo để tôi thay trong những ngày các ông giam giữ tôi,tôi nghĩ đó là đề nghị chính đáng,các ông không thể từ chối được.
-Thôi được, đề nghị của anh chúng tôi sẽ đáp ứng.Viên sỹ quan đội trưởng đáp.
Bây giờ ta tiếp tục nội dung tối qua.Viên trưởng phòng quán triệt.Nói rồi anh ta tiếp tục đọc bài viết của tôi,dừng lại anh ta chất vấn.
-Tôi không có gì để nói thêm ngoài những gì tôi viết trong đó.Tôi đáp.
-Anh nói thế không được! đây là anh viết ra,anh phải lý giải về những gì anh viết.
-Tôi nói lại một lần nữa,tôi không có gì phải nói thêm!
-Anh định không hợp tác với chúng tôi!
-Tôi nói lại lấn cuối:tôi không có gì để nói thêm!
-Thôi được rồi,bây giờ anh viết vào giấy khẳng định một lần nữa để tôi có phương sách đối với anh.
Tôi cầm tờ giấy viết:tôi không có gì để nói thêm ngoài những gì tôi đã viết.Ký tên;Vi Đức Hồi và đưa cho anh ta.Hai viên sỹ quan cầm tờ giấy của tôi rồi đứng dậy đi ra ngoài. 9h,họ mời tôi sang phòng cạnh để tiến hành kiểm tra máy tính của tôi,họ in ra các bài viết của tôi được đánh trên máy,rồi kiểm tra nội dung các thư đi, đến trên email của tôi.10h30,họ trao cho tôi một quyết định:”Gia hạn tạm giữ hành chính”.Một buổi sáng trôi qua,người tôi phấn chấn lên bởi tôi đã làm chủ được tình thế.Buổi chiều,viên sỹ quan đội trưởng cầm một tập tài liệu trong đó có chứa các nghị định,thông tư về xử phạt hành chính,anh ta đọc cho tôi nghe những quy định của chính phủ,của bộ văn hoá -thông tin liên quan đến việc viết và phát tán những thông tin sai lệch,xâm hại đến an ninh quốc gia,xâm hại đến đường lối chính sách của Đảng,Nhà Nước.Mặc anh ta đọc,tôi tư duy theo chủ ý của mình.
-Anh có thấy là anh đã vi phạm các quy định tôi vừa đọc cho anh nghe không?
-Tôi đã nói là tôi không có ý kiến gì!
-Chúng tôi sẽ tiến hành xử phạt hành chính đối với anh!
-Tuỳ các anh!
Viên đội trưởng đứng dậy vơ lấy sấp tài liệu đút vào cặp rồi đứng dậy ra ngoài.Một cậu chiến sỹ đưa cho tôi bộ quần áo vợ tôi gửi.
-Chú sang đây tắm,thay quần áo đi.Tôi theo cậu ta,kết thúc ngày làm việc thứ hai.20h ,viên đội trưởng vào đưa cho tôi tờ mấy tờ giấy A4,một chiếc bút bi,thông báo:
-Lãnh đạo vừa hội ý,anh đã vi phạm các quy định của pháp luật,anh phải chịu xử phạt hành chính theo quy định hiện hành,xét thấy hoàn cảnh anh có những khó khăn,lãnh đạo thống nhất đề nghị anh viết một văn bản xin giảm mức hình phạt,lãnh đạo sẽ xem xét và ra quyết định với hình thức cảnh cáo,anh viết luôn đi!
Tôi cầm tờ giấy và chiếc bút đưa lại cho anh ta và nói:”tôi cảm ơn về lòng tốt của các anh,nhờ anh nói lại với lãnh đạo là tôi nhận thấy tôi không vi phạm pháp luật nên tôi không viết và cũng không xin bất cứ điều gì ở các anh.Anh ta đón nhận giấy, bút từ tay tôi.
-Được rồi anh sẽ phải hối hận về những thái độ của anh!rồi anh ta đi ra.
Đúng 22h, đội phó đội an ninh cùng hai cán bộ an ninh công an huyện vào trao cho tôi quyết định:”chấm dứt tạm giữ người theo thủ tục hành chính”và thông báo:”Anh Hồi được tự do kể từ giờ phút này.Anh về đi, có gì chúng tôi sẽ thông báo.” Tôi chào mọi người rồi thũng thẵng đi bộ về. /-

Vi Đức Hồi

Những lắt léo trong luật quốc tịch của VN với người Việt ở nước ngoài
Lời tòa soạn: Theo thông báo của Bộ Tư Pháp Việt Nam, “Luật Quốc Tịch Việt Nam”

kể từ ngày 1 th áng 7 năm 2009 sẽ có hiệu lực thi hành. Theo luật này, người Việt Nam
sinh sống tại nước ngoài “chưa mất quốc tịch Việt Nam phải “đăng ký” với cơ quan đại
diện Việt Nam ở nơi định cư để giữ quốc tịch gốc. Thời hạn đăng ký sẽ kéo dài 5 năm kể
từ ngày Luật có hiệu lực.”

Vẫn theo Bộ Tư pháp Việt Nam, “việc phải đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam là giải pháp
cụ thể để Nhà nước có thể xác định được những ai trong số hơn 3 triệu người Việt Nam
định cư ở nước ngoài còn muốn giữ quốc tịch Việt Nam, qua đó xác định rõ tình trạng
quốc tịch của họ, tạo điều kiện để làm tốt công tC3c quản lý về quốc tịch, thực hiện
nhiệm vụ bảo hộ công dân định cư ở nước ngoài. ”

Tuy nhiên, để hiểu rõ điều luật này không phải là việc dễ dàng, vì trong đó có nhiều lắt léo,
đặc biệt là với người Việt Nam có quốc tịch Hoa Kỳ. Bài viết dưới đây của Giáo sư Hà Ngọc Cư,
hiện là Giám đốc điều hành cơ quan CISS chuyên lo về di dân và tị nạn tại Houston, Texas,
sẽ cho thấy điều đó.

Người Việt


***

Luật Quốc Tịch mới của nước CHXHCN Việt Nam có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2009.
Có hai điều khoản quan trọng có ả nh hưởng lớn đến người Việt định cư ở nước ngoài.

- Người Việt đã có quốc tịch mới muốn giữ quốc tịch Việt Nam (VN) thì phải đăng ký trong
thời hạn 5 năm, kể từ ngày 1 tháng 7, 2009.

- Người nước ngoài khi20nhập quốc tịch Việt Nam thì phải thôi quốc tịch nước ngoài .

Bây giờ xin bàn về những lắt léo của hai điều khoản này.

1. Nếu xin giữ quốc tịch Việt Nam thì hậu quả20đối với quốc tịch mới của mình sẽ ra sao?
Vấn đề song tịch thay đổi theo luật lệ của từng quốc gia. Một số quốc gia như Pháp,
Mexico, Ba Lan, Nga, Thụy Sĩ, Canada, Anh quốc,… cho phép công dân giữ quốc tịch của
họ khi nhập quốc tịch mới.

Một số quốc=2 0gia khác quy định rằng nếu công dân nhập quốc tịch một quốc gia khác thì
đương nhiên mất quốc tịch của họ như Áo, Úc, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Nhật Bản, Hàn
Quốc, Hòa Lan, Phi Luật Tân, Trung Hoa…

Riêng trường hợp Hoa Kỳ thì Hiến Pháp Hoa Kỳ không công nhận song tịch mà cũng không
cấm song tịch.

Trong thực tế nếu khi nhập quốc tịch nước ngoài mà luật pháp nước đó không đòi hỏi mình
phải từ bỏ quốc tịch Hoa Kỳ thì bạn vẫn còn quốc tịch Mỹ.

Vấn đề của người Việt đã có quốc t8 Bch Mỹ đối với luật quốc tịch mới của VN là làm đơn xin
giữ quốc tịch Việt Nam có “nguy hiểm” về quốc tịch Mỹ của mình hay không?

Như đã nói ở trên, nếu trong đơn xin giữ quốc tịch Việt Nam mà chính phủ Việt Nam không
đòi hỏi mình phải bỏ quốc=2 0tịch Mỹ thì không đáng ngại. Nhưng ngoài việc xin giữ quốc tịch
Việt Nam có mất quốc tịch Mỹ hay không còn có vấn đề đạo đức.

Khi tuyên thệ nhập quốc tịch Mỹ ta đã tuyên thệ xin bỏ quốc tịch cũ, bây giờ lại xin giữ quốc
tịch cũ tức là đã bội thề, phạm vào chữ “ TÍN ”.

Luật quốc tịch mới của Việt Nam có luật “cứng” và luật “mềm”.

- Luật quốc tịch “ cứng ” quy định nguyên tắc một quốc tịch, tức là công dân Việt Nam có một
quốc tịch là quốc tịch Việt Nam, nếu đã nhập qu c tịch Việt Nam thì phải thôi quốc tịch nước ngoài.

- Luật quốc tịch “mềm” lại cho phép những trường hợp ngoại lệ có thể có đồng thời quốc tịch
Việt Nam và quốc tịch nước ngoài. Những trường hợp này được Chủ tịch nhà nước Việt Nam
cho phép khi nhập quốc tịch./ font>

Nếu “ Việt Kiều ” xin giữ quốc tịch Việt Nam thì họ được hưởng luật quốc tịch “cứng” hay luật
quốc tịch “mềm” ?

Nếu theo luật “cứng” thì khi xin giữ quốc tịch Việt Nam họ có bị nhà nước Việt Nam coi là mất
quốc tịch nước ngoài không? Còn nếu theo luật quốc tịch “mềm” thì họ phải nộp đơn lên Chủ
tịch nhà nước để giữ quốc tịch nước ngoài không ?

Theo lời Bộ Trưởng Tư Pháp Hà Hùng Cường trong buổi họp báo tại Văn phòng Chủ tịch nước
ngày 4 tháng 12, 2008, thì: “Người Việt Nam định cư ở nước ngoài cho đến khi luật mới có
hiệu lực vào ngày 1 tháng 7, 2009 vẫn được coi là còn quốc tịch Việt Nam. Tuy nhiên, trong
thời hạn 5 năm, Việt kiều nào có nhu cầu thì làm thủ tục đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam .

Quá thời hạn đó sẽ mất quốc tịch Việt Nam song vẫn có thể xin trở lại quốc tịch Việt Nam,
thậm chí họ vẫn giữ được quốc tịch nước ngoài khi xin trở lại quốc tịch Việt Nam nếu có vợ,
chồng, cha, mẹ con đã là công dân Việt Nam .”

Không ai hiểu nổi lời giải thích của ông Bộ Trưởng Tư Pháp.

Nếu tôi có cha mẹ, vợ hoặc chồng, con đã là công dân Việt Nam thì khi xin trở lại quốc tịch
Việt Nam sẽ không mất quốc tịch nước ngoài nghĩa là được quyền song tịch (đối với Việt Nam ).

Nhưng nếu không có cha mẹ, hoặc vợ chồng, hoặc con đã là công dân Việt Nam thì khi xin
trở lại quốc tịch Việt Nam có mất quốc tịch nước ngoài không ?

Vấn đề chủ yếu mà nhiều người Việt định cư ở nước ngoài quan tâm nhất sau ngày 1 th ng 7,
2009, khi Luật quốc tịch mới có hiệu lực thì chính phủ Việt Nam có còn coi họ là công dân
Việt Nam để bắt họ phải thi hành những nghĩa vụ của công dân Việt Nam không ?

Một người muốn bỏ quốc tịch Việt Nam có cần phải làm đơn “ Xin Thôi Quốc Tịch Việt Nam ”
như trước nữa không ?

Làm thế nào để chứng minh là mình đã “được” mất quốc tịch Việt Nam . Chính quyền Việt Nam
có cấp “giấy chứng nhận” không ?

Nếu Việt Nam tôn trọng nguyên tắc về lãnh th ổ thì con cái “Việt kiều” sinh ra trên lãnh thổ
Việt Nam có đương nhiên có quốc tịch Việt Nam không ?

Đối với luật quốc tịch của Hoa Kỳ thì con của một công dân Hoa Kỳ (bố hoặc mẹ) thì dù có
sinh ra ở đâu vẫn có quốc tịch Mỹ (nguyên tắc về huyết thống). Như vậy con của người Mỹ
gốc Việt sinh tại Việt Nam là song tịch một cách “hiển nhiên” kể từ lúc ra đời.

Những đứa trẻ này vừa co khai sinh Việt Nam vừa có khai sinh Mỹ, như vậy sau này có phải
làm đơn xin giữ quốc tịch Việt Nam không ?

Nếu luật quốc tịch của Việt Nam chấp nhận nguyên tắc huyết thống thì con cháu của Việt Kiều
sinh ở nước ngoài có được coi là công dân Việt Nam hay không (vì mang huyết thống Việt Nam )?
Nếu có thì họ có quyền xin “quyền tự động có quốc tịch Việt Nam ” như trường hợp công dân Mỹ
sinh con ở nước ngoài không?

2- Người nước ngoài xin nhập quốc tịch Việt Nam

Luật quốc tịch mới của Việt Nam đòi hỏi khi xin nhập quốc t=E 1ch Việt Nam thì phải xin thôi quốc tịch
nước ngoài thì cũng không khác gì luật quốc tịch của nhiều quốc gia khác. Vấn đề là Việt Nam
chấp nhận song tịch như thế nào mà thôi.

Đối với chính phủ Việt Nam thì công dân Việt Nam chỉ có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam nhưng
đối với nhiều quốc gia khác thì mặc dầu bạn đã nhập tịch Việt Nam bạn vẫn không mất quốc tịch của
nước họ mà không cần phải “đăng ký xin giữ quốc tịch cũ”, trừ trường hợp bạn không chính thức xin
từ bỏ quốc tịch của họ.

Nhà20nước Việt Nam nói công dân Việt Nam chỉ có quyền có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam . Điều
đó không có nghĩa là luật này có thể áp đặt lên quyền công dân của các nước khác. Vì quyền có quốc
tịch là chủ quyền của mỗi quốc gia.

Khi xin nhập quốc tịch Mỹ bA 1n phải tuyên thệ từ bỏ các quốc tịch cũ, có nghĩa là đối với chính phủ
Hoa Kỳ, bạn chỉ có một quốc tịch là quốc tịch Hoa Kỳ.

Nhưng chính phủ các quốc gia mà bạn có quốc tịch cũ vẫn có quyền coi bạn còn là công dân của họ
vì đó là thẩm quyền của họ nên chính phủ Hoa Kỳ không thể can thiệp vào việc này được.

Vì vậy, khi một công dân Hoa Kỳ xin nhập quốc tịch Việt Nam, mặc dầu chính phủ Việt Nam đã bắt họ
từ bỏ quốc tịch cũ, nhưng chính phủ Hoa Kỳ vẫn có quyền coi người đó là công dân Hoa Kỳ.

Nếu công nhận song tịch , thì Việt Nam nên thẳng thắn và minh bạch.


nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=97313&z=1

Bài Xem Nhiều