We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Tuesday, 11 January 2011

Cực lực lên án hành động phản quốc và thân Cộng của ông Hoàng Duy Hùng.

Hội Ái Hữu Hải Quân QLVNCH

Tại Houston & Vùng Phụ Cận

7006 W. Gulf Bank Houston, TX 77040

Điện thoại (832) 606-7733 Email: BCH@haiquanhouston.com

TUYÊN CÁO

của Hội Ái Hữu Hải Quân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa

Tại Houston Và Vùng Phụ Cận

Ngày 19 tháng 1 năm 1974, Hải quân Việt Nam Cộng Hòa và một số đơn vị bạn đã chiến đấu chống lại sự xâm lấn của Hải quân Trung Cộng trong quần đảo Hoàng Sa. 74 chiến sĩ Hải quân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã anh dũng hy sinh để chứng tỏ chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo này. Và gần đây, Trung Cộng với sự tiếp tay của nhà cầm quyền Việt Nam đã lấn chiếm thêm những phần lãnh thổ và lãnh hải của Việt Nam. Như vậy, hiển nhiên Trung Cộng đã và đang là kẻ thù của dân tộc Việt.

Xét rằng:

- Là một nghị viên hội đồng thành phố, không ai có quyền bắt buộc Luật Sư Hoàng Duy Hùng phải vinh danh Trung Cộng, thế mà ông Hoàng Duy Hùng, một cựu chủ tịch cộng đồng người Việt Quốc gia tại Houston đã ngang nhiên tham dự, vinh danh và chúc mừng quốc khánh lần thứ 61 của Trung Cộng qua bản vinh danh trao cho Tòa Lãnh Sự Trung Cộng tại Houston ký ngày 24 tháng 9 năm 2010. Đây là một hành động phản bội lại vong linh của 74 chiến sĩ Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh tại Hoàng Sa, là một hành động coi thường và sỉ nhục cộng đồng người Việt tỵ nạn Cộng sản tại Houston. Và rõ ràng đây là một hành động phản quốc,

- Ngoài ra, ông Hoàng Duy Hùng trong quá khứ đã có những hành vi và lập trường thân Cộng qua việc tiếp xúc và cổ võ giao thương với Cộng sản Việt Nam.

Vì vậy, Hội Ái Hữu Hải Quân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa Tại Houston và vùng Phụ Cận tuyên cáo:

1- Cực lực lên án hành động phản quốc và thân Cộng của ông Hoàng Duy Hùng.

2- Tẩy chay sự hiện diện của ông Hoàng Duy Hùng trong các sinh hoạt của Hội.

3- Khẩn thiết kêu gọi và mong mỏi sự lên tiếng của các hội đoàn quân đội và các hội đoàn, đoàn thể quốc gia đối với hành động nêu trên của ông Hoàng Duy Hùng.

Làm tại Houston ngày 11 tháng 1 năm 2011.

Trân trọng tuyên cáo.

Thay mặt Ban Chấp Hành

Hội Ái Hữu Hải Quân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa Tại Houston và vùng Phụ Cận

Quyền Xử Lý Thường Vụ Hội Trưởng.

Hải Quân Nguyễn Trần Đàm.

Bài Xem Nhiều