We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Saturday, 26 May 2012

Tin Đồn: Lãnh đạo Bắc Kinh có thể tuyên bố sự Cáo Chung Nền Cai Trị của Cộng Sản Đảng

TIN CHẤN ĐỘNG

Lãnh đạo Bắc Kinh có thể tuyên bố sự Cáo Chung Nền Cai Trị của Cộng Sản Đảng
Tác giả: Li Heming - Epoch Times
Thứ tư, 02 Tháng 5 2012 00:16


                                          Hình: Buổi hoàng hôn ở Bắc Kinh (Teh Eng Koon/AFP/Getty Images)

Theo một nguồn tin cấp cao từ Bắc Kinh, Bộ Chính trị Lãnh đạo chủ chốt trong Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã đạt được bốn điểm đồ̀ng thuận sẽ được công bố vào ngày hoặc trong những ngày gần Đại hội Đảng thứ 18.
Phương hướng chung của quyết định là Trung Quốc sẽ đi theo con đường dân chủ.
Thông tin này đã được lưu hành một cách vội vàng nhanh chóng ở Bắc Kinh.

Theo nguồn tin, bốn điểm nhất trí của sự đồng thuận là:
1. Mọi người từ tất cả các tầng lớp xã hội, các đảng phái chính trị, tổ chức xã hội nên cử đại diện để thành lập một ủy ban chuẩn bị cho một hiến pháp mới. Họ sẽ soạn thảo một hiến pháp mới bảo vệ các quyền của công dân tự do lập hội và các đảng phái chính trị.

2. Sẽ có thông báo Đảng Cộng sản Trung Quốc đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của nó như là đảng cầm quyền. Đảng viên Đảng sẽ cần phải được tái đăng ký, với sự tự do lựa chọn vào lại Đảng hoặc bỏ đảng.

3. "04 tháng Sáu" Pháp Luân Công, và tất cả các nhóm người bị đàn áp sai lầm trong quá trình cống hiến bản thân để thực hiện dân chủ cho Trung Quốc sẽ được phục hồi và được bồi thường.

4. Quân đội sẽ được quốc hữu hoá.

Tuyên cáo từ nguồn tin không có thể được xác minh, nhưng được cho là một vấn đề thảo luận giữa các lãnh đạo cấp cao.

Nguồn tin cũng cho biết rằng một Đảng Dân Chủ đã được thành lập tại Học viện Khoa học Bắc Kinh, và hơn 30 học giả tại Học viện đã tham gia vào phong trào, tạo thành một "Đảng Dân chủ Tự Do của các Khoa học gia Trung Quốc."

Bốn điểm của sự đồng thuận nhất trí dự định phải được công bố vào ngày hoăc gần ngày Đại hội Đảng lần 18, theo nguồn tin. Đại hội sẽ được tổ chức vào mùa thu này, tháng 10 hoặc tháng11, mặc dù đã có tin đồn rằng nó sẽ được hoãn lại trong bối cảnh bất ổn chính trị hiện nay gắn liền với sự sụp đổ của Bạc Hy Lai.

Shi Cangshan (Thạch Tàng Sơn), một nhà phân tích độc lập Trung Quốc tại Washington đã phản ứng trước tin tức: "hiệu ứng domino của sự cố Wang Lijun vẫn còn xảy ra, và những hoạt động sau bối cảnh hậu trường của Đảng đang được phơi bày".

Ông Thạch nói rằng lý do các nhà lãnh đạo Đảng muốn công bố bốn điểm của sự đồng thuận như trên là để có những sáng kiến ​​trước s suy sp không thể tránh khỏi của nó. "Nhóm đã tham gia vào cuộc đàn áp khổng lồ người dân Trung Quốc, bao gồm cả cuộc đàn áp Pháp Luân Công, đang được phơi bày, và điều này liên quan chặt chẽ với sự diêt vong của ĐCSTQ. Tốt hơn cả là họ nên chủ động, điều đó sẽ đem lại lợi ích cho bản thân mình và thế giới.
---------------------------------

Beijing Leaders Considering End of Communist Rule
By Li Heming
Epoch Times Staff
Created: May 1, 2012 - Last Updated: May 3, 201

According to a high-level source in Beijing, key leaders in the Chinese Communist Party’s (CCP) Politburo have reached four points of consensus that will be announced on or around the 18th Party Congress. The tenor of the decision is that China will take the path of democracy. The news has been circulated hurriedly in Beijing.

According to the source, the four points of consensus are:
1. People from all walks of life, political parties, and social organizations should send representatives to form a preparatory committee for a new constitution. They will draft a new constitution that protects the rights of citizens to freely form associations and political parties.
2. It will be announced that the Chinese Communist Party has finished its historical mission as the ruling party. Party membership will need to be re-registered, with the free choice to re-enter the Party or leave it.
3. “June 4,” Falun Gong, and all groups who have been wrongly persecuted in the process of devoting themselves to China’s realization of democracy will be redressed and receive compensation.
4. The military will be nationalized.

The claim from the source cannot be verified, but it is said to be a matter of discussion among high-level leaders. The source also said that a democratic party has already been formed in the Beijing Academy of Sciences, and that over 30 scholars in the Academy have gotten involved in the movement, forming a “Chinese Scientists’ Liberal Democratic Party.”

The four points of consensus are supposed to be announced on or around the 18th Party Congress, according to the source. The congress is supposed to be held this fall, in October or November, though there have been rumors that it will be postponed amidst the current political uncertainty associated with Bo Xilai’s downfall.

Shi Cangshan, an independent China analyst in Washington responded to the news: “The domino effect set off by the Wang Lijun incident is still going on, and the Party’s behind-the-scenes operations are being exposed.”

Shi said that the reason Party leaders would want to announce four consensuses such as the above is to take the initiative on its inevitable decline. “The group that has engaged in these massive persecutions of the Chinese people, including the persecution of Falun Gong, is being exposed, and this is deeply implicated with the demise of the CCP. Better that they take the initiative, which will benefit themselves and the world.”

Read original Chinese article.

0 comments:

Post a comment

Bài Xem Nhiều