We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Friday, 1 June 2012

Chủ Đề 19.6: Để nhớ lại thời thái bình

Để nhớ lại thời thái bình
nền đệ nhất Cộng Hòa tại miền Nam Việt Nam
 
 
 
Dấu xưa xe ngựa hồn thu thảo.....
Nền cũ lâu đài  bóng tịch dương.....
 


 
photo

Saigon July 01, 1961 - Vietnam Pres. Ngo Dinh Diem receiving good wishes at Presidential Palace on 7th anniversary as president

 
Dinh Độc Lập, 01-7-1961 - Các đoàn thể chúc mừng TT Diệm nhân dịp kỷ niệm 7 năm ngày đảm nhiệm chức vụ Tổng Thống.
 
photo

Saigon 1961

 
photo

Saigon 1961

 
photo

Saigon 1961

Đại tướng Lê Văn Tỵ, Tổng Tham Mưu trưởng Quân đội VNCH
 
photo

Saigon 1961

Phó Tổng Thống Nguyễn Ngọc Thơ
 
photo

Saigon 1961

 
photo

Saigon 1961

 
photo

Saigon 1961

 
photo

Saigon 1961

 
photo

Saigon Jul 01, 1961 - Vietnam Pres. Ngo Dinh Diem receiving delegation of Buddhist monks at Presidential Palace on 7th anniv. as president.

TT Diệm tiếp phái đoàn các tu sĩ Phật giáo tại Dinh Độc Lập nhân dịp kỷ niệm 7 năm cầm quyền 1955-1961.
 
photo

Saigon 1961

 
photo

Saigon 1961

 
photo

Saigon 1961

 
photo

Thanh Nữ Cộng Hòa 1962

 
photo

Thanh Nữ Cộng Hòa 1962

 
photo

Thanh Nữ Cộng Hòa 1962

 
photo

Thanh Nữ Cộng Hòa 1961

 
photo

Thanh Nữ Cộng Hòa 1961

 
photo

Thanh Nữ Cộng Hòa 1961

 
photo

Saigon 1961 - Photos of Saigon Fifty Years Ago

 
photo

Saigon 1961 - Tu Do Street

 
photo

Saigon 1961 - Tu Do Street

 
photo

Saigon 1961 - Tu Do Street

 
photo

Saigon 1961 - Tu Do Street

 
photo

Saigon 1961 - Tu Do Street

 
photo

Saigon 1961 - Le Loi Avenue

 
photo

Saigon 1961 - Le Loi Avenue

 
photo

Saigon 1961 - Le Loi Avenue

 
photo

Saigon 1961 - Le Loi Avenue

 
photo

Saigon 1961 - Le Loi Avenue

 
photo

Saigon 1961 - Le Loi Avenue

 
photo

Saigon 1961 - Le Loi Avenue

 
photo

Saigon 1961 - Le Loi Avenue

 
photo

Saigon 1961 - Le Loi Avenue

 
photo

Saigon 1961 - Le Loi Avenue

 
photo

Saigon 1961 - Le Loi Avenue

 
photo

Saigon 1961

 
photo

Saigon 1961

 
photo

Saigon 1961

 
photo

Saigon 1961

 
photo

Saigon 1961 - Bầu cử Tổng Thống (28

 
photo

Saigon 1961 - Bầu cử Tổng Thống (24)

 
photo

Saigon 1961 - Bầu cử Tổng Thống (17)

 
photo

Saigon 1961 - Bầu cử Tổng Thống (16)

 
photo

Saigon 1961 - Bầu cử Tổng Thống (14)

 
photo

Saigon 1961 - Bầu cử Tổng Thống (12)

 
photo

Saigon 1961

South Vietnam Presidential Palace during the First Republic
 
photo

Saigon 1961

TT Diệm dự lễ trong nhà nguyện tại Dinh Độc Lập
 

Saigon 1961 by Howard Sochurek

photo

Saigon 1961

 
photo

Saigon 1961

trong một nhà máy dệt tại SG

 
photo

Saigon 1961 - South Vietnamese woman checking the machines in a textile mill

 
photo

Saigon 1961

quân trường

 
photo

South Vietnam 1961

 
photo

South Vietnam 1961

 
photo

Saigon 1956

 
photo

BAN ME THUOT - See You Again

 
photo

Ban Me Thuot 1957

 
photo

Ban Me Thuot 1957

TT Diệm
 
photo

Ban Me Thuot 1957

 
photo

Ban Me Thuot 1957

 
photo

Ban Me Thuot 1957

 
photo

Ban Me Thuot 1957

 
photo

Ban Me Thuot 1957

 
photo

Ban Me Thuot 1957

bắt giữ kẻ âm mưu ám sát TT Diệm tại Hội chợ Xuân 1957 tại Ban Mê Thuột

 
photo

Ban Me Thuot 1957

 
photo

Ban Me Thuot 1957

 
photo

Ban Me Thuot 1957

 
photo

Ban Me Thuot 1957

 
photo

Ban Me Thuot 1957

 
photo

Ban Me Thuot 1957

 
photo

Ban Me Thuot 1957

 
photo

Ban Me Thuot 1957

 
photo

Ban Me Thuot 1957

 
Tới đây, chúng ta hãy tạm chỉ so sánh đường xá miền Nam và riêng tại Sài Gòn, vào những năm 1957 và 1961, với Sài gòn bây giờ, dưới sự cai trị của tập đoàn việt-gian cộng-sản xem sao!
 
 

0 comments:

Post a comment

Bài Xem Nhiều