We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Thursday, 4 October 2012

HIỆN TƯỢNG PHÂN HÓA CÁC CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM HẢI NGỌAI
Hiện tượng phân hóa trong các cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản tại hải ngọai nói chung và tại Hoa Kỳ nói riêng đã là một thực tế ai cũng thấy qua sự phân đôi, phân ba một số Tổ chức Cộng Đồng, một số các chính đảng quốc gia, môt số các hội đòan ái hữu quân đội và dân sự. Hiện tượng phân hóa thật ra cũng chỉ là chuyện bình thường trong sinh họat xã hội con người vốn tồn tại nhiều mâu thuẫn; và cũng không thành vấn đề đối với chúng ta,nếu như các cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản tại hải ngọai có một căn cước khác hơn và không đóng một vai trò quan trọng trong công cuộc chống cộng vì dân chủ chủ cho  Quê Mẹ Việt Nam.
       
       
        Thật vậy, hiện tượng phân hóa trong các tổ chức cộng đồng người Việt Tỵ nạn cộng sản tại hải ngọai đã là một hiện tượng làm nhiều người quan tâm lo ngại, vì căn cước người tỵ nạn cộng sản đã nói lên rằng sự hiện diện của chúng ta trên các xứ sở tại hải ngọai bắt nguồn tự sự thể phải bỏ nước ra đi là để trốn chậy chế độ cộng sản vô thần, độc tài tòan trị, bác đọat tự do và các nhân quyền căn bản, chứ không phải vì lý do kinh tế. Và vì vậy, chẳng bao lâu sau ngày  cộng sản Bắc Việt thôn tính Miền Nam Việt Nam tự do vào ngày 30-4-1975, những người Việt tỵ nạn cộng sản tại hải ngọai khắp nơi đã mau chóng quy tụ, đòan ngũ hóa thành các tổ chức cộng đồng, các chính đảng, các tổ chức tranh đấu và các hội đòan văn hóa xã hội, cùng đứng chúng trên lập trường “Quốc gia, dân tộc, dân chủ” và thống nhất một mục tiêu chung là tiếp tục chống cộng để dân chủ hóa và phát triển toàn diện đất nước đến giầu mạnh.
       Sở dĩ chúng ta tiếp tục chống cộng, trong một tương quan lực lượng không thuận lợi như trong cuộc chiến tranh quốc - Cộng tại quê nhà trước đây (1954-1975), là vì chúng ta tin tưởng mãnh liệt vào sự tất thắng của “Chính nghĩa quốc gia” đối với “ngụy nghĩa cộng sản”. Niềm tin tất thắng này đã, đang và ngày càng được thực tế khẳng định sẽ thành sự thật, vấn đề chỉ còn là thời gian sớm hay muộn mà thôi.
         Như vậy, sức mạnh để chiến thắng trong giai đọan chống cộng cuối cùng này của chúng ta, những người Việt Quốc gia hay là những người Việt Nam không cộng sản, trước hết chính là sức mạnh của chính nghĩa tranh đấu: chống “cộng sản độc tài”, xây “tự do dân chủ” ; một chính nghĩa sáng ngời đã và đang được sự hổ trợ mạnh mẽ của các chính phủ dân chủ, các tổ chức nhân quyền quốc tế, vì đó là xu thế phát triển tất yếu của thời đại ngày nay, đã và đang phát triển trong khung cảnh  một chiến lược tòan cầu hóa(dân chủ hóa về chính trị, thị trường tự do hóa về kinh tế) mà các cường quốc cực có ảnh hưởng, đóng vai trò định hướng phát triển thế giới đang nỗ lực thực hiện, nhằm thiết lập một nền trật tự thế giới mới hay là một hệ thống kinh tế quốc tế mới trong thế kỷ 21 này.
         Thế nhưng ngòai sức mạnh của chính nghĩa tranh đấu tất thắng, được sự hộ trợ nhiều nguồn của quốc tế, muốn thành đạt một cách mau chóng mục tiêu tối hậu chống cộng dân chủ hóa đất nước, ai cũng bíết, người Việt hải ngọai cũng như đồng bào trong nước phải dựa trên sức mình là chính. Đó là sức mạnh của sự đòan kết, thống nhất trong các tổ chức chính trị, xã hội và thống nhất hành động trong một sách lược chống cộng chung phù hợp với thực tiễn và xu thế thời đại để có hiệu quả.
         Thực trạng phân hóa các tổ chức cộng đồng, các chính đảng, các tổ chức tranh đấu chống cộng tại hải ngọai, ai cũng thấy hậu quả là vô cùng tai hại cho công cuộc chống cộng vì mục tiêu chung là dân chủ hóa đất nước. Vì ai cũng biết đòan kết là sức mạnh và sự phân hóa đã không chỉ làm suy yếu về mặt tổ chức các cộng đồng, các chính đảng và tổ chức tranh đấu, mà tai hai hơn là suy giảm niềm tin của quần chúng vào sự tất thắng của chính nghĩa tranh đấu. Bởi vì, dầu muốn dầu không, những tổ chức này tại hải ngọai vẫn được coi là đóng vai trò lãnh đạo công cuộc chống cộng tại hậu phương bên ngòai, để hổ trợ cho các cuộc tranh đấu chống cộng của đồng bào trong nước. Sự phân hóa sẽ đưa đến suy giảm hay mất niềm tin không chỉ đối với người Việt tỵ nạn cộng sản hải ngọai mà cả với nhân dân chống cộng trong nước vốn đặt nhiều kỳ vọng vào các cộng đồng Việt Nam tỵ nạn cộng sản ở hải ngọai.
          Tất nhiên, sự phân hóa trong các cộng đồng người Việt tỵ nạn sộng sản ở hải ngọai đã phát sinh “chủ nghĩa hòai nghi” trong tâm tư quần chúng chống cộng trong và ngòai nước, làm suy yếu tiềm năng và sức mạnh chống cộng, là một thực tại tiêu cực đáng buồn và quan ngại. Thế nhưng thực tại này chắc chắn sẽ không hề làm thay đổi một thực tế tích cực là “Niềm tin tất thắng của chính nghĩa chống cộng vì tự do dân chủ cho đất nước” của tất cả người Việt Nam không cộng sản vẫn kiên định. Nghĩa là cuộc trường chinh kháng cộng mà chúng ta theo đuổi trong nhiều thập niên qua mọi ngừoi vẫn vững tin rằng, cuối cùng nhất định sẽ tòan thắng.Đây không chỉ là niềm tin mà là một thực tế đang đến và sắp đến. Vấn đề chỉ còn là thời gian và ý nghĩa của chiến thắng ấy, có phải là một “chiến thắng chủ động” do chúng ta hay chỉ là một “Chiến thắng ăn theo” do sức mạnh,  tốc độ vận hành của chiều hướng phát triển chiến lược toàn cầu mới của các cường quốc cực.
       Thế nhưng để có một chiến thắng chủ động, một trong những điều kiện tiên quyết là hậu phương chống cộng ở hải ngoại phải chấm dứt được tình trạng phân hoá trong các Cộng Đồng, các chính đảng và các tổ chức đấu tranh. Muốn chấm dứt được tình trạng này, thiết tưởng mổi cá nhân, mỗi tập thể trước hết hãy bình tâm nhớ lại nỗi nhục chung bị buộc là kẻ bại trận trong cuộc chiến chống cộng hôm qua; và sau cuộc chiến  đã bị đối phương nhục mạ, đầy ải, đàn áp, sát hại như thế nào trong các nhà tù cải tạo, để rồi đã phải trốn chậy bằng mọi cách , mọi giá kể cả mạng sống để đến được vùng đất tự do như hôm nay; để thấy rằng chúng ta cần bỏ qua cho nhau những bất đồng tị hiềm, đoàn kết yêu thương nhau trong cuộc sống nơi đất khách quê người để cùng  thực hiện sứ mạng “Chống cộng vì dân chủ và phồn vinh cho Đất Mẹ Việt Nam”.
       Từ suy tư  trên, mỗi cá nhân và tập thể  cần  cần đặt lợi ích “Chống cộng vì dân chủ cho Việt Nam” là tối thượng, trên lợi ích cá nhân và tập thể, chấm dứt nạn bè phái chống phá lẫn nhau, đoàn kết, thống nhất trên “Một bè Quốc gia Dân tộc” “Một phái tự do dân chủ”. Chính trên cơ sở đoàn kết thống nhất này, chúng ta mới huy động được toàn lực chống cộng ở hải ngoại cũng như trong nước tham gia tích cực  vào một sách lược chống công chung, thực hiện chủ động để giành thắng lợi chủ động từng bước, tiến tới chủ động giành thắng lợi sau cùng.
       Tất cả tùy thuộc vào sự chọn lựa và hành động đóng góp tích cực, có hiệu quả  của tất cả chúng ta, cá nhân cũng như các đòan thể tranh đấu chống cộng của  người Việt Nam không cộng sản tại hải ngọai cũng như trong nước.

Thiện Ý
Houston,ngày 01 tháng 10 năm 2012

0 comments:

Post a comment

Bài Xem Nhiều