We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Wednesday, 2 January 2013

KHÔNG “ĐỐI THOẠI“-NÓI NHÂN QUYỀN VỚI CSVN, VÌ CHÚNG LÀ KẺ CƯỚP

KHÔNG “ĐỐI THOẠI“&
NÓI NHÂN QUYỀN VỚI CSVN,
VÌ CHÚNG LÀ KẺ CƯỚP ĐÊ HÈN
ĐÃ MẤT LÝ TRÍ
 

         Khi con chó đói ngậm được cục xương,  nó tìm chỗ xa lánh vì sợ mất cục xương, mắt liếc nhìn tứ phía xem có chó khác thấy nó ngậm cục xương hay không. Nếu có chó khác đến gần định hớp cục xương, thì nó gầm gừ và cắn, dù đó là mẹ của nó. CSVN cả lũ lúc này giống như đàn chó đói, mỗi con do THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ, dành cho mình được cục xương béo bở. Chúng nghi kỵ mọi người có thể nhìn thấy chúng ngậm cục xương và sẵn sàng cắn bằng Điều 88 cho vào tù. Đó là ĐỘC TÀI CSVN ngày hôm nay nhằm bảo vệ tài sản đã cướp giật được.
         Trên đây là tóm gọn mà chúng tôi sẽ khai triển trong bài viết hôm nay.
Những Phong trào đấu tranh cho Nhân quyền nhằm cái quyền đầu tiên là TỰ DO cá nhân, nghĩa là chống lại ĐỘC TÀI. Gần suốt Thế kỷ 20 và sang Thế kỷ 21 này, người dân của những nước gọi là Cộng sản phải sống dưới ĐỘC TÀI của nhóm người cai trị.
Những hô hào đấu tranh cho Nhân quyền, dù được hỗ trợ bằng ngoại giao của những Chính quyền nước ngoài, để đạt tối thiểu quyền TỰ DO cá nhân liệu có thể thắng tình trạng ĐỘC TÀI đang được đảng CSTQ và đảng CSVN chủ trương hay không ? Một số nhà tranh đấu đưa ra biến cố Cộng sản Nga và các nước Cộng sản Đông Âu đã từ bỏ ý thức hệ Cộng sản để hy vọng thắng ĐỘC TÀI hiện hành tại Trung quốc và Việt Nam.
Việc Nga và các nước Đông Âu từ bỏ Cộng sản khắc vời Trung quốc và Việt Nam hiện nay bởi lẽ cái ĐỘC TÀI ở Nga và Đông Âu thời ấy khác với cái ĐỘC TÀI ở Trung quốc và Việt Nam hiện nay. ĐỘC TÀI của Nga và của Đông Âu là độc tài áp đặt một Ý thứ hệ trong khi ấy ĐỘC TÀI ở Trung quốc và ở Việt Nam hiện nay là độc tài bảo vệ tài sản đã cướp giật được ngập họng. Con chó đang ngậm cục xương rồi, thì khó lòng cướp lại cục xương nó đang ngậm.
Vì vậy nếu đấu tranh bằng đòi hỏi Nhân quyền bằng lý luận bất bạo động hay ngoại giao, thì phải biết rõ rằng ĐỘC TÀI Cộng sản ngày nay khác ĐỘC TÀI Cộng sản thời sụp đổ Nga và Đông Âu.
Chúng tôi xin bàn tới hai điểm chính sau đây:
=>     Phân biệt ĐỘC TÀI Cộng sản qua những giai đoạn tứ 1917 đến nay
=>     Khó thắng ĐỘC TÀI Cộng sản hiện nay bằng bằng lý luận Nhân quyền hay “đối thoại“ 
Phân biệt ĐỘC TÀI Cộng sản
qua những giai đoạn tứ 1917 đến nay
Chúng tôi nghĩ rằng rất hiếm có thứ ĐỘC TÀI chỉ vì độc tài, nghĩa là độc tài như một vui thú cá nhân. Có lẽ chỉ có con người điên loạn mới chủ trương ĐỘC TÀI vì độc tài. Nói như vậy có nghĩa là ĐỘC TÀI có những lý do của nó. Từ Cách Mạng Cộng sản 1917 cho đến này, ĐỘC TÀI Cộng sản có những lý do chuyển biến theo từng giai đoạn:
*        Giai đoạn ĐỘC TÀI để áp đặt lên Xã hội một Ý thức hệ Chính trị
*        Giai đoạn ĐỘC TÀI để cố thủ giữ quyền hành cho đảng
*        Giai đoạn ĐỘC TÀI để cướp giật lợi lộc vật chất cho cá nhân
*        Giai đoạn ĐỘC TÀI để chạy tội ăn cướp và sợ mất đi những gì đã ăn cướp được 
Giai đoạn ĐỘC TÀI
để áp đặt lên Xã hội một Ý thức hệ Chính trị 
Từ Cách Mạng của Lénine 1917 cho đến quyết định của Gorbatchev từ bỏ Ý thức hệ Cộng sản vào thập niên 90, việc ĐỘC TÀI mang một ý nghĩa phục vụ cho áp đặt một Ý thức hệ nhằm đi tới  “Thiên đàng trần thế“ cho Xã hội. Suốt những chục năm trường, Thế giới Cộng sản khép kín bằng những hàng rào tre, rào sắt, bằng bức tường Bá Linh… để đảng Cộng sản áp đặt một thể chế Chính trị, thực hiện một “Thiên đàng trần thế“. Nhưng vào thập niên 90, các đảng Cộng sản Nga và các nước Đông Âu thấy rõ rằng “Thiên đàng trần thế“ chỉ là ảo mộng không thể thực hiện. Dân chúng và các đảng Cộng sản Nga và Đông Aâu đã trở về thực tế và từ bỏ ảo mộng. 
Giai đoạn ĐỘC TÀI
để cố thủ giữ quyền hành cho đảng 
Trong khi các đảng Cộng sản Nga và Đông Aâu cùng Dân dẹp đi ảo mộng, thì đảng Cộng sản Trung quốc và đảng Cộng sản Việt Nam, dù cũng ý thức “Thiên đàng trần thế“ chỉ là ảo mộng, nhưng đã quá tham lam về quyền hành cho riêng đảng. Hai đảng này không còn nghĩ đến Xã hội nữa mà chỉ cố thủ giữ lấy quyền cai trị cho riêng đảng. Đây là giai đoạn sử dụng ĐỘC TÀI để phục vụ cho quyền hành của đảng. Độc tài mang động lực ích kỷ phục vụ cho quyền hành của riêng đảng. ĐỘC TÀI thời Lénine, Staline… mang ý nghĩa cao hơn, đó là nhằm Xã hội mà độc tài, trong khi đó ĐỘC TÀI tại Trung quốc và Việt Nam không còn mang ý nghĩa phục vụ Xã hội mà chỉ vì ích kỷ phục vụ cho quyền hành của đảng. 
Giai đoạn ĐỘC TÀI
để cướp giật lợi lộc vật chất cho cá nhân 
Bí lối về Kinh tế, Dân chúng đói ăn, nên hai đảng Cộng sản Trung quốc và Việt Nam  buộc lòng phải mở cửa để kiếm cơm từ Thế giới Tự do. Quyền hành mà hai đảng cố thủ giữ lấy trên đây trở thành một phương tiện để những cá nhân đảng viên cướp giật Lợi lộc vật chất cho riêng mỗi người, bất chấp đau khổ của Xã hội và ngay cả bất chấp mang tai tiến cho đảng. Tham nhũng, Lãng phí lan tràn mà Hội nghị Trung ương 6 CSVN và Đại Hội 18 của đảng CSTQ buộc lòng phải thú nhận để Dân chúng thấy những thối nát của đảng. Từ giai đoạn phục vụ Ý thức hệ cho Xã hội, đến giai đoạn cố thủ giữ quyền hành cho riêng đảng bất chấp Xã hội, ĐỘC TÀI ở giai đoạn thứ ba này chỉ nhằm phục vụ cho việc cướp bóc của chung thành của riêng cho từng cá nhân đảng viên. 
Giai đoạn ĐỘC TÀI
để chạy tội ăn cướp và sợ mất đi những gì đã ăn cướp được 
Khi mỗi cá nhân đảng viên, nhất là lãnh đạo cao cấp, đã cướp giật bẩn thỉu ngập họng rồi, thì tự họ nẩy sinh một mặc cảm tội lỗi. Những người mang mặc cảm tội lỗi thì sợ sệt đủ điều: sợ Xã hội trừng phạt mình, sợ chính những đảng viên khác tố cáo mình và sợ nhất là sợ mất đi những gì đã cướp giật được. Trong Thánh Kinh của dân Do thái, cái sợ của Cain sau khi đã giết em mình là Abel, là cái sợ theo mình ở bất cứ nơi nào. Đó là cái sợ từ mặc cảm tội lỗi. Hội nghị Trung ương 6 CSVN không lấy được quyết định gì mà Xã hội đòi hỏi  bởi lẽ chính những cá nhân đến họp mang mặc cảm tội lỗi giống nhau và không dám quyết định trừng phạt người khác. ĐỘC TÀI của CSVN trong giai đoạn này chỉ là cái phản ứng của những con người mang mặc cảm tội lỗi và lo sợ mất những gì đã cướp giật được. Bài giảng thuyết mới đây của Trần Đăng Thanh , khi nói về Sổ hữu, cho thấy mối lo sợ mất đi những lợi lộc vật chất của mỗi đảng viên. ĐỘC TÀI trong giai đoạn này của CSVN  là phản ứng của những kẻ tội lỗi sợ sệt.  Họ kết án, bỏ tù bất cứ ai mà họ nghĩ rằng có thể khui ra những bẩn thỉu của họ và làm cho họ mất đi những gì đã cướp giật được. Đây là thứ ĐỘC TÀI đốn mạt nhất của một kẻ tội lỗi không còn biết đâu là phải trái lúc đưa ra những biện pháp ĐỘC TÀI. 
Khó thắng ĐỘC TÀI Cộng sản hiện nay
bằng bằn lý luận Nhân quyền hay “đối thoại“ 
Xin nhắc lại hình ảnh những con chó đói, khi chúng đã ngậm cục xương rồi, thì khó lòng giật lại cục xương mà chúng ngậm.
Nhìn những cuộc lật đổ ĐỘC TÀI như HUSSEIN, BEN ALI, MOUBARAK, KHADAFFI, với những khó khăn đưa đến đổ máu. Đây là những nhà Độc tài đã vơ vét tài sản quốc gia cho mình và cho gia đình đến ngập họng. Những nhà độc tài này biết tình trạng phải đi đến nguy hiểm ngay cho tính mạng của mình, nhưng đã liều chết để bảo vệ tài sản đã cướp giật được và cuối cùng họ đã chết thực sự vì tiếc của cải đã cướp giật được.
Nói như vậy để chúng ta ý thức rằng cuộc đấu tranh đòi Nhân quyền để có được TỰ DO hiện nay là cuộc đấu tranh chống lại thứ ĐỘC TÀI của cả một tập đoàn (đảng) không còn lý tri suy xét phải trái, mà chỉ còn đê hèn cố thủ liều chết để bảo vệ tài sản vật chất đã cướp giật được. 
Sự sụp đổ Cộng sản Nga và các nước Đông Âu 
Một số người không ngờ sự sụp đổ này đã diễn ra bất ngờ và mau chóng. Thực ra ĐỘC TÀI thời ấy là thứ độc tài mang ảnh hưởng triết học. Những Triết gia thường độc tài và luôn luôn lý luận để đánh bại những lý thuyết đi trước và tìm mọi lý luận để độc tôn lý thuyết của mình.
Lénine, nhà chính trị, làm Cách Mạng 1917 theo một ý thức hệ Xã hội phát xuất từ những Triết gia. ĐỘC TÀI của Lénine và Staline… là để áp đặt một khuôn mẫu quyền hành cai trị và một tổ chức xã hội mà họ tin tưởng sẽ đưa đến một “Thiên đàng trần thế“. Vào những năm 90, chính những đảng viên Cộng sản thấy rằng “Thiên đàng trần thế“ như một ảo mộng không bao giờ có được. Việc từ bỏ Cộng sản tại Nga và tại Đông Âu chỉ là việc dân chúng và soa đông chính những đảng viên Cộng sản thấy rằng mình phải ra khỏi ảo mộng để trở về với thực tế mà điển hình là dạ dầy của họ rỗng tuếch.
Sự sụp đổ của Nga và Đông Âu xẩy ra bất ngờ và mau chống vì cái nhận thức phải từ bỏ ảo mộng Cộng sản đã chín mùi. Từ bỏ ĐỘC TÀI cho Ý thức hệ ở bình diện lý luận triết học dễ dàng hơn là từ bỏ ĐỘC TÀI vì  con người trở thành đê hèn mù quáng không còn lý luận,  dám chết theo với tài sản đã cướp giật được một cách bất chính. 
Khó khăn sụp đổ ĐỘC TÀI đê hèn CSVN hiện nay 
Ngày nay, khi tháo gỡ ĐỘC TÀI, khi đối thoại hòa giải hòa hợp với ảo tưởng làm giảm ĐỘC TÀI, khi nhân danh Nhân quyền để chống ĐỘC TÀI, phải biết rõ cái ĐỘC TÀI hiện nay của CSVN là phản ứng điên loạn của một kẻ mang mặc cảm tội lỗi và sợ sệt mất đi những gì đã cướp giật được.
         Ở cái thời từ bỏ ĐỘC TÀI tại Nga và Đông Âu, dân đứng lên, không cần phải bạo động, mà chỉ cầnlàm Cách Mạng xanh hay Cách Mạng nhung, dân đã có hậu thuẫn tâm lý của cả quân đội, công an, thậm chí của một số đông đảng viên đảng Cộng sản vì chính họ đã vỡ mộng “Thiên đàng traan thế“ được hứa hẹn để họ phải thi hành ĐỘC TÀI áp đặt Ý thức hệ. Nhưng với ĐỘC TÀI hiện nay tại Việt Nam và tại Trung quốc, dân chúng không thể chỉ dùng lý luận, khiếu nại, bất bạo động, Cách Mạng xanh hay nhung… mà đòi được Nhân quyền, có được TỰ DO bở vì cái ĐỘC TÀI ngày nay là của những kẻ đê hèn, táng tận lương tâm, ăn cướp tài sản quốc gia, thậm chí nhà đất của những dân nghèo. Họ không còn ĐỘC TÀI vì Ý thức hệ nữa, mà ĐỘC TÀI vì bảo vệ những gì đã cướp giật được. Họ tìm cách bắt giữ và bỏ tù tất cả những ai muốn moi móc ra cho quần chúng biết sự bẩn thỉu gian lận của họ. Thậm chí họ sẵn sàng sử dụng sức mạnh công an, quân đội để tàn sát những ai đòi Công lý, Nhân quyền, TỰ DO chống lại ĐỘC TÀI chỉ vì họ sợ mất đi những tài sản đã cướp giật được.
         Chúng tôi có hai xác tin rằng:
=>     Chỉ đấu tranh cho Nhân quyền bằng lý luận, bằng ngoại giao, bằng bất bạo động, chúng ta khó lòng thắng ĐỘC TÀI Cộng sản ngày nay vì họ đã mất lý luận mà trở thành đê hèn bảo vệ những gì đã cướp giật được giống như chó đói đang ngậm cục xương. Còn “đối thoại“, “hòa hợp hòa giải“ với những kẻ đê hèn, chỉ còn biết mù quáng bảo vệ những gì đã cướp giật được, đó chỉ là công việc thiêu thân trước những kẻ không còn lý luận nữa.
=>     Chỉ còn một con đường duy nhất: Dân chúng NỔI DẬY để cứu lấy chính cuộc sống của mình  bằng chôn vùi đảng cướp CSVN, những kẻ đã cướp giật tài sản quốc gia và nhà đất của dân nghèo để làm tài sản riêng. Đảng cướp này nay trở thành đê hèn, dùng đủ mọi biện pháp ĐỘC TÀI để chận họng những ai muốn phanh phui ra tài sản cướp giật của họ. Quần chúng NỘI DẬY phải cho những tên cướp này thấy SỨC MẠNH của mình, nếu không chúng sẽ liều chết để bảo vệ tài sản cướp giật của chúng. 
Kết luận 
         Đại tá Giáo sư Trần Đăng Thanh đã ngu xuẩn tiết lộ bí mật cái ĐỘC TÀI đê hèn của CSVN:
*       Kiên tri giữ đảng CSVN và Cơ chế hiện hành vì lý do sợ mất Sổ hữu (cục xương) mà đảng viên (đàn chó) đang ngậm;
*       Nịnh Trung quốc, dù phải bán lãnh thổ lãnh hải, cốt ý để Trung quốc che chở cho sự tồn tại của đảng và Cơ chế.
         Tất cả chỉ vì muốn ngậm chắt lấy cục xương, mặc cho đất nước tan tành và dân tộc đau khổ ! 
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 31.12.2012
Web: http://VietTUDAN.net

0 comments:

Post a comment

Bài Xem Nhiều