We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Wednesday, 20 March 2013

ÚC CHÂU: ĐÊM THẮP NẾN TẠI PAUL KEATING PARK - BANKSTOWN (SYDNEY)
ĐÊM THẮP NẾN TẠI ÚC CHÂU
VIGIL NIGHT Đêm Thp Nến Th Sáu ngày 22 Tháng 3 năm 2013
7gi ti ti: PAUL KEATING PARK - BANKSTOWN (SYDNEY)
Đầu năm nay, nhà cầm quyền Cộng Sản đã công bố Dự Thảo sửa đổi Hiến Pháp 1992 và kêu gọi người dân góp ý. Trong thời gian vừa qua các vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo lớn như Phật Giáo, Công Giáo, Cao Đài, Hòa Hảo,Tinh Lành cùng một số nhà trí thức, nhà báo, nhà văn và đông đảo quần chúng đã lên tiếng. Tất cả đều kêu gọi bãi bỏ điều 4 Hiến Pháp, bãi bỏ độc quyền lãnh đạo đất nước của đảng Cộng Sản Việt Nam, thực hiện tam quyền phân lập, đem chánh trị ra khỏi quân đội, trả lại quyền làm chủ đất nước cho dân tộc Việt Nam.
Để ủng hộ phong trào đòi tự do dân chủ trong nước, Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu NSW cùng với các tôn giáo sẽ tổ chức Đêm Thắp Nến và Cầu Nguyện với sự tham dự của tất cả các vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo để cầu nguyện cho Việt Nam, đồng thời để bày tỏ sự ủng hộ của Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại đối với những đòi hỏi chánh đáng của người dân trong nước. Đêm Thắp Nến sẽ được tổ chức nhưa sau:
Địa điễm:      Paul Keating Park – Bankstown
Thời gian:     7 giờ tối thứ Sáu ngày 22 tháng 3 năm 2013
Trân trọng kính mời quí vị bớt chút thời gian đến tham dự buổi sinh hoạt quan trọng này để hổ trợ đồng bào trong nước, cũng như nói lên lập trường đòi tự do dân chủ cho Việt Nam của Cộng Đồng chúng ta.
Trân trọng kính mời
TM/Ban Tổ Chức
Nguyễn Văn Thanh
Chủ Tịch

http://www.lyhuong.net/uc/index.php/shcd/2825-2825

--------
 Biểu Tình Chống Văn Công Việt Cộng Đàm Vĩnh Hưng tại Melbourne, Australia - 17.03.2013

 
DSC_1265bt.jpg DSC_1415bt.jpg DSC_1515bt.jpg DSC_1316bt.jpg DSC_1341bt.jpg DSC_1422bt.jpg DSC_1446bt.jpg DSC_1333bt.jpg DSC_1360bt.jpg DSC_1350bt.jpg DSC_1539bt.jpg DSC_1319bt.jpg DSC_1514bt.jpg DSC_1418bt.jpg DSC_1301bt.jpg DSC_1272bt.jpg DSC_1394bt.jpg DSC_1361bt.jpg DSC_1305bt.jpg DSC_1344bt.jpg DSC_1427bt_1.jpg DSC_1283bt.jpg DSC_1516bt.jpg DSC_1389bt.jpg DSC_1288bt.jpg DSC_1262bt.jpg DSC_1502bt.jpg DSC_1426bt.jpg DSC_1343bt.jpg DSC_1447bt_1.jpg DSC_1371bt.jpg DSC_1441bt.jpg DSC_1289bt.jpg DSC_1488bt.jpg DSC_1331bt.jpg DSC_1417bt.jpg DSC_1337bt.jpg DSC_1382bt.jpg DSC_1410bt.jpg DSC_1329bt.jpg DSC_1304bt.jpg DSC_1411bt.jpg DSC_1374bt.jpg DSC_1264bt.jpg DSC_1464bt.jpg DSC_1403bt.jpg DSC_1503bt.jpg DSC_1358bt.jpg DSC_1455bt.jpg DSC_1346bt.jpg DSC_1427bt.jpg DSC_1343bt_1.jpg DSC_1499bt.jpg DSC_1282bt.jpg DSC_1445bt.jpg DSC_1501bt.jpg DSC_1481bt.jpg DSC_1520bt.jpg DSC_1518bt.jpg DSC_1359bt.jpg DSC_1466bt.jpg DSC_1364bt.jpg DSC_1384bt.jpg DSC_1522bt.jpg DSC_1397bt.jpg DSC_1280bt.jpg DSC_1540bt.jpg DSC_1438bt.jpg DSC_1381bt.jpg DSC_1366bt.jpg DSC_1402bt.jpg DSC_1300bt.jpg DSC_1527bt.jpg DSC_1425bt.jpg DSC_1279bt.jpg DSC_1281bt.jpg DSC_1263bt.jpg DSC_1412bt.jpg DSC_1538bt.jpg DSC_1419bt.jpg DSC_1296bt.jpg DSC_1345bt.jpg DSC_1444bt.jpg DSC_1447bt.jpg DSC_1463bt.jpg DSC_1400bt.jpg DSC_1387bt.jpg DSC_1534bt.jpg DSC_1270bt.jpg DSC_1290bt.jpg DSC_1329bt_1.jpg DSC_1442bt.jpg DSC_1532bt.jpg DSC_1275bt.jpg DSC_1440bt.jpg DSC_1307bt.jpg DSC_1324bt_1.jpg DSC_1431bt.jpg DSC_1500bt.jpg DSC_1331bt_1.jpg DSC_1407bt.jpg DSC_1273bt.jpg DSC_1460bt.jpg DSC_1383bt.jpg DSC_1317bt.jpg DSC_1369bt.jpg DSC_1348bt.jpg DSC_1357bt.jpg DSC_1401bt.jpg DSC_1277bt.jpg DSC_1320bt.jpg DSC_1424bt.jpg DSC_1353bt.jpg DSC_1509bt.jpg DSC_1260bt.jpg DSC_1524bt.jpg DSC_1494bt.jpg DSC_1352bt.jpg

http://gallery.baosaigon.info/index.php?option=com_content&view=article&id=98:biu-tinh-chng-vn-cong-vit-cng-am-vnh-hng-ti-melbourne-australia-17032013&catid=31:a-b-c-d-e-f&Itemid=115

0 comments:

Post a comment

Bài Xem Nhiều