We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Friday, 26 July 2013

NÃO NÙNG: "Nhà nghèo mới hay con hiếu - Nước loạn mới biết tôi trung"

ĐỌC CÂU THƠ THẤY NÃO NÙNG

http://2.bp.blogspot.com/-OpNhvJkLw2k/T3g4waN3h6I/AAAAAAAAFZQ/zC4ORuYq5WI/s1600/blogger+dieu+cay.jpg


Thương cho sông núi Lạc Hồng
Vì bày tặc tử, núi sông tan tành !
Bởi lòng mê chức, mê danh
Lắm tên núp áo tu hành quậy tung
Dẫn đường cho cộng tàn hung
Chui vào tôn giáo, đâm lưng chính quyền
Làm cho đạo pháp ngả nghiêng
Làm cho dân nước oan khiên khốn cùng
*
"Nhà nghèo mới hay con hiếu
Nước loạn mới biết tôi trung"
Một bày buôn núi bán sông
Xem thường đạo lý, tổ tông, giống nòi
Phản vua đoạt chức cướp ngôi
Chia nhau tiền thưởng giết người, giàu không ?
Nỡ đem xương máu Lạc Hồng
Dã tâm đổi lấy vài đồng đô la ....
Rồi đem đất nước sơn hà
Dâng cho Việt cộng, có là bất lương ???
*
"Nhà nghèo mới hay con hiếu
Nước loạn mới biết tôi trung"
Bảy Lăm, mất nước, hãi hùng
Vội vàng trốn cộng, vượt trùng, ra đi
Lắm người thù ấy, thề ghi
Ghi xong vội tẩy chi li mọi lời
Cộng nay thay đổi lắm rồi
Mau về thăm để hưởng đời hương hoa
Xá chi còn - mất sơn hà
Xá chi dân tộc nhạt nhòa oan khiên !
*
"Nhà nghèo mới hay con hiếu
Nước loạn mới biết tôi trung"
Từ ngày cộng chiếm núi sông
Chạy ra hải ngoại những ông hợp hòa
Nói thì yêu nước thương nhà
Làm thì thù ghét Quốc Gia cạn cùng ...
Trong nước cộng đánh trống tùng
Ngoài này chuông mõ vội tung nhịp nhàng  
Nam mô trong đỏ ngoài vàng
Nhưng là Cư Sĩ thì làng ... thua thôi !
Những ông cư sĩ tuyệt vời
Ăn không nói có hơn người thế gian !!!
Tay gõ mõ, tay thắp nhang
Mồm vu cáo tội người oan dưới mồ
Góp tay đập nát cơ đồ
Mà ông vẫn mãi nam mô chưa ngừng !
*
"Nhà nghèo mới hay con hiếu
Nước loạn mới biết tôi trung"
Đọc câu thơ thấy não nùng
Xót người Quốc Sĩ khôn ngưng giọt sầu ...
Ngô Minh Hằng

0 comments:

Post a comment

Bài Xem Nhiều