We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Saturday, 20 July 2013

Tưởng-Niệm 59 Năm Quốc Hận Chia Đôi Đất Nước 20-7-1954


ởng-Niệm 59 Năm Quốc Hận Chia Đôi Đất Nước 20-7-1954 – 20-07-2013, Thành Kính Tri Ân Cố Tổng Thống Ngô-đình-Diệm người sáng lập nền Đệ Nhất Việt-Nam Cộng-Hòa
In đè Chiến Dịch Huynh Đệ
Bộ tem Di Cư Phát hành ngày 11/10/1955 nhân dịp kỷ-niệm "Đệ-nhất Chu-niên Di-cư của đồng bào Bắc và Bắc Trung Việt".

Những con Tem Không Răng Cưa Quý Hiếm của Việt-Nam Cộng-Hòa - Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc sưu khảo 
1/ Tem phạt Con Rồng
tem phạt con rồng

Tem phạt con rồng phát hành ngày 06/06/1955. Loại 2 $ kích thước 20x24, số lượng 1 triệu; Loại 3$, 5$, 10$, 20$, 30$, 100$ cùng kích thước và số lượng phát hành. Răng cưa có 13 cái. Do nhà Helio-Vaugirad, Paris, Pháp ấn hành.
2/ Con Rùa
tem con rùa, bưu hoa việt nam cộng hòa
tem con rùa, rùa thần
tem con rùa
Giá tiền 0$30-nâu; 0$50-xanh; 1$50-tím. Họa-sĩ Nguyễn Thanh Thu vẽ.. Do nhà in tem thơ đại lộ Brune, Paris  thực hiện bằng kỷ thuật chạm nổi. Số lượng in: 0$30-3 triệu, 0$50-3 triệu, 1$50-6 triệu. Phát hành ngày 20/07/1955 nhân khánh-thành. Triển lãm đệ nhất chu-niên Chính-phủ Ngô Đình Diệm. Đề tài: Con Quy trên mặt nước, trên mai có sách Lạc-Thư.. Dấu kỷ niệm: Dấu kỷ-niệm tại Chánh Thâu-Cục Bưu-điện Sài Gòn bằng Việt-ngữ và Pháp-ngữ tại Sài Gòn
3/ Di Cư
tem tho viet nam, tem di cư, tem thơ việt nam
Giá tiền 0$70- đỏ; 0$50-nâu thẫm; 10$-xanh đen; 20$-nâu vàng; 35$-xanh nước biển; 100$-xanh tím nâu vàng. Họa-sĩ Trần-Kim-Hùng vẽ. Do nhà in tem thơ đại lộ Brune, Paris  thực hiện bằng kỷ thuật chạm nổi. Số lượng in: 0$50-500 ngàn, 0$80-500 ngàn, 10$-200 ngàn, 20$-200 ngàn, 35$-500 ngàn, 100$-100 ngàn. Phát hành ngày 11/10/1955 nhân dịp kỷ-niệm "Đệ-nhất Chu-niên Di-cư của đồng bào Bắc và Bắc Trung Việt". Đề tài: Một đoàn người di-cư, vượt trùng dương trên một chiếc bè mỏng-manh, bập bềnh sóng nước, xa xa vừng thái dương tỏa sáng, báo hiệu miền Nam, nguồn hy vọng của họ. Dấu đặc biệt: a) Nhật-ấn "Ngày đầu tiên" bằng Việt ngữ, và Pháp ngữ tại Chánh Thâu-Cục Bưu-Điện Sài Gòn; b) Dấu kỷ-niệm hình chữ-nhật được đóng tại Bưu-cục Sài Gòn bằng ba thứ tiếng: Việt, Anh và Pháp. VIỆT: Một triệu dân di-cư: Thắng lợi rực-rỡ của Thế-giới tự-do chống Cộng-sản độc-tài. ANH: One million of refugees: A great victory of Free World against totalitarian Communism. PHÁP: Un million de réfugés: Victoire éclatant du Monde Libre sur le Communisme totalitaire.
4/ Kỷ Niệm Đệ Nhất Chu Niên Ngày Thâu Hồi Dinh-Độc-Lập
Dinh Độc-Lập
Phong bì Ngày Đầu Tiên 07/09/1955 Kỷ Niệm Đệ Nhất Chu Niên Ngày Thâu Hồi Dinh-Độc-Lập ghi giá 5$. Bên Trái phong bì in hình Thủ tướng Ngô Đình Diệm.

0 comments:

Post a comment

Bài Xem Nhiều