We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Thursday, 7 November 2013

Tham luận: TUỔI TRẺ VIỆT NAM HẢI NGỌAI CÓ THỂ LÀM GÌ CHO CỘNG ĐỒNG VÀ CHO QUÊ MẸ VIỆT NAM.
        Khi nói tuổi trẻ việt nam hải ngọai, chúng tôi muốn nói đến cac bạn trẻ vốn là con em thế hệ cha chú, những người có căn cước chung tỵ nạn cộng sản, đã hiện diện tại Hoa Kỳ cũng như trên nhiều quốc gia khác ở hải ngọai, không phải vì lý do kinh tế, mà vì lý do chính trị: Không chấp nhân chế độ độc tài cộng sản, mà cha chú họ đã phải rời bỏ Việt Nam bằng mọi cách, dù nguy hiểm đến tính mạng, để đi tìm tự do. Những người trẻ mà dù muốn hay không cũng đã chọn quốc gia mình đang sống là quê hương thứ hai sau Quê Mẹ Việt Nam, là Tổ quốc thứ hai, sau Tổ Quốc Việt Nam.Vậy thì, những Ban trẻ này có thể làm gì cho Cộng Đồng, Cho Quê Mẹ Việt Nam, trong hiện tại cũng như tương lai?
        Muốn trả lời câu hỏi này, tuổi trẻ Việt Nam hải ngọai cần biết những nhu cầu của các Cộng Đồng Việt Nam hải ngọai, cũng như của Quê Mẹ Việt Nam trong hiện tại cũng như tương lai.
         Đối với các Cộng Đồng và Quê Mẹ Việt Nam, muốn biết những nhu cầu trong hiện tại và tương lai, các Bạn Trẻ Việt Nam cứ nhìn vào những gì tốt đẹp mà thế hệ cha chú đã và đang làm, từ quá khứ đến hiện tại ở các cộng đồng Việt Nam hải ngọai, và biết được những ước vọng tương lai của thế hệ cha chú cho Cộng Đồng Việt Nam trong lòng quốc gia đang sống và cho Đất nước Việt Nam mai hậu.Biết những việc làm tốt đẹp và ước vọng tương lai của thế hệ Cha Chú để cùng tham gia, tiếp nối, biến những ước mơ tương lai thành hiện thực.
         Vậy những việc làm tốt đẹp và những ước mơ tương lai của thế hệ cha chú là gì?
         Từ quá khứ đến hiện tại ở các cộng đồng Việt Nam hải ngọai, thế hệ cha chú đã thực hiện những điều tốt đẹp cho tổ chức cộng đồng, cũng như những họat động trên  các lãnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội… nhằm thực hiện hai nghĩa vụ căn bản đối với Cộng Đồng và đối với Đất nước Việt Nam.
       Về tổ chức Cộng Đồng, thế hệ cha chú đã không ngừng xây dựng, duy trì, củng cố và phát huy các tổ chức Cộng Đồng Việt Nam luôn đòan kết, thống nhất, ngày càng vững mạnh,uy tín và phồn vinh, để tạo uy thế cho một cộng đồng sắc dân thiểu số trong lòng quốc gia đang sống. Từ thế và lực mạnh, có thể bênh vực, bảo vệ hữu hiệu các quyền lợi hợp pháp, chính đáng của mọi đồng hương sống chung và gắn bó nhau trong cộng đồng. Và vì vậy, giới trẻ, ngòai thời gian và nỗ lực thăng tiến nghề nghiệp, lo cho đời sống cá nhân, gia đình, cần tiếp nối bằng cách tham gia vào cơ chế lãnh đạo và điều hành các họat động công ích của Cộng Đồng, như ứng cử vào các chức vụ Hội Đồng hay Ban chấp hành Cộng Đồng; hoặc tham gia vào các Ban, ngành trong cơ chế vận hành của Cộng Đồng, để trong tương lai thay thế hòan tòan vai trò tổ chức, lãnh đạo các họat động công ích trong Cộng Đồng. vì dù muốn hay không thế hệ cha chú rồi đây cũng phải về hưu khi tuổi già sức yếu, chí thì còn, song lực bất tòng tâm.
       Về các họat động tốt đẹp của thế hệ cha chú,trên lãnh vực chính trị, các bạn trẻ cần tham gia tích cực các họat động đấu tranh chống cộng vì mục tiêu dân chủ hóa Việt Nam, tạo tiền đề cho công cuộc xây dựng, phát triển Quê Mẹ Việt Nam đến giầu mạnh, văn minh tiến bộ theo kịp đà tiến hóa chung của nhân lọai. Một mục tiêu cao cả, vì đồng bào trong nước và vì Tổ Quốc Việt Nam, mà thế hệ cha chú đã hy sinh xương máu, chiến đấu từ nhiều thập niên qua, cho đến nay vẫn không bỏ cuộc, vì niềm tin tất thắng của chính nghĩa đấu tranh của mình.
      Nhiệm vụ của giới trẻ Việt Nam hải ngọai, không chỉ tiếp nối các họat động và truyền thống đấu tranh này, để sớm thành đạt mục tiêu tối hậu cho Quê Mẹ Việt Nam, mà còn phải nỗ lực thăng tiến Cộng Đồng mọi mặt, tích cực đi vào dòng sinh họat chính của quốc gia đang cưu mang mình, bằng tài năng, nỗ lực cá nhân, thành đạt các chức vụ dân cử hay công cử  các cấp, các ngành,để trong hiện tại cũng như tương lai có vị thế có thể tạo được ảnh hưởng thuận lợi, tốt đẹp cho Cộng Đồng và phần nào cho Quê Mẹ Việt Nam.Thành quả này nếu có được không chỉ là vinh dự, lợi ích cá nhân, mà còn là niềm tự hào dân tộc Việt, niềm hãnh diện của Cộng Đồng Việt Nam gốc thiểu số trong lòng Quốc gia bản địa.
        Về các họat động tốt đẹp trên lãnh vực văn hóa, nhằm bảo tồn và phát huy chữ Việt, Tiếng Việt, truyền thống lịch sử và văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt , bao lâu nay đã là một trong những mối ưu tư hàng đầu của thế hệ cha chú. Trên thực tế hầu hết các cộng đồng Việt Nam tỵ nạn tại hải ngọai từ lâu đã có những việc làm cụ thể như: Mở các lớp dậy căn bản tiếng Việt và lịch sử, văn chương Việt, dành cho các tuổi thanh thiếu niên Trung học, do các Giáo hội hay hiệp hội tổ chức.Một số nơi như Houston do sáng kiên của hội đòan, như Hội Văn Hóa Khoa Học Việt Nam, mở các khóa học chuyên đề độc lập, hay các bậc thức giả, đã xin mở bộ môn giảng dậyTiếng Việt, lịch sử, văn hóa, văn chương Việt Nam, tại các đại học cộng đồng địa phương cho các sinh viên Việt Nam.
         Mặt khác, trong các cộng đồng Việt Nam, đã hình thành các đòan thể văn hóa xã hội, điển hình như các Hội Đền Hùng, Hội Bảo Tồn Lịch sử Văn Hóa Việt, Hội Văn Hóa Khoa Học Việt Nam, Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam… với các sinh họat đều nằm mục đích chung là bảo tồn những truền thống văn hóa, những phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc, để giữ vững  bản sắc dân tộc cho các thế hệ trẻ hải ngọai hiện tại cũng như tương lai.Tất cả những nỗ lực và họat động này, thiết tưởng giới trẻ cần tham gia, tiếp nối, ngõ hầu duy trì được mãi mãi bản sắc dân tộc và căn tính Việt Tộc, dù trải qua bao thế hệ sau này sống nơi các quốc gia tại hải ngọai.
        
              Tựu chung, một khi thấy được những việc làm tốt đẹp, cho những mục tiêu cao đẹp trong hiện tại và hiểu được ứơc muốn tương lai của thế hệ cha chú, các bạn trẻ Việt Nam có thể tự nhận biết mình có thể làm gì cho Cộng Đồng đang sống và Quê Mẹ Việt Nam trong hiện tại cũng như tương lai. Thực tế từ lâu bậc cha chú đã có những nỗ lực thể hiện qua các họat động cá nhân hay đòan thể nhằm thành đạt ước muốn chung. Hiệu quả thấy được là nhiều bạn trẻ, dù chưa đông, đã tham gia vào các sinh họat Cộng Đồng trên mọi lãnh vực tổ chức, sinh họat Cộng Đồng về chính trị, văn hóa, phúc lợi xã hội và công ích …..
         Vì vậy, thiết tưởng, cả hai thế hệ già cũng như trẻ trong hiện tại cũng như tương lai cần kết hợp, đẩy mạnh, phát huy các thành quả trong hiện tại, để thành đạt các mục tiêu ích thiện trước mắt cũng như lâu dài cho Cộng Đồng và cho Đất nước Việt Nam. Các Bạn Trẻ, ngòai những việc cần phải làm để giúp ích cho Cộng Đồng và cho Quê Mẹ Việt Nam, cần luôn ý thức rằng, là người Việt Nam, dù sống ở bất cứ nơi đâu tại hải ngọai, các bạn trẻ thế hệ hiện tại cũng như các thế hệ mai sau, đừng quên nguồn gốc mình là người Việt Nam, đừng quên Quê Mẹ Việt Nam, luôn tự hào là người Việt Nam. Mỗi bạn trẻ, tùy năng lực, cần tự giác tự nguyện trợ giúp trên mọi lãnh vực cho Tổ Quốc Mẹ Việt Nam, góp phần làm cho dân tộc Việt Nam hùng cường, đất nước phát triển giầu mạnh và văn minh tiến bộ theo kịp đà tiến hóa chung của nhân lọai, để người Việt Nam, qua mọi thời đại, được sống tự do, ấm no, hạnh phúc.

Thiện Ý
Houston, ngày 17 tháng 10-2009
Houston, ngày 6 Tháng 11 năm 2013

0 comments:

Post a comment

Bài Xem Nhiều