We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Monday, 3 February 2014

Ty Nạn Cộng Sản : MÙA XUÂN VIỆT TỘC !

MÙA XUÂN VIỆT TỘC !
                 
 
        
Việt-Nam: gấm-vóc Sơn-hà
Tiền-nhân khó-nhọc: bôn-ba đắp-bồi
Khổ-công: tạo-dựng cơ-ngơi
Hy-sinh xương-máu: từ-thời lập-khai !
Viết-lên: Quốc-sử Anh-tài
Cà-Mau mũi-đất: trải-dài Nam-Quan
Trăm-năm Thuộc-địa: gian-nan ! 
Ngàn-năm Nô-dịch: vô-vàn xót-xa !...
                 ******
Sau-khi: Vẹm-cướp Quốc-Gia
Tài-nguyên Xã-tắc: Sơn-hà bể-dâu !
Ba-Đình khiếp-nhược: thờ-Tầu
Cầu-vinh mãi-Quốc: Chư-hầu nhục-không ?
Cờ-Tàu: đỏ-khắp Non-sông
Đồng-bào bất-mãn: rã-ròng cự-đương !
Hoa-kiều: tấp-nập đầy-đường
Dần-dà nuốt-trọn Quê-hương: Xứ-mình !...
      ******  
Cộng nô: liếm-gót Bắc-Kinh
Cống-dâng biển-đất: dân-tình đảo-điên !
Đồng-bào phản-đối: truân-chuyên
Côn-đồ đảng-Vẹm lộng-quyền: bắt-giam !
Cai-thầu Cộng-phỉ: gian-tham
Cướp-nhà ruộng-đất: Nạn-nhân kêu-gào !
Đồng-bào mất-của: xanh-xao
Giáo-dân đổ-máu: nỡ-nào ngồi-yên ?
                ******
Nếu còn: đảng-Vẹm Tà-quyền
Có ngày Trung-cộng: chiếm-nguyên Sơn-hà !...
Anh-thư, Tuấn-kiệt: xông-pha
Trừ-gian diệt-bạo: Sơn-hà đẹp-xinh
Cờ-Vàng Chính-nghĩa: hồi-sinh
Công-bình bác-ái: dân-tình thảnh-thơi
Biên-cương hải-đảo: phục-hồi
Mùa-Xuân Việt-tộc: sáng-ngời Non-sông !.
                                         Xuân-Nương


0 comments:

Post a comment

Bài Xem Nhiều