We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Wednesday, 26 February 2014

Thắp thêm 3 nén hương tạ ơn Sấm Trạng Trình linh ứng

Sấm Trạng Trình đã linh ứng

  Dương cước đây là Dương Chí Dũng. Dương bị đồng đội cho một cước vào hạ bộ đau điếng, mạng sống nay như chỉ treo mành. Làm sao biết dương đây là Dương Chí Dũng? Xin thưa dương không những là họ của hắn, mà còn là dê. Tên Dương Chí Dũng này cũng vì dê xồm, có bạn gái từa lưa nên mới ra nông nỗi, thế là đúng hắn rồi đấy ạ. Vậy là cái vụ Dương Chí Dũng đại chiến Phạm Quý Ngọ với kết cuộc là Ngọ die và Dương cũng gần chết đã linh ứng vào câu sấm của Trạng Trình...
*
Nửa đêm giờ Tí canh ba, nhằm giờ linh, bèn bày bàn thờ cúng Thiên Địa, xin quẻ Âm Dương để xem giải Sấm Trạng Trình. 
Nhìn lại bao nhiêu đời các vị vua chúa thời phong kiến nước ta, đều thấy người lập quốc 1 là anh hùng 2 là gian hùng. Anh hùng thì nhờ tài đức mà lên ngôi, gian hùng thì nhờ thủ đoạn mà cướp được. 
Lập quốc xong thì lo chỉnh đốn quyền lực, tận diệt kẻ chống đối. Sau khi yên vị thì nếu là minh quân sẽ lo kiến thiết cho dân giàu nước mạnh, còn là bạo chúa hôn quân thì sẽ lo vơ vét làm giàu cho bản thân. Đến cuối đời thì lo cất nhắc con cháu vào ngôi vị, truyền ngôi truyền ghế lại những mong cơ đồ giòng họ được trường tồn. Nếu may mắn gia đình có phước phận thì sanh con cháu tài hoa đức độ, mới mong kế được nghiệp còn làm rạng danh tổ tông, nhưng nếu nghiệp dày phước mỏng vì làm quá nhiều điều ác, sanh con ngu si bất hiếu thì cơ đồ chắc chắn sẽ tàn lụi chỉ sau một đời. Ấy là cái lẽ tự nhiên.
Nhìn vào lịch sử nhà Sản thì ta thấy rõ ràng quốc Sản được dựng lên bởi một kẻ gian hùng, vô tài vô đức cõng rắn cắn gà nhà, dùng thủ đoạn và mượn tay ngoại bang để cướp chính quyền. Vì là kẻ gian tham lại gian dâm vô độ nên lập quốc rồi chỉ biết lo vơ vét làm giàu cho bản thân, hưởng thụ cho bản thân, ra sức trù dập tiêu diệt kẻ chống đối, thậm chí tận diệt luôn cả đồng chí, đồng môn để củng cố quyền lực. Bắt ép các sử gia phải viết lịch sử theo ý mình, phải giấu nhẹm những trò tồi bại mà tung hô ca ngợi mình. Lại thực hành chính sách ngu dân để dễ bề tác oai tác quái.
Cái lớp người gian hùng đó giờ đã ra người thiên cổ cả rồi. Đúng theo lời Sấm Trạng Trình đã đoán:

Bao giờ Đồng cạn Hồ khô 
Chinh rơi Giáp rách cơ đồ mới yên 
Hồ, Đồng, Chinh đã đi từ sớm. Giáp ráng kéo chút tàn hơi đến năm ngoái cũng đã xuôi tay. Vậy còn cái thế hệ nhà Sản thứ hai thì thế nào? 
Hổ phụ thì sinh hổ tử, nhưng heo cha thì đẻ heo con lại thêm đời cha ăn mặn thì đời con khát nước. Cha mẹ toàn làm chuyện ác chuyện thủ đoạn thì con cái không được hưởng phúc ấm, vì vậy chẳng đứa nào nên người. Chúng đang từng ngày không những phá nát cái quốc Sản cha ông chúng dựng lên mà còn đem bán luôn cho ngoại bang để lấy tiền xài cho sướng. Không khác gì đám con cái bọn cướp cạn bán gia tài để ăn chơi sa đọa vậy. 
Trạng Trình đã có đoán qua 
Mã đề Dương cước anh hùng tận 
Thân dậu niên lai kiến thái bình 
Mã là năm Mã, cũng là Ngọ. Đúng là vừa qua năm Ngựa thì Ngọ đã "đề pa đi theo Lenin Các Mác". Giờ đã qua thế kỷ 21, dân nước ta cũng sính ngoại ngữ nên mình giải chữ đề ở đây là die, Mã đề là mã die, thì quả nhiên mới đầu năm là Ngọ die luôn rồi!
Còn dương cước đây là Dương Chí Dũng. Dương bị đồng đội cho một cước vào hạ bộ đau điếng, mạng sống nay như chỉ treo mành. Làm sao biết dương đây là Dương Chí Dũng? Xin thưa dương không những là họ của hắn, mà còn là dê. Tên Dương Chí Dũng này cũng vì dê xồm, có bạn gái từa lưa nên mới ra nông nỗi, thế là đúng hắn rồi đấy ạ. 
Vậy là cái vụ Dương Chí Dũng đại chiến Phạm Quý Ngọ với kết cuộc là Ngọ die và Dương cũng gần chết đã linh ứng vào câu sấm của Trạng Trình. 
Ấy vậy nay ta chỉ cần tàn tàn ngồi rung đùi chờ đến năm Dậu 2017 là sẽ thấy được ngày tàn của triều đại nhà Sản. Mệnh trời đã định, bọn chúng chẳng qua khỏi số đâu. Ai bảo làm ác quá làm gì? 
Thắp thêm 3 nén hương, cúi đầu cám ơn Tổ Tiên dân tộc Việt, tạ ơn Trạng Trình đã để lời cho con cháu. Cầu hồn thiêng sông núi phù trợ cho những người yêu nước luôn được bình yên và khỏe mạnh.

0 comments:

Post a comment

Bài Xem Nhiều