We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Tuesday, 29 April 2014

Frankfurt 39 năm Quốc Hận : Hình Ảnh Tưởng Niệm 30 Tháng 4 Đức Quốc 27-4-2014

Frankfurt, Đức Quốc: Hình Ảnh Tưởng Niệm Ngày Quốc Hận 30 Tháng 4 Năm 1975 tổ chức tại Frankfurt, Đức Quốc, ngày 27-4-2014

 


Sau 39 năm, ngày cs cưỡng chiếm miền Nam tự do, tàn phá đất nước và bán đất dâng biển cho tàu cộng. Người Việt tị nạn cs tại Đức quốc đã biểu tình phản đối và lên án chế độ với chính sách cai trị ngu dân và làm tay sai cho tàu cộng trước tòa tổng LS cộng sản tại Frankfurt am Maim
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
Bọn Việt cộng lấp ló bên trong
Hèn và nhục nhã cho bọn đàn áp nhân quyền

 
 
 
 Thế hệ Hậu duệ VNCH đang trực diện bọn Việt cộng tại tòa tổng lãnh sự Cộng sản tại Frankfurt
  
 
 
 
 
 
 
"Bè Lũ Việt Gian Cộng Sản Trả Lại Quyền Tự Quyết Cho Nhân Dân Việt Nam"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 
  
 


 
Chuyển bài: Trungduong

0 comments:

Post a comment

Bài Xem Nhiều