We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Friday, 2 May 2014

Hoà Lan 27.4.2014: Biểu Tình Ngày Quốc Hận 30/4


Biểu Tình Ngày Quốc Hận 30/4/2014 tại Hoà Lan (Phần 1)

Phản đối bạo quyền Việt Cộng, Ban Chấp Hành Cộng Ðồng Việt Nam Tỵ Nạn Cộng Sản tại Hoà-Lan đã cùng phối hợp với các đoàn thể tổ chức một cuộc biểu tình: Từ 13g00 đến 15g30 ngày chủ nhật 27-4-2014. Tại Toà Đại Sứ Việt Cộng, Nassauplein 12, 2585 EB Den Haag (The Hague), Holland (The Netherlands). Hình ảnh cuả Hans Smeekens.
Demonstration in front of the vietnamese communist embassy, Nassauplein 12, 2585 EB Den Haag (The Hague), Holland (The Netherlands). Sunday, April 27th 2014. Photo courtesy of Hans Smeekens.

---

0 comments:

Post a comment

Bài Xem Nhiều