We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Friday, 29 May 2015

Ngầu Pín : Quyền im lặng

Quyền im lặng

Ngầu Pín

Quyền im lặng là diễn biến hòa bình?
nghe nó nổ, mà hậu môn muốn thở!
Quyền im lặng là chống lại nhân dân
nghe nó xổ, mà bốc mùi xú uế!
Này đỗ văn đương, mi là ai?
học hành tới đâu mà nói năng... bừa như bãi... 
trong cái xứ Ba đình lắm quỷ nhiều ma!

Quyền con người, quyền tối thượng hiểu chưa?
sao cạy miệng nhân dân, bắt thật thà khai báo!
rồi dùng luật rừng để trị tội nhân dân?
Đừng cả vú lấp miệng em
dùng dao to diễn biến hòa bình
dùng búa lớn chống lại nhân dân
mà lòi cái đuôi cáo, chồn của đảng

Mi hiểu chưa? thế nào là diễn biến hòa bình?
là đảng ký Công hàm
là đảng họp Hội nghị Thành đô
để đảng cầu vinh, âm thầm bán nước
Mi hiểu chưa? thế nào là chống lại nhân dân?
là đảng chà đạp nhân quyền
là đảng bắt bớ, đánh đập, tù đầy nhân dân vô tội
chỉ vì biểu tình cho biển đảo quê hương
Mi hiểu chưa? chỉ có cái đảng bán nước Ba đình
mới có quyền im lặng với giặc tàu
để được 16 chữ vàng và 4 tốt

29.05.2015

Ngầu Pín
 photo ImLang-DoVanDuong-OK_zpsvrs8za4c.jpg
 photo NghiMaiKhongRa_zpsxljplbms.jpg

0 comments:

Post a comment

Bài Xem Nhiều