We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog Archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Friday, 26 June 2015

Ảo Ảnh Những Huyền Thoại Cộng Sản Từ Cách Mạng Đến Dân TộcTuần nầy  xin mời quý vị cùng chúng tôi phân tách những  từ ngữ « huyền thoại » được hệ thống truyền thông và tuyên truyền Cộng Sản cầm quyền trong nước « thời đại hóa » lại và thường được lợi dụng sử dụng khá bừa bãi nói đúng hơn lạm dụng để mỵ dân.

Ta chỉ thử lấy thí dụ hai từ ngữ : Cách Mạng  và  Dân Tộc thôi.
Cả hai được người Cộng sản sung công để diển tả những « hứa hẹn », những chương trình, hay những thay đổi, kề cả những thay đổi tầm thường nhứt. Người Cộng sản còn « cường điệu » hơn không ngần ngại « dao to búa lớn » dùng cả một từ ngữ dài lòng thòng  "Dòng thác Cách Mạng", để chỉ những thay đổi lớn, những xu hướng, hay hướng đi  do phát triển khoa học  kỹ nghệ tạo thành những thay đồi tập tục xã hội, hoặc hướng đi kinh tế và hướng suy nghĩ của nhơn loại

Những xu hướng mà họ tin rằng nhơn loại đang theo đuổi để toàn cầu hóa chủ nghĩa vô sản chuyên chính. Thế nhưng, thực tế con người không đi những gì họ vẽ ra mà « lại tự động » đi những hướng đi riêng, dẹp, vượt qua những chướng ngại vật, mà chính chủ nghĩa Cộng sản là một rào cản khổng lồ.

Ngày hôm nay, những xu hướng mới của thời đại buộc chúng ta phải nghĩ đến việc tham gia vào « thay đổi ». Phải, chúng ta đang sống trong một thời đại mà thay đổi do phát triển khoa học, thay đổi do nền kinh tế thị trường toàn cầu hóa, thay đổi do những giòng giao lưu văn hóa, giao lưu tin tức đã thay đổi toàn bộ những tập tục suy nghĩ, tập tục văn hóa các địa phương, ẩm thực, ăn mặc, phục sức, trang điểm... tất cả nhờ và do toàn cầu hóa đã biến một loại con người rất toàn bộ « toàn cầu » qua phong cách trang sức, y phục, ẩm thực... tóc nhuộm mầu, áo sơ mi bó,áo thun đầy chữ quảng cáo, quần jean denim, giầy vãi Nike, ăn sandwich MacDo, uống Coca Cola, nghe nhạc Rap,... là một trong những thí dụ đầy điển hình.

Tham gia vào thay đổi chưa đủ, những người trí thức, những người có tay nghề,  có kiến thức khoa học có thể tham gia tiên tri được những thay đổi, có một cái nhìn viễn tượng trong thay đổi.

Tương lai của một quốc gia như Việt Nam, muốn thoát Nghèo, thoát Đói phải làm sao có một đội ngũ trí thức, một đội ngũ kiến thức khoa học để tiên tri được thay đổi. Hiện nay số đông các quốc gia đang « đi lên », chỉ làm được việc là thuần túy chạy theo thay đổi, gọi là « thích hợp với thay đổi » thôi.

Các dân tộc các quốc gia đang đi lên đó chỉ, cũng như người Việt Nam chúng ta, đến ngày hôm nay, chỉ chú trọng đến thích nghi với thay đổi, nghĩa là chỉ biết tận dụng bản năng Thích Ứng, Hội Nhập để Sanh Tồn thôi ! Và đó là một hành động, một tinh thần, rất thụ động. Thế giới của các quốc gia « thích hợp với thay đổi khoa học, thích nghi với đời sống do các xứ tiên tiến đề nghị họp lại thành hoặc là một cái chợ, chỉ là một thị trường tiêu thụ khổng lồ thôi, và hoặc là nếu may mắn là một cái xưởng lắp ráp thi công nhờ giá cả công nhơn rẽ., nhờ đó tạo công ăn việc làm cho nhơn dân mình !  

I - Cách Mạng :

Tinh thần thụ động ấy – kiểu « cũng liều nhắm mắt đưa chân, thử xem con tạo xoay vần đến đâu ? » (Nguyễn Du Kim Văn Kiều) - dùng cho cá nhơn có thể tạm được, nhưng áp dụng cho một quốc gia chỉ mang lại từ tụt hậu đến lỗi thời.
Và đó là sự thật ngày nay của  toàn quốc gia Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam sau 40 năm cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam !

Thế mà người Cộng Sản Việt Nam đã dùng từ Cách Mạng để định nghĩa cái tinh thần của cái xã hội tương lai họ đề nghị tặng cho người dân Việt Nam ! Và cường điệu hơn nữa, người Cộng sản Việt Nam dùng từ ngữ Cách mạng để định nghĩa tất cả những sản phẩm của người Cộng sản và lý thuyết Cộng sản, từ Chế độ,  Cơ chế, Định Chế, thậm chí đến cả Con Người Cộng sản kể luôn cả Thời đại Cộng sản : « Chánh quyền Cách mạng », « Cơ quan cách mạng », « Con người Cách mạng »  và cả  thời đại « Cách mạng » hay cả văn hóa « Cách mạng » hay đạo đức « Cách mạng » (quái vật nào đây?)... Nhưng tiếc thay, những loạt từ Cách mạng ấy không tránh qua được  những tiêu cực của những « thay đổi », những « đổi đời »  Cách mạng đưa dân  miền Nam Việt Nam từ chết đến bị thương. Gia đình « đổi đời » đuổi ra khỏi thành phố để sống « đời sống mới cách mạng » con cái làm thanh niên xung phong đi đào kinh dẫn thuỷ nhập điền (ở một vùng kinh rạch đầy rẩy thuộc đồng bằng sông Đồng Nai hay sông Cửu Long mà đào kinh thì khác chỉ chở củi về rừng), vợ cùng con trẻ đi khai hoang « vùng kinh tế mới », chồng, quân cán chính chế độ phe thua cuộc, cũng « đổi đời » tù nhơn lao động ở những vùng sâu nước độc,  trong những trại tập trung  « goulag sô viết hay laogay trung cộng » ! Và cái mẫu Cách mạng đổi đời nầy, đến ngày hôm nay chẳng những không quy phục được mà cũng không thuyết phục  được dân chúng miền Nam và cuối cùng người miền Nam  phải liều chết vượt biên.

Thật vậy, qua những tiêu cực của những loạt hay đợt chánh sách Cách mạng khác nhau, kể cả Chánh sách Cách mạng Đổi mới hay Đời mới (dám) bỏ Kinh tế Bao cấp Cộng sản Chủ nghĩa để đi sang Kinh tế Thị Trường theo định hướng Xã hội Chủ nghĩa – lại một con quái vật khác  - của Nhà Cầm quyền Cách Mạng tuy có  đem tới vài phát triển nho nhỏ, có phần hơn thời bao cấp, nhưng cũng không khá hơn bao nhiêu, so sánh với  chánh sách kinh tế tài chánh thời Việt Nam Cộng hòa, mặc dù        trong thời chiến ! Trái lại, vì chỉ chú trọng lo « làm ăn kinh tế thị trường » quên xây dựng tương lai đất nước nên để « định hướng Xã hội Chủ nghĩa » tiêu cực, chôm chỉa, mánh mun, ăn chia, phong bì tham nhũng, chạy chọt áp phe, của cơ chế xin cho Cộng sản làm tụt hậu  gia tài văn hóa đạo đức của con người Việt Nam ngày nay.

Trước xu thế quá thay đổi của thời đại. trước sự thay đổi quá nhanh do sáng tạo khoa học kỹ thuật của thế giới, Nhà Cầm quyền Cộng sản Hà nội chỉ biết đi xin Tây, xin Mỹ giúp đở cầu viện xin tiền để được có dịp bớt ngắt, cắt xén chia chỉa, cò còm tham nhũng, bòn mót làm giàu. Việt Nam đất vàng, đất bạc, rừng vàng, biển bạc, nhưng dân chúng Việt Nam nghèo rớt mồng tơi, chỉ có cán bộ là giàu có thôi.

1/ Thiển Cận, Thủ Cựu, U Mê, do Truyền Thống hay do Cộng Sản ?

Từ thời xa xưa, cuối thế kỷ thứ 19, khi văn minh Âu Tây nhập đến Việt Nam, triều  đình Nhà Nguyễn cũng như các xã hội Á đông khác cũng lâm vào khủng hoảng của Việt Nam ngày nay trước những thay đổi của thời đại. Nước đến thì mới làm đê, đấp bờ, chánh sách của triều đình Nhà Nguyễn là nhượng bộ để cố giữ lấy hòa bình, chỉ biết ký những hòa ước mà không có một phương kế nào lâu dài. Ở Trung Hoa càng tệ hơn, khi các liệt cường lăm le xâu xé, triều đình Mãn Thanh vẫn cứ tiếp tục những xa hoa của xã hội phong kiến, giao việc đối ngoại cho ba tất lưỡi ngoại giao của Lý Hồng Chương. Ngày hôm, Nhà Cầm quyền Công sản Hà nội cũng đâu làm gì khác hơn ? Cũng vẫn dùng những công du, thăm viếng, làm phương kế « ngoại giao  cầu viện »,  hết đi sứ « khấu đầu dưới trướng » Tàu, lại du hành « cầu viện » Mỹ, tìm những trợ dược bên ngoài, trông vào ngoại viện, trông vào đầu tư ngoại quốc, thậm chí bán đất, bán rừng, bán đảo, bán biển, bán dân - con trai nam nhi lực lưởng thì coolie, cửu vạn nô lệ, nôm na dưới mỹ từ rất hàng hóa kinh tế thị trường « xuất khẩu lao động », gái nữ nhi đẹp đẻ thì xuất cảng là vợ các trai già độc thân các quốc gia phương Bắc « trai thừa gái thiếu » mua về  làm nô lệ tình dục, ... Tất cả chỉ để mong trước là cứu vãn một quốc gia suy sụp, xóa đói giảm nghèo, sau kiếm tý tiền «còm » chấm mút, làm giàu cho Đảng, làm lợi cá nhơn. Còn chuyện quốc gia, nhìn vào thực tế, cải cách thực tiển tận gốc tận rễ ? Sau tôi là trận hồng thủy – après moi, le déluge !

2 /Thời đại tin học, xã hội mới, văn hóa mới, con người mới :

Trong nhiều năm nay, thế giới đã đi vào một kỷ nguyên mới : thế giới to rộng nay đã biến thành một cái làng nhỏ. Con người không còn là những phần tử rời rạc nữa, mà là một phần tử của cộng đồng nhơn loại. Với tin học, với mạng lưới  thông tin quá hữu hiệu, một biến cố nhỏ ở một góc của địa cầu chẳng chốc truyền lan cùng khắp thế giới. Trong cuộc chiến Việt Nam trước đây, cái mà người Cộng sản tự hào là sáng tạo, thần thánh vô địch . .. thật sự chỉ dựa trên sự bưng bít, sự ngu dân,  và vũ khí to lớn nhứt của họ là sự thiếu hiểu biết của quần chúng. Trái lại, miền Nam chúng ta sở dĩ thất bại là thông tin và dư luận biết quá nhiều. Ngày hôm nay, chúng ta phải nói rõ rằng chúng ta thua là do nhóm ký giả Tây Phương « đâm sau lưng chiến sĩ » và ngay tại Tòa Bạch ốc.  

Nhưng vì sự thật vẫn không che dấu được là chúng ta chiến đấu để bảo vệ con người, bảo vệ tinh thần con người tự do, muốn được tự do, khao khát trân quý tự do, và bảo vệ cái văn hóa, và cái văn minh của một Quốc Gia Việt Nam Tự do, yêu chuộng Tự do, lựa chọn một chế độ Tự do.   

Nhờ vậy mà ngày nay, yếu điểm của Nhà cầm quyền Cộng sản là cũng sẽ  do thông tin và mạng lưới thông tin, người dân sẽ biết quá nhiều. Sự hiểu biết, do kinh  nghiệm bản thân của dân miền Nam truyền sang dân miền Bắc, nguồn giao lưu văn hóa đã giúp dân Bắc sau 20 năm sống trong tăm tối mở mắt nhìn được ánh sáng ở cuộc sống miền Nam. Thống nhứt dân nước là cái sai lầm nhứt của bọn Cộng sản. Một đât nước hai chế độ, mở cửa từ từ may ra Cộng sản kiểm soát được. Ngay những ngày đầu đến đất Nam, dân Bắc đã thấy rằng họ là « cán ngố, họ là lý Toét, Xã Xệ, họ là Mán ra thành phố ».
Dân Bắc  nghèo đói từ miếng ăn, miếng uống, từ văn chương, chữ nghĩa, dốt từ cái sử dụng hằng ngày, từ cái sơ đẳng nhứt, không biết giấy vệ sanh đi cầu, không biết băng vệ sanh cho phụ nữ, không biết đồng hồ mang tay, không biết cây bút nguyên tử, không biết cái bàn cầu vệ sanh, vì chỉ biết vệ sanh ra đồng, nâng niu cục phân để dùng lại bón rau bón cây để giúp canh tác lương thực,... cho đến cái thượng từng kỹ thuật.

Ông bạn Võ Hoài Nam, nhà văn Tiểu Tử, kỹ sư, cựu Giám đốc Kho Xăng Shell Nhà Bè trước Ngày Mất Nước, phải được nâng cấp đi từ Giám Đốc lên hàng « công nhơn tài tử nghiệp dư » sau khi Quân đội Cách Mạng vào Giải Phóng Sài gòn. Một hôm được công tác làm « tua gai » giới thiệu những bồn xăng  của Kho Xăng Nhà Bè. Khi anh Tiểu Tử nói các bồn to « bành ky » đều do các công nhơn miền Nam đóng, thì được ông cán bộ cao cấp Đinh Đức Thiện, chỉnh lại : «   Anh nói láo, làm gì có, bồn xăng to nhưng thế nầy chỉ có Mỹ làm cho các anh thôi, ngoài Bắc chúng tôi giỏi như thế, mà những bồn to thế nầy chỉ có anh Trung Quốc anh Liên Sô làm thôi ! ».

Kể câu chuyện nầy để nói rõ tại sao ngày nay văn hóa của Nhà đương quyền Cộng sản là văn hóa cầu viện, văn hóa ăn xin. Nó đã biến thành cái tập tục !
Cá nhơn chúng tôi, trách nhiệm một Xí nghiệp lớn Hảng Bia và Nước Đá Quốc tế (BGI-Brasseries et Glacières Internationales) chúng tôi thấy rõ cái kém cỏi về kỹ thuật của văn hóa Cộng sản vì làm việc hằng ngày dưới sự quân quản và kiểm soát của quân thắng trận chiếm đóng.
Việt Nam ngày nay cũng vậy, chúng tôi đọc đâu đó một bài viết hãnh diện con trẻ Việt Nam học Toán rất giỏi ? Và tự hào có cả Ngô Bảo Châu với cải Giải Thưởng Field về Toán Học ( tương đương với Giải Nobel). Phải, đúng, người Việt ta học giỏi,
học thuộc lòng, kiểu học chữ Nho, vì bị hán hóa từ ngày xưa nên những cái gì lý thuyết người Việt Nam đều có thể giỏi. Nhưng khi áp dụng ? Khoa Học thực tiển ? Khi cấn phải vào Khoa học áp dụng thì không thấy người Việt Nam. Có chăng là các công dân ngoại quốc gốc Việt, vì họ được nuôi dưởng trong một môi trường tự do, vượt giáo điều, tìm cái mới, tìm cái thay đổi mà không cần phải « dao to búa lớn » cho rằng ấy là « cách mạng, ấy là đỉnh cao trí tuệ loài người » !

Nhưng sau Ngày Quốc Hận của miền Nam, nhờ giao lưu (một chiều) Nam Bắc, nhờ vào Nam đội đồ về Bắc mà người miền Bắc dần dần văn minh hơn, biết xem đồng hồ, biết nghe Đài Phát Thanh thế giới, nhờ bê mấy cái « Đài » kiểu hiệu Zénith, nhận tin tùm lum, không cách chi Công An kiểm soát nổi.
Dân Bắc vào Nam chừng độ một năm, chúng tôi lúc ấy còn ở Sài gơn chưa « đi tù » đã chứng kiến dân Bắc nghe lén BBC rồi ! Và họ sung sướng nghe vì đây là những cửa sồ đầu tiên sau 20 năm sống trong đáy giếng bưng bít. Vì trước đây, sống trong bưng bít, chỉ nghe Đài tuyên truyền Hà Nội, tưởng ta là cái rốn của vũ trụ, nghe nghe BBC mở lòng, mở tai, mở mắt, thông thoáng nhưng lúc ấy chưa dám Mở Mồm ! Và ngay cả ngày hôm nay, có dám mở mồm, mở miệng đi nữa cũng phải hạn chế ngó trước nhìn sau !
Đúng là Hội Chứng « Con người vừa ra khỏi Hang » của Platon. Thật là ếch nằm đáy giếng. Ngồi với nhau trong Hang Pác Bó suy luận chuyện đời, điếc không sợ súng, xua đoàn dân công ăn độn bửa đói bửa no,  - sanh Bắc tử Nam - thì người lính Cộng sản chỉ có hoặc chết hoặc thắng trận thôi ! Được viện trợ dồi dào súng đạn, vũ khí giết người, nhưng chỉ với lương thực cầm hơi (lương khô Trung Cộng), người lính Việt Cộng là những con người máy, với một chương trình giết, chỉ phải thắng phải giết mới có ăn, mới có gạo trắng canh ngon, hay dở lắm cũng cơm sấy, thịt lon, nước trái cây ! Vì vậy, ngày nay, chúng ta người Việt Tự do chớ hỏi tại sao người lính Việt Cộng tàn sát đồng bào ở Huế năm 68, cũng đừng hỏi tại sao Việt Cộng nhẫn tâm  pháo vào thường dân tỵ nạn ở quốc lộ 1 năm 1972, hay bình thản pháo vào dân trên Con đường 19 từ Kontum đi về Qui Nhơn năm 1975 ! Văn hóa Giết, Cách Mạng là Giết  lầm hơn tha lầm. Anh bạn Đoàn Thanh Liêm vừa viết một bài kể chuyện Việt Minh sát hai những người không Cộng sản, đã từng cùng kháng chiến chống Pháp với họ, năm 1945.  Họ sát hại vì không cùng chủ thuyết Cộng sản với họ thôi ! Họ giết tất cả gần 3000 người Cao Đài vùng Quảng Ngãi miền Trung, họ giết tất cả các lãnh tụ các Đảng phái không Cộng Sản, quý vị Trương Tử Anh, Lý Đông A. Họ giết những người không đồng chánh kiến, Cu Phạm Quỳnh, nhà văn Khái Hưng, nhà cách mạng Tạ Thu Thâu, Cụ Chu Bá Phượng một cựu Bô trưởng của Chánh phủ Liên hiệp do chính Hồ Chí Minh cầm đầu. Trong Nam, các cán bộ Cộng sản Nguyễn Bình, Trần Văn Giàu, Nguyễn Trấn cho bắt, thủ tiêu, giết sạch cả các người Cộng sản, tuy cùng lý thuyết nhưng khác hệ phái, phe Đệ Tứ Quốc tế (4ème Internationale thường gọi là Trotskiste vì đứng về phía Trotsky, khác phe Lê Nin và Staline) như Phan Văn Hùm, Phan Văn Chánh Hồ Văn Ngà Trần Văn Thạch.. Cũng trong Nam họ giết cả các người có uy tín, có tên tuổi đề trừ hậu hoạn sau nầy có thể chống họ, kể cả những nhà ái quốc chống Pháp nhơn sĩ Bùi Quang Chiêu, vợ chồng Bác sĩ Hồ Vĩnh Ký, luật sư Dương Văn Giáo... hay cả Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ của Phật Giáo Hòa Hảo. Nói tóm lại, ai không Cộng sản là họ giết. Bộ máy Giết, chương trình Giết được ca tụng được  đưa lên hàng văn hóa, và đó là Cách Mạng. Với những nhận định do chính tay Hồ Chí Minh qua chữ ký CB (tức là Của Bác ) để cắt nghĩa tại sao phải giết Bà Cát Hanh Long Nguyễn Thị Năm là người Ơn của Cách Mạng, là Mẹ nuôi của Cách Mạng. Giết biến thành thơ, Giết biến thành Vè, với bài thơ Giết của Tố Hữu (tởm quá không nhớ nổi!), của Huy Cận, của cả Văn Cao (tuy là một nạn nhơn tương lai) trong bài quốc Ca « Đường Vinh Quang xây xát Quân Thù ». …
Chế độ Cách mạng là chế độ bưng bít, chế độ thủ tiêu, chế độ dẹp tất cả những rào cản đề cướp chánh quyền, chỉ chừa lại ngu dân, chừa lại dân nô lệ để xây đường Trường Sơn xâm lăng Nam Việt, chỉ chừa lại ngu dân biến thành những robot con người máy sanh Bắc tử Nam. Chế độ  nầy là chế độ cương quyết, chế độ quyết liệt giết người để cướp đât, là chế độ hiện nay cầm quyền tại nước Việt Nam với cái tên hoa mỹ Chế độ Cách Mạng, là một chế độ không do Dân, không vì Dân, chẳng phải của Dân mà là của Cộng sản quốc tế ngày nay biến thành Cộng sản Tàu do Công Sản Tàu, vì Cộng Sản Tàu và thuộc Cộng Sản Tàu.

Đó là Cách Mạng theo định nghĩa của người Cộng sản Việt Nam.

II -  Dân Tộc:

Lịch sử Việt Nam đã dạy cho chúng ta những bài học dân tộc.

Từ các vị anh hùng kháng chiến chống Bắc thuộc đến các Vua của thời độc lập, tất cả đều dựa vào dân tộc để chống ngoại xâm. Từ những quan niệm đất nước lãnh thổ nhỏ hẹp, Giao Châu, Giao Chỉ thời Bà Trưng Bà Triệu, Bố cái Đại Vương, Mai Hắc Đế, đến Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn mười hai sứ quân gom giang sơn về một mối, hay Ngô Quyền, và đặc biệt Nhà Lý với Câu nói « Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế cư » của danh tướng Lý Thường Kiệt, phân định rõ ràng Lãnh thổ, và Dân tộc phía Nam khác hẳn rõ ràng với quân dân Hán ở phía Bắc.
Nhà Lý, với tên nước Đại Cồ Việt, hay Đại Việt, nhấn mạnh rõ ràng Dân tộc Việt. Như vậy với Nhà Lý, người Việt ta đã có khái niệm Dân tộc rồi.
Quên sao câu nói của Vua Quang Trung là chúng phải đánh Tàu để « Giữ răng đen, để giữ mặc váy » !

Dỉ nhiên thời phong kiến, chiên tranh, xung khắc không dựa vào Dân tộc mà  dựa vào Thần dân.  Dân là thần dân, trung thành với Vua với Triều đại. Các cuộc chiến trong lịch sử Tàu nđều là những nội chiến, giữa người Hán đánh nhau. Những thần dân của Nước Ngụy Tào Tháo đánh nhau với thần dân các nước chung quanh Sở, Vệ, hay cả Hán mà hậu duệ phải đi tìm đất sống là Lưu Bị... Dỉ nhiên Truyện Tàu qua tiểu thuyết Tam Quốc cho người đọc chúng ta, là văn viết, nên ta có cảm tưởng dân Hán (hay đuới cái tên dân Hán – Tàu là một – nói một ngôn ngữ, như người Việt ta) Thật sư, dân Tàu là một dân tộc không đồng nhứt ngôn ngữ. Lục địa Tàu cũng nhiều sắc dân khác nhau, nhiều Dân Tộc khác nhau. Dân vùng Beijing (cựu đất của Tào Tháo) khác hoàn toàn dân của Tôn Quyền, dân Quảng Đông, Quảng Châu ngày nay, một bên nói bốn âm, một bên nói sáu âm.
Một người bạn Tàu, gốc Hồng Kông, Quảng Đông,nói với chúng tôi rằng đừng tưởng chúng tao là một dân tộc Hán, Chúng tao nhiều Dân Tộc khác nhau, tao người Quảng Đông, nói Sáu âm, ăn cơm trắng gạo nước. Bọn Bắc Kinh là dân ăn lúa mì (bắnh bao) nói bốn âm. Dân Thành Đô (Cheng Du) là dân Tứ Xuyên nói khác hẳn tụi tao và Bắc Kinh, nên nhớ Tứ Xuyên là Tây Thục , nước của Lưu Bị. Về sau Tần Thủy Hoàng gom lại thống nhứt đất nước, sơn hà, nhưng dân Tàu vẫn là dân Tàu nghĩa là Quảng Đông, Phước Kiến, Hẹ Hakka, vân vân... Và anh bạn Tàu mình mơ nói Nước Tàu tụi tao phải làm một Liên Hiệp Tàu ( Union des Pays Chinois – anh nói chuyện  bằng tiếng Pháp). Chúng tôi tưởng anh phát biểu sai bèn sửa lại «  Mầy muốn nói Liên Bang – une Fédération?) Anh trả lời không «  Tụi tao mơ có một Union (Liên Hiệp) comme l'Union Européenne – Liên Âu ! ). Tất cả thành phần sẽ là những quốc gia độc lập ». Hoan hô anh bạn Tàu của tôi, và mong giấc mơ ấy thành tựu và chỉ có như vậy Việt Nam ta mới sống yên ổn với anh Tàu.
Như vậy chúng ta tạm kết luận là không có Dân tộc Hán !
 TS.Phan Văn Song

 

0 comments:

Post a comment

Bài Xem Nhiều