We Promise We are Coming Very Soon!

we are working very hard, stay connected!

Copyright © LY HƯƠNG | Published By Gooyaabi Templates

Nhạc đấu tranh

Facebook

Blog archive

Bài Lưu trữ

Recent Posts

Labels

Translate

BTemplates.com

Recent in Sports

Blogroll

About

Featured

Quốc Ca Việt Nam

Tuesday, 24 November 2015

Bản Lên Tiếng Của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ về cuốn phim “Terror In Little Saigon”CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA HOA KỲ
The Vietnamese American Community of the USA
 16204 Viki Lynn Pl., Pflugerville, TX 78660
Websites: http://tienggoicongdan.com, vacusa.wordpress.com 

Bản Lên Tiếng Của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ
về cuốn phim “Terror In Little Saigon”
Diễn biến:
Đài truyền hình PBS trình chiếu phim “ Terror In Little Saigon” vào ngày 3/11/2015. Sau đó, đã có nhiều ý kiến và phản ứng khác nhau trong cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản khắp nơi trên khắp thế giới.
Tổng quát, có những ý kiến chống đối sau đây:
·         Tựa đề cuốn phim và danh từ “ Little Saigon” đã làm mất danh dự của cộng đồng người Việt tị nạn.
·         Những đoạn video sinh hoạt của cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa ghép vào cuốn phim đã làm mất danh dự của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
·         Đã có một vài tổ chức chính trị dùng lý luận trên nhằm đánh đồng cộng đồng Việt Nam và các cựu quân nhân với bọn sát nhân khủng bố cho mưu đồ chính trị của họ.
·         Do đó, đã có những sự phản đối đài truyền hình PBS và ký giả Thompson như: đề nghị biểu tình, yêu cầu nhà sản xuất cuốn phim và ký giả Thompson phải bỏ đi những hình ảnh sinh hoạt đó ra khỏi cuốn phim và phải chính thức xin lỗi.
Bên cạnh sự chống đối trên đây, cũng có những ý kiến đồng thuận và hoan nghênh cuốn phim:
·         Nội dung cuốn phim không làm mất danh dự của cộng đồng người Việt tị nạn cũng như Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, vì nội dung cuốn phim đã hướng về một tổ chức duy nhất có tên là Mặt Trận bị nghi ngờ là thủ phạm của các vụ sát nhân khủng bố đó. Nhiều vị đánh giá những lý luận đánh đồng cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản và Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa với các tổ chức hay cá nhân nêu trong phim là sự mập mờ có gian ý.
·         Từ đó, một thỉnh nguyện thư đã được thiết lập, yêu cầu Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ mở lại các hồ sơ sát nhân khủng bố các ký giả được liệt kê trong cuốn phim “Terror In Little Saigon” để làm sáng tỏ công lý.
Trước những sự kiện vừa kể trên,
Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ minh định:
1.      Tổ chức thực hiện các vụ sát nhân khủng bố và đại đa số người Việt tị nạn cộng sản là hai thành phần khác biệt, không thể trộn lẫn. Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ nói riêng và tuyệt đại đa số người Việt tị nạn cộng sản nói chung không có liên hệ hay dính dáng đến các hoạt động được đề cập trong phim “Terror In Little Saigon”.
2.      Cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản vốn là nạn nhân của cộng sản khủng bố, vì không thể sống chung với bọn khủng bố nên phải đi tìm Tự Do. Do đó, chúng ta chống lại và lên án mọi hình thức khủng bố.
3.      Cộng Đồng Người Việt Quốc Hoa Kỳ cũng nhận thấy vài chi tiết trong phim có cách nhìn không phù hợp với nguyện vọng của chúng ta trong cuộc đấu tranh chống ngụy quyền Cộng Sản nhưng đồng ý về ước muốn rằng công lý phải được thực thi  đối với các nạn nhân, đem lại an bình cho gia đình họ sau một thời gian đã quá lâu.
4.      Cộng Đồng Người Việt Quốc Hoa Kỳ kêu gọi quý đồng hương sáng suốt và đề cao cảnh giác trước các âm mưu nhằm lôi kéo cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản để hỗ trợ cho những kẻ từng có hành động khủng bố.
Làm tại Hoa Kỳ ngày 21 tháng 11, năm 2015
TM Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ
Nguyễn Văn Tần,                                Đỗ Văn Phúc                          Nguyễn Văn Tiên
Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị    Chủ Tịch Hội Đồng Chấp Hành      Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát
Michael Do (Do Van Phuc)
Chairman of the Board of Executives.
The Vietnamese American Community of the USA


0 comments:

Post a comment

Bài Xem Nhiều